Places that are approx. 5 km away from Stoczek (STOZEKKO11JI)

name type GOV-Id
Bystrzyca village BYSYCAKO11IH
Charlęż village CHAARLKO11IH
Łuszczów, Łuszczów Pierwszy village USZCZWKO11IH
Jawidz village JAWIDZKO11II
Spiczyn village SPIZYNKO11JI
Zawieprzyce village ZAWYCEKO11JI
Stawek village KOLWEKKO11JH
Kolonia Kijany, Kijany-Kolonia part of place KOLANYKO01JH
Ludwików village LUDIKWKO11JH
Kijany Dalsze, Stoczek village KIJSZEKO11JI
Stoczek village STOZEKKO11JI
Kijany village KIJANYKO11JH
Januszówka village JANWKAKO11JI
Kijany Bliższe, Januszówka village KIJSZ1KO11JI
Radzic Drugi, Nowy Radzic village RADUGIKO11JJ
Nowa Wólka village KOLIKWKO11JH
Nowogród village NOWGRDKO11JH
Ziółków village ZIKIKWKO11JH
Dąbrówka part of place DBRWKAKO11JH
Stary Radzic village STAZICKO11JI
Zofiówka village ZOFWKAKO11JH
Zezulin Niższy village ZEZSZYKO11JI
Fortuna part of town FORUNAKO11KH
Karolin village KARLINKO11KH
Zezulin, Zezulin Pierwszy village ZEZLINKO11KI
Kocia Góra village KOCGRAKO11KJ
Trębaczów part of town TRBCZ1KO11KH
Witaniów village WITNIWKO11KH
Quick Search