Places that are approx. 5 km away from Vietzen (VIEZENJO52QQ)

name type GOV-Id
Zierau settlement ZIERAUJO52PS
Winkelstedt settlement WINEDTJO52PQ
Badel filial church BADDE1JO52PR
Winkelstedt filial church WINED1JO52PQ
Bühne settlement BUHHNEJO52QQ
Bühne filial church BUHHN1JO52QQ
Thüritz settlement THUITZJO52QR
Thüritz church object_161401
Mühle settlement MUHHLEJO52QR
Bahnhof Bühne-Güssefeld settlement BAHELDJO52QQ
Güssefeld settlement GUSELDJO52QR
Güssefeld church object_161403
Dammkrug settlement DAMRUG_O3590
Störpke settlement STOPKEJO52QS
Störpke filial church STOPKEJO52QR
Vahrholz filial church VAHOL1JO52QQ
Vahrholz settlement VAHOLZJO52QQ
Ziegelei settlement ZIELEIJO52QR
Vietzen settlement VIEZENJO52QQ
Siepe/St. Nicolaus filial church SIEEP1JO52QR
Vietzen filial church VIEZENJO52QR
Siepe settlement SIEEPEJO52QR
Jeetze church object_160311
Kalkberg settlement KALERGJO52RQ
Jeetze settlement JEETZEJO52RR
Altmersleben settlement ALTBENJO52RQ
Altmersleben church object_161410
Kahrstedt settlement KAHEDT_O3591
Kahrstedt filial church KAHEDTJO52RR
Vorwerk Gölitz settlement VORITZJO52RR
Butterhorst settlement BUTRSTJO52RQ
Dolchau settlement DOLHAUJO52RR
Dolchau filial church DOLHA1JO52RR
Vienau filial church VIENAUJO52RR
Ziegelei Dolchau settlement ZIEHAUJO52RR
Brunau/St. Martin filial church BRUTINJO52RR
Brunau settlement BRUNAUJO52RS
Am Bahnhof settlement AMBHOFJO52RS
Vienau manor (building) VIENA1JO52RQ
Vienau settlement VIENAUJO52RQ
Bahnhof Brunau-Packebusch settlement BAHSCHJO52RS
Brettschneidemühle settlement BREHLEJO52RS
Quick Search