Briesen

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/adm_159800
name
  • Briesen (deu) (1887 -) Source page 214
type
  • rural county (rural) (1887 -)
population
area (km²)
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 53.2064°N 18.9538°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 2779
Contact possibilities

If you want to get in contact with other people interested in Westpreußen you can use our discussion plattform.

Notes

Gebildet 1887


Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Marienwerder (1887 - 1920) administrative district
Marienwerder (1939 - 1945) administrative district

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Michalken, Michałki place MICKENJO93KG
Hammer Gutsbezirk object_329998 (- 1929)
Ryńsk, Rynsk, Rheinsberg place RHEERGJO93JF
Skemsk, Skąpsk, Skępsk place SKEMSKJO93LC
Przeskoda, Przeskodda, Lohrbach place LOHACHJO93ME
Wronie, Wronie, Fronau place FRONAUJO93KH
Przylissewem settlement object_276440 (- 1900)
Kelpin Gutsbezirk object_333203 (- 1929)
Pułkowo, Groß Pulkowo, Großpolkau, Wielkie Pułkowo place PULOWOJO93ME
Kinost place object_276499 (- 1900)
Kollat place KOLLATJO93OD
Kollat Gutsbezirk object_330007 (- 1929)
Szczerosługi, Szeroslugi, Deutschwalde place DEULDEJO93KH
Labens, Labenz, Łabędz, Łabędź place LABENZJO93KG
Landen Gutsbezirk object_330009 (- 1929)
Bartoschewitz Gutsbezirk object_329979 (- 1929)
Przeskodda Gutsbezirk object_330026 (- 1929)
Neuhof Gutsbezirk object_330015 (- 1929)
Neuhof Gutsbezirk object_333206 (- 1929)
Nielub Gutsbezirk object_330017 (- 1929)
Trzciano, Trzianno place TRZNNOJO93JG
Węgorzyn, Wangerin place WANRINJO93JE
Bielsk, Bielsk place BIELSKJO93KD
Orlowo Gutsbezirk object_330019 (- 1929)
Leśne, Stremba, Drewenzwald Oberförsterei DREALDJO93LB
Prussy Gutsbezirk object_330025 (- 1929)
Groß Radowisk, Wielkie Radowiska place RADISKJO93MF
Zalobdowo place object_276403 (- 1900)
Skrobacz place object_276510 (- 1900)
Sittno Gutsbezirk object_330033 (- 1929)
Plusnitz Gutsbezirk object_330023 (- 1929)
Plusnitz Gutsbezirk object_333208 (- 1929)
Piwnitz, Piwnice place PIWITZJO93MH
Książki, Gut Hohenkirch place HOHRCHJO93MH
Königlich Roßgarth Gutsbezirk object_330008 (- 1929)
Drückenhof, Uciąż place DRUHOFJO93KH
Neuhof, Nowy Dwór place NEUHOFJO93JD
Lipnitza, Kolonia Lipnica, Lipnica place LIPTZAJO93ME
Golub-Dobrzyń, Gollub town GOLLUBJO93MC
Piontkowo Gutsbezirk object_330021 (- 1929)
Frydrychowo, Friedrichsdorf place FRIORFJO93LH
Mühlenthal place object_276502 (1846 - 1900)
Adlig Lissewo Gutsbezirk object_329978 (- 1929)
Srebrniki, Silbersdorf place SILORFJO93JE
Ignacewo settlement object_276409 (- 1898)
Czapelki, Klein Czappeln place CZAELNJO93JH
Richnau Gutsbezirk object_330028 (- 1929)
Richnau Gutsbezirk object_333209 (- 1929)
Golau, Schloß Gutsbezirk object_329994 (- 1929)
Preußisch Lanke Gutsbezirk object_330024 (- 1929)
Podniedzwiedzem place object_276385 (- 1900)
Trzcianek, Trzcianek, Landen place LANDENJO93KG
Podlissewem place object_276507 (- 1900)
