Rajon Manewitschi, Маневичский р-н, Маневицький р-н, Rejon maniewicki

Karte

Diese Karte zeigt die Position oder den Umriss des Objekts. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Dann würden wir uns über eine Nachricht freuen.

GOV-Kennung http://gov.genealogy.net/object_290606
Name
  • Rajon Manewitschi (deu)
  • Маневичский р-н (rus)
  • Маневицький р-н (ukr)
  • Rejon maniewicki (pol)
Typ
  • Rayon
Artikel zu diesem Objekt im GenWiki
Geographische Position
  • 51.2214°N 25.6551°O berechneter Mittelpunkt des Objekts

Übergeordnete Objekte

Legende

 politische Verwaltung
 kirchliche Verwaltung
 gerichtliche Verwaltung
 Wohnplatz
 geographische Typen
 Verkehrswesen

Übergeordnete Objekte

Übergeordnete Objekte

Name Zeitraum Typ Quelle
Oblast Wolhynien (Luzk), Волинська область (Луцьк), Obwód wołyński (Łuck), Волынская область (Луцк) Oblast Quelle

Untergeordnete Objekte

Name Typ GOV-Kennung Zeitraum
Lyschniwska, Лишнівська с.-р., Lyshnivska Dorfrat object_1142771
Manewyzka, Маневицька с-щ.-р., Manevytska Siedlungsrat object_1142773
Podgatje, Підгаття, Podhacie, Подгатье Dorf PODTJEKO21VG
Gorodok, Gródek, Городок, Городок Dorf GORDOKKO21RI
Tschetwertnja, Czetwertnia, Четвертня, Четвертня Dorf TSCNJAKO21RB
Nowaja Ruda, Новая Руда, Нова Руда, Nowa Ruda Dorf NOWUDAKO21PK
Gradje, Hrady, Граддя, Градье Dorf GRADJEKO21SE
Poguljanka, Погулянка, Погулянка, Pohulanka Dorf POGNKAKO21WC
Borowytschiwska, Borovychivska, Боровичівська с.-р. Dorfrat object_1142754
Gradisk, Градиск, Hradysk, Градиськ Dorf GRAISKKO21QJ
Kostjuchniwska, Костюхнівська с.-р., Kostiukhnivska Dorfrat object_1142767
Lesowoje, Lisów, Лесовое, Лiсове Dorf LESOJEKO21UG
Kukly, Куклы, Kukle, Кукли Dorf KUKKLYKO21TF
Budki, Будки, Будки, Budki Dorf BUDDKIKO21UF
Welikaja Osniza, Великая Осница, Ośnica Wielka, Велика Осниця Dorf WELIZAKO21XE
Kulikowitschi, Куликовичi, Куликовичи, Kulikowicze Dorf KULCHIKO21VD
Staryj Tschartorijsk, Старый Чарторийск, Старий Чорторийськ, Czartorysk Flecken Dorf STAJSKKO21WF (1940 -)
Krinitschnoje, Криничное, Криничне, Łyszcze Dorf KRIOJEKO21SA
Semki, Semki, Семки, Семки Dorf SEMMKIKO21UC
Rosnitschi, Розничи, Розничі, Roznicze Dorf ROSCHIKO21UC
Majdan, Майдан, Майдан, Hulewiczowski Majdan Dorf MAJDANKO21PH
Welikaja Wedmeschka, Великая Ведмежка, Medweże, Велика Ведмежка Dorf WELHKAKO21VH
Karasynska, Karasynska, Карасинська с.-р. Dorfrat object_1142763
Kamenucha, Каменуха, Камянуха, Kamienucha Dorf KAMCHAKO21UF
Serchiwska, Serkhivska, Серхівська с.-р. Dorfrat object_1142778
Guta-Lesowskaja, Гута-Лісівська, Гута-Лесовская, Huta Lisowska Dorf GUTAJAKO21UG
Kalinowka, Hołodnica, Калиновка, Калинівка Dorf KALWKAKO21UB
