Places that are approx. 5 km away from Dzierzyslaw (DZILAWJO92DL)

name type GOV-Id
K.Wilcza(Jesianki) Gora, Gora place GORORAJO92CK
Wilcza Gora place GORORAJO92CL
Jesianki (Wilcza Gora,K.) place JESNKIJO92CK
Kownaty, Kownaty place KOWATYJO92CM
Wilcza Gora, K. Wilcza Gora (Jesianki) place WILORAJO92CK
Wilczyn, Wilczyn place WILZYNJO92CL
Brzescie, Vorwerk Brzescie place BRZCIEJO92CL
Kopydlow place KOPLOWJO92CK
Kopydlowek place KOPWEKJO92CK
Woycin place WOYCINJO92CM
Osowa Gora Vorwerk GOROR2JO92CL
Kozuszkowo-wola, Kożuszkowo place KOZOLAJO92CM
Kozuszkowo place KOZOWOJO92CM
Siedlimowo, Siedlimowo place SIEOWOJO92CL
Wturek place WTUREKJO92CL
Gut Biela, Biela place BIEELAJO92CK
Koscieszki place KOSZKIJO92CL
Kol. Wturek, Wturek place WTURE2JO92CL
Dzierzyslaw Vorwerk DZILAWJO92DL
Lenartowo, Lenartowo place LENOWOJO92DM
Buszkowo, Buszkowo place BUSOWOJO92DL
Nositschin place NOSHINJO92DM
Oscislow place OSCLOWJO92DK
Gut Radwanczew, Radwanczew place RADZEWJO92DL
Swientne, Kol. Swientne place SWITNEJO92DL
Neuberlin place NEULINJO92DM
Popielewo, Popielewo place POPEWOJO92DK
Kord. Radwanczew, Radwanczew place RADZE2JO92DL
Pilichy, Pilich place PILCHYJO92DM
Popielew place POPLEWJO92DK
Rakowo, Rakowo place RAKOWOJO92DL
Czartowo, Czartowo Vorwerk CZAOWOJO92DK
Czartowek place CZAWEKJO92DK
Krumknie, Krzywekolana place KRUNIEJO92DM
Paniejewo, Vorwerk Paniejewo place PANEWOJO92DL
Wies, Skulska Wies, Skulska Wieś place WIEIESJO92DL
Mniszki, Kol. Mniszki, Mniszki place MNIZKIJO92DM
Skulsk place SKULSKJO92DL
Kępa place KPAKPAJO92DL
Quick Search