Jeretowo place object_276498 (- 1900)
Cholewitz Gutsbezirk object_329983 (- 1929)
Zazielen, Zazieleń place ZAZLENJO93LE
Czaple, Groß Czappeln, Treuhausen place TRESENJO93JH
Elgischewo, Elgiszewo place ELGEWOJO93LB
Mischlewitz, Mislywecz, Myśliwiec place MISITZJO93MG
Nadwielkalonka place object_276503 (- 1900)
Romunek place object_276508 (- 1900)
Płużnica, Plusnitz, Plusznitz-Augustinken, Pfeilsdorf place PFEORFJO93JH
Osczywilk place settlement object_276472 (- 1900)
Bielskerbuden, Bielskie Budy place BIEDENJO93KD
Preußisch Lanke, Lanke, Pruskałąka, Pruska Łąka place LANNKEJO93JC
Poddilewo settlement object_276437 (- 1900)
Kurkocin, Kurkoczyn, Wimsdorf place WIMORFJO93MF
Lipnica, Gut Lipnitza, Lindhof place LINHOFJO93ME
Rumunki place object_276509 (- 1900)
Schönfließ, Przydwórz place SCHIESJO93JG
Gajewo, Gajewo place GAJEWOJO93LD
Josephat Gutsbezirk object_330004 (- 1929)
Wielkie Rychnowo, Richnau, Rychnowo, Groß Reichenau place RICNAUJO93JD
Podkujawa settlement object_276393 (- 1874)
Elzanowo, Elsanowo place ELSOWOJO93KD
Mlewo, Mlewo place MLEEWOJO93JE
Richnau, Rychnowo place RICNA1JO93JD
Szychowo, Szychowo, Heynerode place HEYODEJO93KD
Wallitsch Gutsbezirk object_330037 (- 1929)
Zawadda, Zawada place ZAWDDAJO93NE
Stanisławki, Stanislawken, Bergwalde place BERLDEJO93KH
Neudorf Gutsbezirk object_330014 (- 1929)
Neumühl Gutsbezirk object_330016 (- 1929)
Rabenhorst Gutsbezirk object_330027 (- 1929)
Łopatki, Deutsch Lopatken, Schaufelsdorf place LOPKENJO93MH
Hohenkirch Gutsbezirk object_330003 (- 1929)
Gałczewo, Galczewo, Galsdorf place GALORFJO93MD
Mokrylas, Mokrylaß, Mokrylasz place MOKASZJO93NE
Schewen Gutsbezirk object_330031 (- 1929)
Kronzno, Krążno village KROZNOJO93MD
Za Staremstawem place object_276442 (- 1900)
Prusy, Prussy place PRUSSYJO93LH
Hofleben Gutsbezirk object_330002 (- 1929)
Podolschewemblotem settlement object_276438 (- 1900)
Dembowalonka Gutsbezirk object_329984 (- 1929)
Haus Lopatken Gutsbezirk object_329999 (- 1929)
Pluskowenz Gutsbezirk object_330022 (- 1929)
Groß Orsichau Gutsbezirk object_329995 (- 1929)
Groß Orsichau Gutsbezirk object_333200 (- 1929)
Colmansfeld, Chełmonie, Kolmansfeld place COLELDJO93LC
Młynki, Neumühl place NEUUHLJO93ND
Buck, Buk place BUCUCKJO93LH
Landen, Maxwalde Vorwerk MAXLDEJO93KG
Wielka Łąka, Wielkalonka place WIENKAJO93JC
Jarantowice, Jerrentowitz, Arnoldsdorf rural municipality place ARNORFJO93LH
Wielkalonka Gutsbezirk object_330038 (- 1929)
Konstancjewo, Konstantiewo, Oberförsterei Gollub, Oberförsterei Golau place GOLLAUJO93ND
Nielub, Nielub place NIELUBJO93KG
Piontkowo, Piątkowo place PIOOWOJO93LE
Sortyka Gutsbezirk object_330034 (- 1929)
Groß Budzek place BUDZEKJO93LI
Neubruch, Gaj place NEUUCHJO93MD
Ostrowy, Wardel settlement object_276398 (- 1871)
Owieczkowo, Owieczkowo, Obitzkau place OBIKAUJO93MD
Heinrichsberg Gutsbezirk object_330000 (- 1929)
Heinrichsberg Gutsbezirk object_333202 (- 1929)
Tobulka, Kommunalfrei Gutsbezirk object_330035 (- 1929)
Bartoszewice, Bartoschewitz, Bartelshof place BARHOFJO93JG
