Places that are approx. 5 km away from Neisse (St. Barbara), Neisse /Christuskirche, Nysa (Jezusa Chrystusa) (object_173369)

name type GOV-Id
Nysa (Nawiedzenia NMP), Gießmannsdorf (Betkapelle) chapel GIELLEJO80PL
Friedenthal-Großgiesmannsdorf, Friedenthal-Giesmannsdorf, Giesmannsdorf, Friedensthal-Giesmannsdorf, Großgiesmannsdorf, Goświnowice village object_188468
Glumpenau, Głębinów village object_188390
Głębinów (św. Urbana), Glumpenau (Hl. Urban), Glumpenau (S. Urbani Ep.) chapel GLUBANJO80PL
Grunau, Izdebka, Siestrzechowice village object_188399
Grunau, Siestrzechowice Schloss GRUNAUJO80PK
Siestrzechowice, Grunau (Schloßkapelle), Grunau (S. Udalrici E. C.), Grunau (Hl. Ulrich) chapel KOPLLEJO80PK
Radzikowice (św. Bartłomieja), Stephansdorf (S. Bartholomaeus), Stephansdorf (Hl. Bartholomäus) church STEEUSJO80PM
Stephansdorf, Radzikowice village object_188469
Kohlsdorf, Skorochów village object_187114
Kupferhammer village abandoned place object_187877
Jędrzychów (pw. Matki Bożej i św. Rocha), Heidersdorf (St. Urban u. Rochus), Heidersdorf (SS. Urbani et Rochi) chapel NEIHUSJO80PL
Heidersdorf, Jędrzychów (województwo opolskie) village object_188441
Bielau, Biala Nyska village object_188395
Biała Nyska (św. Jana Ewangelisty), Bielau (St. Johannes), Bielau (S. Joannes Evang.) church object_1194074
Sengwitz, Sękowice village object_188442
Nysa (Jerozolimski pod wezwaniem Świętego Krzyża), Neisse (Begräbniskirche), Neisse (Jerusalem S. Crucis) church NEICHEJO80PL
Nysa (św. Dominika), Neisse (St. Dominkus), Neisse (S. Dominici), Neisse (Dominicanerkirche) church NEIKUSJO80PL
Friedrichstadt, Neisse-Friedrichstadt, Radoszyn (Nysa) part of town FRIADTJO80PL
Ober-Neuland village part of town object_263877
Nysa (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Neisse (St. Peter u. Paul), Neisse (SS. Petri et Pauli), Neisse (Kreuzkirche) church NEIAULJO80PL
Nysa (św. Jakuba) heißt 1887 (auf deu) Neisse (S. Jacobi), Neisse (S. Jacobi), Neisse (St. Jakobus), Neisse (Kapelle im Realgymnasium) chapel NEIBUSJO80PL
Neisse, Neiße, Nysa town object_188372
Rieglitz, Regulice (województwo opolskie) village object_188400
Nysa (św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, Dziewicy i Męczennicy), Neisse (St. Jacobus u. Agnes), Neisse (SS. Jacobus maj., Agnes et Nicolaus) church NEINESJO80QL
Regulice (św. Franciszka z Asyżu), Rieglitz (Betkapelle) chapel RIELLEJO80QM
Neisse (St. Barbara), Neisse /Christuskirche, Nysa (Jezusa Chrystusa) church object_173369
Nysa (Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny), Neisse (Mariä Verkündigung), Neisse (Annuntiat. B.M.V.), Neisse (Bürger-Bruderschaftskirche) church NEIUNGJO80QL
Nysa, Neisse (Hl. Familie u. Elisabeth), Neisse (S. Familiae et S. Elisabethae), Neisse (Kapelle bei den Grauen Schwestern) chapel NEIETHJO80QL
Nysa (św. Franciszka z Asyżu), Mährengasse (St. Laurentius), Mährengasse (S. Laurentii), Mährengasse (Priesterhauskirche) church MAHIUSJO80QL
Nysa (Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny), Neisse (Mariä Himmelfahrt), Neisse (Assumpt. B.M.V.), Neisse (Gymnasialkirche) church NEIHRTJO80QL
Mährengasse village part of town object_188201
Steinhübel, Podkamień village object_188435
Mittel-Neuland, Mittel Neuland, Srednia Wieś village village part of town object_188378
Srednia Wieś (św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja), Nysa (św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja), Mittel-Neuland (St. Johannes u. Nicolaus), Altstadt-Neisse (St. Johannes u. Nicolaus), Mittel-Neuland (SS. Joannes Bapt. et Nicolaus), Altstadt-Neisse (SS. Joannes Bapt. et Nicolaus) church MITAUSJO80QK
Nieder-Neuland, Dolna Wieś village part of town object_263879
Gräferei village part of town object_187115
Hannsdorf, Hanuszów village object_188457
Rochus (św. Rocha i św. Sebastiana), Nysa (św. Rocha i św. Sebastiana), Rochus (SS. Rochi et Sebastiani), Rochus (St. Rochus u. Sebastian) church NEIIANJO80QL
Rochus, Rochus place ROCHUSJO80QL
Weitzenberg, Złotogłowice village object_188403
Konradsdorf, Konradowa village object_188384
Groß Neundorf, Złotogłowice village object_188414
Złotogłowice (św. Katarzyny Panny i Męczennicy), Groß Neundorf (S. Catharina V. M.), Groß Neundorf (St. Catharina) church GROAVMJO80QM
Nysa (Matki Bożej Wspomożenia Wiernych), Rochus (Maria Hilf Am Bilde) chapel ROCLDEJO80QL
Neunz, Niwnica village object_188409
Niwnica (Podwyższenia Krzyża Świętego), Neunz (S. Crux), Neunz (Hl. Kreuz) church NEURUXJO80QK
Wischke, Lindendorf, Wyszków Śląski village object_188385
Wyszków Śląski (św. Jerzego), Wischke (S. Georgii), Wischke (St. Georg) chapel WISGIIJO80QL
Riemertsheide, Rusocin (województwo opolskie) village object_188387
Quick Search