Noworudska, Новорудська с.-р., Novorudska Dorfrat object_1142774
Serchow, Серхiв, Serchów, Серхов Dorf SERHOWKO21TK
Malaja Wedmeschka, Малая Ведмежка, Medweżka Małe, Мала Ведмежка Dorf MALHKAKO21VH
Manewitschi, Maniewicze, Маневичи, Маневичi Siedlung städtischen Typs MANCHIKO21SG
Rudniki, Рудники, Рудники, Rudniki Dorf RUDIKIKO21VA
Nowoukrainka, Новоукраинка, Новоукраїнка, Buhaje Dorf NOWNKAKO21TA
Kulykowytschiwska, Куликовичівська с.-р., Kulykovychivska Dorfrat object_1142770
Sofijanowka, Софіянівка, Софияновка, Sofjanówka Dorf SOFWKAKO21QE
Podzarewitschi, Podcerewicze-Stare, Подцаревичи, Підцаревичі Dorf PODCHIKO21VI
Borowitschi, Боровичi, Боровичи, Borowicze Dorf BORCHIKO21RB
Starotschortoryjska, Starochortoryiska, Старочорторийська с.-р. Dorfrat object_1142780
Horajmiwska, Horaimivska, Гораймівська с.-р. Dorfrat object_1142760
Grusjatin, Грузятин, Грузятин, Hruziatyn Dorf GRUTINKO21RC
Zminiwska, Tsminivska, Цмінівська с.-р. Dorfrat object_1142782
Trojaniwska, Троянівська с.-р., Troianivska Dorfrat object_1142781
Dowshyzka, Dovzhytska, Довжицька с.-р. Dorfrat object_1142762
Welykowedmeska, Великоведмезька с.-р., Velykovedmezka Dorfrat object_1142756
Halusijska, Haluziiska, Галузійська с.-р. Dorfrat object_1142758
Samostje, Zamoście, Замостя, Замостье Dorf SAMTJEKO21SL
Malaja Jablonka, Малая Яблонька, Jabłonka Mała, Мала Яблунька Dorf MALNKAKO21RF
Chrjask, Chrask, Хряск, Хряськ Dorf CHRASKKO21WG
Koslinitschi, Козлиничі, Козлиничи, Kozlinicze Dorf KOSCHIKO21XG
Hodomytschiwska, Годомичівська с.-р., Hodomychivska Dorfrat object_1142759
Lischnewka, Liszniówka, Лишневка, Лишнiвка Dorf LISWKAKO21QL
Sitniza, Sytnica, Ситниця, Ситница Dorf SITIZAKO21TB
Rudka, Rudka, Рудка, Рудка Dorf RUDDKAKO21UF
Dowschiza, Dołżyca, Довжица, Довжиця Dorf DOWIZAKO21SE
Sewerinowka, Севериновка, Северинівка, Sewerynówka Dorf SEWWKAKO21TG
Gorajmowka, Гораймовка, Harajmówka, Гораймiвка Dorf GORWKAKO21WB
Nowyje Podzarewitschi, Podcerewicze-Nowe, Нові Підцаревичі, Новые Подцаревичи Dorf NOWCHIKO21VH
Galusija, Галузiя, Hołuzja, Галузия Dorf GALIJAKO21TJ
Kolodij, Колодії, Колодий, Kołodje Dorf KOLDIJKO21VI
Saretschje, Заріччя, Zarzecze, Заречье Dorf SARHJEKO21WE
Tschersk, Черськ, Czernyz, Черск Dorf TSCRSKKO21OH
Tschetwertnjanska, Четвертнянська с.-р., Chetvertnianska Dorfrat object_1142784
Kopylje, Kopyle, Копилля, Копылье Dorf KOPLJEKO21TC
Tscherewacha, Череваха, Череваха, Czerwacha Dorf TSCCHAKO21RG
Okonsk, Оконськ, Оконск, Okonsk Dorf OKONSKKO21SG
Okonska, Okonska, Оконська с.-р. Dorfrat object_1142775
Prilesnoje, Maniewicze, Прилiсне, Прилесное Dorf PRIOJEKO21SJ
Majdan-Lipnenskij, Майдан-Липненский, Майдан-Липненський, Majdan Lipenski Dorf MAJKIJKO21XB
