Places that are approx. 5 km away from Ziółków (ZIKIKWKO11JH)

name type GOV-Id
Charlęż village CHAARLKO11IH
Łuszczów, Łuszczów Pierwszy village USZCZWKO11IH
Jawidz village JAWIDZKO11II
Spiczyn village SPIZYNKO11JI
Zawieprzyce village ZAWYCEKO11JI
Stawek village KOLWEKKO11JH
Łuszczów Drugi village USZUGIKO11JH
Kolonia Kijany, Kijany-Kolonia part of place KOLANYKO01JH
Ludwików village LUDIKWKO11JH
Kolonia Łuszczów, Łuszczów-Kolonia colony KOLCZWKO11JG
Kijany Dalsze, Stoczek village KIJSZEKO11JI
Stoczek village STOZEKKO11JI
Kijany village KIJANYKO11JH
Januszówka village JANWKAKO11JI
Kijany Bliższe, Januszówka village KIJSZ1KO11JI
Nowa Wólka village KOLIKWKO11JH
Nowogród village NOWGRDKO11JH
Ziółków village ZIKIKWKO11JH
Trębaczów village TRBCZWKO11KH
Dąbrówka part of place DBRWKAKO11JH
Stary Radzic village STAZICKO11JI
Zofiówka village ZOFWKAKO11JH
Zezulin Niższy village ZEZSZYKO11JI
Fortuna part of town FORUNAKO11KH
Karolin village KARLINKO11KH
Zezulin, Zezulin Pierwszy village ZEZLINKO11KI
Rososz village ROSOSZKO11KG
Trębaczów part of town TRBCZ1KO11KH
Witaniów village WITNIWKO11KH
Godziembów village GODMBWKO11KI
Grądy village GRDRDYKO11KI
Łęczna town CZNZNAKO11KH
Podzamcze settlement PODCZ1KO11KH
Posiołek part of town POSOEKKO11KH
Przedmieście part of town PRZCIEKO11KH
Podole part of town PODOLEKO11KH
Pasterniak part of town PASIAKKO11KH
Podzamcze colony PODCZEKO11KH
Stara Wieś village STAWIEKO11KH
Quick Search