Places that are approx. 5 km away from Cziasnau, Teichwalde (CIASNAJO90HS)

name type GOV-Id
Gwosdzian, Nagelschmieden, Gwozdziany settlement village object_187301
Poremba settlement PORMBAJO90GQ
Gwoździany village GWOANYJO90GR
Poremba, Poręba settlement hamlet PORMBAJO90GR
Przywaren, Ziegelwalde, Przywary, Przywary Leśne settlement settlement settlement settlement settlement part of place ZIELDEJO90GS
Dzielna, Grenzingen, Dzielna settlement village object_187309
Gaiden, Gajdy settlement part of place GAIDENJO90GR
Ziegelei, Kolonie Ziegelei, Ziegelei, Kolonie, Cegielnia settlement settlement settlement part of place ZIENIEJO90GQ
Sobkowe, Kreuzenfeld, Sobkowe settlement part of place KREELDJO90GS
Kolonie Jezowa, Kolonie Kreuzenfeld, Kolonia settlement colony KOLELDJO90GS
Jeżowa village JEOOWAJO90GS
Jezowa, Kreuzenfeld, Jeżowa settlement village object_187304
Grabine, Grabina, Grabina settlement part of place GRAINAJO90GQ
Knietschowe, Waldhof, Pustkowie Kmieciowe-Gajdy settlement part of place WALHOFJO90GR
Sciegna, Kreuzenfeld, Ściegna settlement part of place KREELDJO90HS
Kolonie Dzielna, Kolonie Grenzingen, Kolonie Dzielna, Kolonia Dzielna colony KOLGENJO90HR
Groß Lagiewnik, Łagiewniki Wielkie, Groß Lagiewnik, Łagiewniki Wielkie settlement village AGIKIEJO90HR
Groß Lagiewnik (S. Joannes Bapt.), Groß Lagiewnik (St. Johannes Täuf.), Łagiewniki Wielkie (św. Jana Chrzciciela) filial church GROAUFJO90HR
Skuballa settlement SKULLAJO90HR
Kolonie Lagiewnik, Kolonia, Kolonie Lagiewnik, Kolonia settlement part of place KOLNIKJO90HQ
Gorozdzie-M., Gorozdzie, Gorodzie, Mühlenhof mill settlement settlement MUHHOFJO90HS
Neuhof, Nowy Dwór part of place NOWDWRJO90HS
Petrichau, Pietruchowe, Petruchau, Pietruchau, Pietruchau, Pietruchowe, Petrichau, Pietruchowe settlement part of place PETHAUJO90HR
Mollna, Waldwiesen, Molna village object_187325
Cziasnau, Teichwalde, Ciasna settlement village object_187307
Wieszki, Wieszki, Wieschki settlement settlement settlement WIEHKIJO90HR
Dębina, Dembio, Dambine settlement hamlet DEMBIOJO90HR
Wilkowe, Wilkowe settlement part of place WILOWEJO90HR
Gaschinka, Gaszynka, Gaschinka, Gaszynka settlement part of place GASNKAJO90HR
Knietsche, Randshausen, Pustkowie-Kmieć settlement part of place RANRCEJO90HR
Dombrowa, Dąbrowa, Dombrowa, Dąbrowa settlement part of place DOMOWAJO90HR
Plasczok, Teichgrund, Plaszczak settlement part of place object_187308
Glinitz, Glinica, Glinitz, Glinica settlement village GLIICAJO90HR
Sziewoken, Spiewoken, Spiewoken, Spiewoken, Śpiewaki, Spiewoken, Śpiewaki settlement settlement settlement settlement part of place SPIKENJO90HR
Dilla, Füllowe, Dilla, Dilla, Füllowe, Grenzhausen, Dyla settlement settlement settlement part of place GRESENJO90HR
Brzezinkowe part of place BRZOWEJO90HR
Minerva, Minerva, Minerva (= Dilla), Minerva (= Dilla), Grenzhausen, Minerwa settlement settlement settlement settlement part of place GRESE1JO90HR
Bogdalla, Godesmühl, Bogdala settlement settlement settlement settlement settlement part of place object_187305
Maichowe, Maichowe, Maichowe, Maichowe, Machowe, Maichowe, Majchrowe settlement settlement settlement settlement part of place MAIOWEJO90HR
Niederzborowsky, Dolna Wieś part of place part of place NIESKYJO90HS
Kopanina, Mitteldorf, Kopanina settlement settlement settlement settlement settlement part of place MITOR1JO90HS
Jenczowski, Jenczowski, Jenczowski, Jenzowski, Jencowski, Jenzowski, Jencowskie settlement settlement settlement settlement JENSKIJO90HS
Brewkowe, Brewkowe, Brewkowe, Brewkowe, Brewkowe, Mitteldorf, Brewkowe settlement settlement settlement settlement settlement part of place MITORFJO90HS
Czisch, Czisch, Czisch, Czisch, Czisch, Mitteldorf, Czyż settlement settlement settlement settlement settlement part of place MITORFJO90IS
Sucha part of place SUCCHAJO90IS
Zborowski, Zborowsky, Sorowski, Ostenwalde, Zborowskie settlement settlement settlement settlement village ZBOKIEJO90IS
Pawelken, Pawellken, Pawełki, Pawelken, Pawełki settlement village PAWEKIJO90IR
Sciegna, Scziegna, Scziegna, Scziegna, Scziegna, Mitteldorf, Ściegna settlement settlement settlement settlement settlement part of place MITOR1JO90IS
Oberzborowsky, Górna Wieś part of place part of place OBESKYJO90IS
Pawelken, Pawelken, Pawelken settlement settlement settlement PAWKENJO90IR
Lukszo, Lukszo, Lukszo, Lukszo, Łuksza, Lukszo, Łuksza settlement settlement settlement settlement part of place LUKSZOJO90IS
Kierschki, Kierschki, Kierschki, Kierschki, Kierschki, Bärengrund settlement settlement settlement settlement settlement BARUNDJO90IS
Kochczütz, Kochtschütz, Kochcice, Kochtschütz, Kochcice village KOCICEJO90IR
Niedzwiedz, Bärengrund, Niedźwiedź settlement settlement settlement settlement settlement part of place BARUN1JO90IS
Lissagora, Lissagora, Lissagora, Lissagora, Lissagora, Fuchsberg settlement settlement settlement settlement settlement abandoned place FUCERGJO90IS
Quick Search