Zaskotsch Gutsbezirk object_330039 (- 1929)
Zaskocz, Sazkotsch, Sasskocz, Zaskocze, Sazkotsch, Zaskotsch, Gutsassen place ZASSCHJO93MH
Chełmoniec, Chelmonietz, Gruneberg place GRUERGJO93LD
Rosenthal Gutsbezirk object_330029 (- 1929)
Ludowice, Leutsdorf place LEUORFJO93KF
Golau, Oberförsterei Gutsbezirk object_329993 (- 1929)
Buck Gutsbezirk object_329982 (- 1929)
Osieczek, Osieczek, Osechino und Osechiuo, Ossec, Mossek, Ossyeczko, Messing-Oschetzke, Osieczko, Meslingk, Ossieczkie Olendry, Ossiecek, Oschecieck, Oszeczk, Osieczek, Seeheim place SEEEIMJO93NG
Łopatki, Braunsrode, Kieslingswalde place KIELDEJO93MH
Gappa place GAPPPAJO93LD
Gappa Gutsbezirk object_329992 (- 1929)
Mgowo Gutsbezirk object_330013 (- 1929)
Rynsk Gutsbezirk object_330030 (- 1929)
Rynsk Gutsbezirk object_333210 (- 1929)
Lisewo, Lissau, Lissewo place LISEWOJO93ND
Gałczewko, Galczewko, Galsburg place GALURGJO93ME
Stary Zieleń, Zielen, Grünfelde, Zieleń place GRULDEJO93LE
Obitzkau Gutsbezirk object_330018 (- 1929)
Kossowken place KOSKENJO93KH
Cholewitz, Czaple place CHOITZJO93JG
Orłowo, Orlowo, PGR Orłowo place ORLOWOJO93JG
Zaraczisna place object_276443 (- 1900)
Wallitsch, Wałycz place WALSCHJO93MG
Józefat, Josephat place JOSHATJO93OE
Poćwiardowo, Podczwardowo, Bergheim place BEREIMJO93MD (- 1908)
Treuhausen Gutsbezirk object_330036 (- 1929)
Ludowice, Ludowitz place object_276500 (- 1903)
Lipienica, Lipienitza, Heinrichsberg place HEIERGJO93KC
Friederikenhof, Frydrychowo place FRIHOFJO93LE
Tobulka, Tobółka place TOBLKAJO93LB
Sosnówka, Rosenthal place ROSHALJO93KG
Marianki, Marienhof place MARHOFJO93KD
Klein Pulkowo Gutsbezirk object_330005 (- 1929)
Klein Pulkowo Gutsbezirk object_333204 (- 1929)
Orzechowo, Groß Orsichau place ORSHAUJO93JE
Podzamek rural municipality place object_276383 (- 1890)
Jaworze, Jaworze-Josephsdorf, Mittwalde place MITLDEJO93MG
Czystochleb, Czystochleb, Schönbrod place SCHRODJO93LG
Elsanowo Gutsbezirk object_329987 (- 1929)
Königlich Roßgarth, Rozgarti place ROSSRTJO93LH
Małe Pułkowo, Klein Polkau, Polkau place POLKAUJO93ME
Łobdowo, Lobdowo, Lobedau place LOBDAUJO93NF
Maxwalde Gutsbezirk object_330012 (- 1929)
Mlewietz, Neusasserei, Mlewiec place NEUREIJO93JE
Małe Radowiska, Klein Radowisk place RADIS2JO93LF
Gziki, Gdzyk, Rabenhorst place RABRSTJO93KI
Ostrowo, Ostrowo, Hochdorf place HOCORFJO93JG
Podsokoligora settlement object_276439 (- 1900)
Wilhelmshof Vorwerk WILHOFJO93JH
Ostrowitt Gutsbezirk object_330020 (- 1929)
Ostrowitt Gutsbezirk object_333207 (- 1929)
Dembowalonka, Wittenburg, Dębowałąka, Dębowa Łąka place WITURGJO93NG
Pływaczewo, Plywaczewo place PLYEWOJO93KE
Haus Lopatken, Łopatki, Kieslingswalde place HAUKENJO93MH
Zieleń, Zielen place ZIELENJO93LE
Grünfelde Gutsbezirk object_329997 (- 1929)
Marianken place object_276401 (- 1901)
Marienhof Gutsbezirk object_330011 (- 1929)
Kurpiacha place settlement object_276404 (- 1900)
Sitno, Sittno place SITTNOJO93LH
Pieńki, Birkenhain place BIRAINJO93KH
Zawadda Gutsbezirk object_330040 (- 1929)
