Siołkowice, Schalkowitz, Archipresbyterat Schalkowitz, Schalkendorf, Dekanat siołkowicki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1136506
name
  • Siołkowice (pol) Source Dekanat Siołkowice
  • Schalkowitz (deu) (- 1936) Source page [10] Nr. 8.
  • Archipresbyterat Schalkowitz (deu) (1887) Source page [10] Nr. 8.
  • Schalkendorf (deu) (1936 - 1945) Source page 20 9. f Source page 88 Nr. 66
  • Dekanat siołkowicki (pol) (1945 -) Source page 179 Nr. XXIX
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.8264°N 17.9438°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5173

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 88 Nr. 66 Source page [10] Nr. 8.
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 372 Nr. 30 Source Dekanat Siołkowice
Oppeln (- 1945) Kommissariat Source page 88 Nr. 66 Source page [10] Nr. 8.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Jełowa (św. Bartłomieja Apostoła), Jelowa (S. Bartholomaeus Ap.), Jelowa (Hl. Bartholomäus) parish object_1196966 (1887)
Popielów (Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów), Poppelau (S. Andreas Apost.), Poppelau (Hl. Andreas Apost.) parish object_1196971 (1887)
Czarnowąsy (Bożego Ciała i św. Norberta), Czarnowanz (S. Norbertus), Czarnowanz (Hl. Norbertus) parish object_1196959 (1887)
Stare Budkowice (św. Rocha), Alt Budkowitz (S. Rochus), Alt Budkowitz (Hl. Rochus) parish object_1196953 (1887)
Bierdzany (św. Jadwigi Śląskiej), Bierdzan (S. Hedwig.), Bierdzan (Hl. Hedwig) parish object_1196949 (1887)
Fałkowice (św. Stanisława Biskupa), Falkowitz (S. Stanislaus Ep. M.), Falkowitz (Hl. Stanislaus) parish object_1196962 (1887)
Dobrzeń Wielki (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Groß Döbern (S. Catharina), Groß Döbern (Hl. Catharina) parish object_1196963 (1887)
Stare Siołkowice (św. Michała Archanioła), Schalkowitz (S. Michael), Schalkowitz (Hl. Michael), Alt Schalkowitz (Apparitio S. Michael Arch.) parish object_1196973 (1887)
Chróścice (św. Jadwigi Śląskiej), Chrosczütz (Hl. Hedwig), Chrosczütz (S. Hedwig.) parish object_1196954 (1887)
Brinnitz (S. Stephanus (Inventio)), Brynica (św. Szczepana), Brinnitz (Hl. Stephan) parish object_1196950 (1887)
Łubniany (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Lugnian (B. M. V.), Lugnian (Selige Jungfrau Maria) parish object_1196969 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1136506
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Schalkowitz says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Siołkowice,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Siołkowice),
	has from 1936 until 1945 name (in deu) Schalkendorf says source_1162636 (p. 20) (9. f) says source_1162641 (p. 88) (Nr. 66),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat siołkowicki says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXIX),
	has name (in pol) Siołkowice says source_299844 (Dekanat Siołkowice),
	has until 1936 name (in deu) Schalkowitz says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.),
	is (in deu) Dekanat says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.) says source_299844 (Dekanat Siołkowice),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 372) (Nr. 30) says source_299844 (Dekanat Siołkowice),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1162641 (p. 88) (Nr. 66) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.),
	is until 1945 part of object_287759 says source_1162641 (p. 88) (Nr. 66) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 8.);
RDF
Quick Search