Nowoselki, Новоселки, Nowosiółki, Новосілки Dorf NOWLKIKO21VE
Kolki, Колки, Колки, Kołki Ort Flecken Siedlung städtischen Typs KOLLKIKO21UC (1940 -)
Ostrowki, Островки, Островки, Ostrowy Dorf OSTWKIKO21UB
Tschernisch, Czernyż, Черниж, Чорниж Dorf TSCSCHKO21WB
Matejki, Матейки, Матейки, Maciejki Dorf MATJKIKO21WC
Tscherewachiwska, Cherevakhivska, Черевахівська с.-р. Dorfrat object_1142783
Prylisnenska, Прилісненська с.-р., Prylisnenska Dorfrat object_1142776
Godomitschi, Годомичи, Годомичi, Hodomicze Dorf GODCHIKO21SB
Bereschniza, Бережниця, Бережница, Bereźnica Dorf BERIZAKO21OI
Krasnowilska, Krasnovilska, Красновільська с.-р. Dorfrat object_1142768
Budkiwska, Будківська с.-р., Budkivska Dorfrat object_1142755
Zminy, Цмiни, Cminy, Цмины Dorf ZMIINYKO21WH
Lisiwska, Lisivska, Лісівська с.-р. Dorfrat object_1142772
Komarowo, Комарово, Комарове, Komarów Dorf KOMOWOKO21VE
Krasnowolja, Красноволя, Красноволя, Krasnowola Dorf KRALJAKO21WD
Teltschi, Тельчи, Telcze, Тельчі Dorf TELCHIKO21XD
Kostjuchnowka, Костюхновка, Kościuchnówka, Костюхнiвка Dorf KOSWKAKO21VI
Trojanowka, Трояновка, Trojanówka, Троянiвка Dorf TROWKAKO21PH
Nabruska, Набруска, Набруска, Nabruska Dorf NABSKAKO21PL
Rudnykiwska, Rudnykivska, Рудниківська с.-р. Dorfrat object_1142777
Kolkiwska, Kolkivska, Колківська с-щ.-р. Siedlungsrat object_1142764
Welykoosnyzka, Великоосницька с.-р., Velykoosnytska Dorfrat object_1142757
Woltschizk, Волчицк, Вовчицьк, Wołczek Dorf WOLIZKKO21UH
Malaja Osniza, Малая Осница, Мала Осниця, Ośnica Mała Dorf MALIZAKO21XE
Horodozka, Городоцька с.-р., Horodotska Dorfrat object_1142761
Karasin, Карасин, Карасин, Karasin Dorf KARSINKO21RK
Kopylliwska, Копиллівська с.-р., Kopyllivska Dorfrat object_1142766
Tschornyshiwska, Chornyzhivska, Чорнижівська с.-р. Dorfrat object_1142785
Welikaja Jablonka, Jabłonka Wielka, Великая Яблонька, Велика Яблунька Dorf WELNKAKO21SF
Staroselje, Староселье, Starosiele, Старосілля Dorf STALJEKO21TC
Kuklynska, Куклинська с.-р., Kuklynska Dorfrat object_1142769
Nitschegowka, Niczehówka, Ничеговка, Нiчогiвка Dorf NITWKAKO21WC
Komariwska, Komarivska, Комарівська с.-р. Dorfrat object_1142765
Sagorowka, Загорівка, Загоровка, Zahorówka Dorf SAGWKAKO21SE
Starosilska, Starosilska, Старосільська с.-р. Dorfrat object_1142779
Marjanowka, Марянівка, Марьяновка, Marjamówka (Sielco) Dorf MARWKAKO21UA

Quellen zu diesem Objekt

Bilder im GenWiki


Quicktext

object_290606
	gehört zu object_290447 sagt source_298640,
	heißt  (auf deu) Rajon Manewitschi,
	heißt  (auf pol) Rejon maniewicki,
	heißt  (auf rus) Маневичский р-н,
	heißt  (auf ukr) Маневицький р-н,
	ist (auf deu) Rayon;
RDF
Schnellsuche