Małe Radowiska, Rehfelde place REHLDEJO93LF
Podlęga place object_276506 (- 1900)
Wąbrzeźno, Briesen town BRISENJO93LG
Braunsrode Gutsbezirk object_329981 (- 1929)
Szostacka place object_276511 (- 1900)
Golub-Dobrzyń Zamek, Gollub, Schloß Golau Gutsbezirk GOLLAUJO93MC
Lądy, Abbau Mlewietz, Lebendorf village LEBORFJO93JE
Gruneberg Gutsbezirk object_329996 (- 1929)
Gruneberg Gutsbezirk object_333201 (- 1929)
Roßgarten place object_276422 (- 1903)
Lissonka place object_276435 (- 1900)
Schönfließ Gutsbezirk object_330032 (- 1929)
Pulkowo place object_276402 (- 1900)
Schewen, Szewa place SCHWENJO93KB
Nowawieś Królewska, Königlich Neudorf place NEUORFJO93JH
Drückenhof Gutsbezirk object_329986 (- 1929)
Nowa Wieś, Neudorf place NEUORFJO93ME
Pluskowęsy, Pluskowenz, Domäne Pluskowenz place PLUENZJO93LE
Drewenzwald, Oberförsterei Gutsbezirk object_329985 (- 1929)
Pustelnik place PUSNIKJO93KB
Neu Schönsee, Nowe Kowalewo place SCHSEEJO93KD
Zaradowiska, Za Radowisk place RADISKJO93LF
Nad Starem place object_276501 (- 1900)
Sicinek, Syczynko, Schein place SCHEINJO93LH
Lisewo, Lisewo, Lissewo, Lissau, Lissewo place LISSAUJO93MD
Schönsee, Kowalewo Pomorskie town SCHSE2JO93KD
Sokoligora, Sokolagora, Sokola Góra place SOKORAJO93ME
Ostrowite, Osterbitz place OSTITZJO93LD
Sierakowo, Sierakowo, Siegfriedsdorf place SIEORFJO93KE
Brudzawki, Bruschaw, Kleine Browse, Brudzawki, Parwa Brudzewky, Klein Brudzawen, Klein Brudzaw, Kleinbrusau place BRUZAWJO93NH
Klein Radowisk Gutsbezirk object_330006 (- 1929)
Ortschau place ORTHAUJO93KE
Bahrendorf, Niedźwiedź rural municipality place BAHORFJO93MG
Theerofen place object_276512 (- 1900)
Mgowo, Mgowo place MGOOWOJO93JI
Lindhof Gutsbezirk object_330010 (- 1929)
Lindhof Gutsbezirk object_333205 (- 1929)
Bergheim Gutsbezirk object_329980 (- 1929)
Heynerode Gutsbezirk object_330001 (- 1929)
Wielkie Ksiązki, Groß Ksionsken, Hohenkirch, Książki place HOHRC2JO93MH
Cymbark, Cymberg place CYMERGJO93LG
Hofleben, Mlewiec place HOFBENJO93JE
Kujawa, Kujawamühle, Kamenzdorf place KAMORFJO93OE (- 1920)
Borowno, Borowno place BORWNOJO93JD
Wysoka Winduga place object_276441 (- 1900)
Hammer, Hamer place HAMMERJO93OE (- 1920)
Friederikenhof Gutsbezirk object_329988 (- 1929)
Galczewka Gutsbezirk object_329991 (- 1929)
Orzechówko, Nußdorf place NUSSORJO93KE (1889 -)
Fronau Gutsbezirk object_329989 (- 1929)
Gajewo Gutsbezirk object_329990 (- 1929)
Gatsch place GATSCHJO93LF
Stopnicza, Stopnicza place object_276394 (- 1874)
Kelpin, Kiełpin, Kiełpiny place KELPINJO93LE

Images in the GenWiki


Quicktext

adm_159800
	 TEXT:Gebildet 1887:TEXT,
	has 1890 population 39863 says source_319222 (Bd 11 S.933),
	has 1900 area 705.0 says source_319222 (Bd 11 S.933),
	has 1900 population 43153 says source_265044,
	has 1910 population 49506 says source_265044,
	has from 1887 name (in deu) Briesen says source_217916 (p. 214),
	is from 1887 (in deu) Landkreis,
	is from 1887 until 1920 part of object_218094,
	is from 1939 until 1945 part of object_1280951;
RDF
Quick Search