Places that are approx. 5 km away from Krain (object_310001)

name type GOV-Id
Škofljica place KOFICAJN75GX
Gumnišče place GUMNIEJN75GX
Lanišče place LANNIEJN75GX
Vrh nad Želimljami place VRHAMIJN75HV
Smrjene place SMRENEJN75HW
Mali Vrh pri Šmarju place MALRJUJN75HX
Veliki Vrh pri Šmarju place VELRJUJN75HX
Udje place UDJDJEJN75HW
Šmarje-Sap place MARSAPJN75HX
Bičje place BIJIJEJN75HW
Sap place SAPSAPJN75HX
Mala Vas pri Grosupljem place MALJEMJN75HW
Paradišče place PARDIEJN75HX
Repče place REPEPEJN75HX
Ponoma Vas place PONVASJN75HW
Sela pri Šmarju place SELRJUJN75HX
Brezje pri Grosupljem place BREJEMJN75HW
Mali Lipoglav place MALLAVJN75HX
Rožnik place RONNIKJN75HW
Grosuplje place GROLJEJN75HW
Spodnja Slivnica place SPOICAJN75HW
Dobje place DOBBJEJN75HX
Dole pri Polici place DOLICIJN75IX
Velika Stara Vas place VELVASJN75IX
Perovo place PEROVOJN75IX
Gatina place GATINAJN75IW
Malo Mlačevo place MALEVOJN75IW
Veliko Mlačevo place VELEVOJN75IW
Mala Stara Vas place MALVASJN75IX
Peć place PEPEPEJN75IX
Žalna place ALNLNAJN75IW
Blečji Vrh place BLEVRHJN75IX
Polica place POLICAJN75IX
Spodnje Brezovo place SPOOVOJN75IX
Velika Loka place VELOKAJN75IW
Mala Loka pri Višnji Gori place MALORIJN75IW
Luče place LUELUEJN75IW
Kriška Vas place KRIVASJN75IW
Quick Search