Places that are approx. 5 km away from Lublin (object_1295040)

name type GOV-Id
Węglin Północny part of town WGLCNYKO11FF
Węglin Południowy part of town WGLOWYKO11FF
Węglinek part of town WGLNEKKO11FF
Węglin part of town WGLLINKO11FF
Zimne Doły part of town ZIMDOYKO11FG
Sławin part of town SAWWINKO11GG
Rury Wizytkowskie part of town RURKIEKO11GF
Poczekajka part of town POCJKAKO11GF
Konstantynów part of town KONYNWKO11GF
Wola Sławińska part of town WOLSKAKO11FG
Marysin village MARSINKO11GG
Dzbenin part of town DZBNINKO11GG
Zosinek part of town ZOSNEKKO11GG
Rury Brygidkowskie part of town RURKI2KO11GF
Sławinek part of town SAWNEKKO11GG
Czuby part of town CZUUBYKO11GF
Kolonia Sławinek part of town KOLNEKKO11GG
Czuby Południowe part of town CZUOWEKO11GF
Czuby Północne part of town CZUCNEKO11GF
Piorunówka part of town PIOWKAKO11GG
Czechów Dolny part of town CZELNYKO11GG
Stary Gaj part of town STAGAJKO11GF
Rury part of town RURURYKO11GF
Rury Bonifraterskie part of town RURKI1KO11GF
Wieniawka part of town WIEWKAKO11GG
Majdan Wrotkowski part of town MAJSKIKO11GF
Czechów Górny part of town CZERNYKO11GG
Czechów-Kolonia part of town CZENI1KO11GG
Tomaszówka part of town TOMWKAKO11GF
Wieniawa part of town WIEAWAKO11GG
Rury Jezuickie part of town RURKIEKO11GG
Jezuickie, Rury Jesuickie part of town JEZKIEKO11GF
Czechów Południowy part of town CZEOWYKO11GG
Rury Świętoduskie part of town RURKI3KO11GF
Czechów Północny part of town CZECNYKO11GG
Za Cukrownią part of town ZACWNIKO11GF
Wrotków part of town WROTKWKO11GE
Choinki, Choiny village part of town CHONKIKO11GG
Czechówka Górna part of town CZERNAKO11GG
Stare Miasto part of town STASTOKO11GF
Śródmieście part of town RDMCIEKO11GG
Czechówka Górna-Kolonia part of town CZENIAKO11GG
Bielszczyzna part of town BIEZNAKO11GG
Piaski part of town PIASKIKO11GF
Czechówka Dolna part of town CZELNAKO11GG
Zygmuntów part of town ZYGNTWKO11GF
Lublin town object_1080308
Johanneskathedrale (Lublin), Archikatedra św. Jana Chrzciciela (Lublin) church JOHALEKO11GF
Bursaki part of town BURAKIKO11GG
Lemszczyzna part of town LEMZNAKO01SG
Lublin town LUBLINKO11GF
Wyścigi part of town WYCIGIKO11GF
Podzamcze part of town PODCZEKO11GF
Granicznik part of town GRANIKKO11GG
Wiktoryn part of town WIKRYNKO11GG
Czwartek part of town CZWTEKKO11GG
Bazylianówka part of town BAZWKAKO11GG
Bronowice part of town BROICEKO11HF
Kalinowszczyzna part of town KALZNAKO11GG
Nowy Kośminek part of town NOWNEKKO11GF
Białkowska Góra part of town BIAGRAKO11GG
Sierakowszczyzna part of town SIEZNAKO11GG
Podgrodzie part of town PODZIEKO11HG
Partanina part of town PARINAKO11HG
Ponikwoda part of town PONODAKO11HG
Rudnik part of town RUDNI1KO11HG
Kośminek part of town KOMNEKKO11HF
Majdan Tatarski part of town MAJSKIKO11HF
Majdanek part of town MAJNEKKO11HF
Rudnik village RUDNIKKO11HG
Tatary part of town TATARYKO11HF
Dziesiąta part of town DZIITAKO11GF
Trześniów part of town TRZNIWKO11HG
Hajdów part of town HAJJDWKO11HG
Abramowice Prywatne village ABRTNEKO11HF
Zadębie Trzecie part of town ZADCIEKO11HF
Zadębie Stare part of town ZADAREKO11HG
Semborówka part of town SEMWKAKO11HG
Hajdów-Zadębie part of town HAJBIEKO11HF
Jakubowice Murowane village JAKANEKO11HG
Felin part of town FELLINKO11HF
Wólka village WLKLKAKO11HG
Zadębie Pierwsze part of town ZADSZEKO11HF
Zadębie Drugie part of town ZADGIEKO11HG
Długie village DUGGIEKO11HG
Kalinówka part of town KALWKAKO11HF
Quick Search