Ujazd Śląski, Ujest, Archipresbyterat Ujest, Bischofstal, Dekanat ujazdowski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1163993
name
  • Ujazd Śląski (pol) Source Dekanat Ujazd
  • Ujest (deu) (- 1936) Source page 107 Nr. 72
  • Archipresbyterat Ujest (deu) (1887) Source page 177 Nr. 73
  • Bischofstal (deu) (1936 - 1945) Source page 26 Nr. 5 Source page 17 3. a
  • Dekanat ujazdowski (pol) (1945 -) Source page 185 Nr. XXXVI
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3907°N 18.2853°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5675

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Groß Strehlitz (- 1945) Kommissariat Source page 26 Nr. 5 Source page [9] VIII. 3.
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 412 Nr. 35 Source Dekanat Ujazd Source page 185 Nr. XXXVI
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 26 Nr. 5 Source page [9] VIII. 3.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Jaryszów (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Jarischau (Assumptio B.M.V.), Jarischau (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197753 (1887)
Stare Koźle (św. Jana Nepomucena), Alt Cosel (Hl. Joannes Nep.), Alt Cosel (S. Joannes Nep.) parish object_1197730 (1887)
Raszowa (pw. Wszystkich Świętych), Rokitsch (Omnes Sancti), Rokitsch (Allerheiligen), Mittenbrück parish object_1197780 (1887)
Rudno (sw. Mikołaja), Groß Rudno (Hl. Nikolaus), Groß Rudno (S. Nicolaus Ep.), Rudnau (Groß Rudno) (S. Nicolai), Braunbach parish object_1197738 (1887)
Chechlau (Hl. Valentin), Chechlau (S. Valentinus Presb. Mart.), Strahlheim (Hl. Valentin), Chechło (św. Walentego) parish object_1197735 (1887)
Ujazd (św. Andrzeja Apostoła), Ujest (Hl. Andreas), Ujest (S. Andreas), Bischofstal parish object_1197785 (1887)
Kandrzin parish object_279744 (1907)
Sławięcice (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Slawentzitz (S. Catharina M.), Slawentzitz (Hl. Catharina), Ehrenforst parish object_1197783 (1887)
Leschnitz (SS. Trinitas), Leschnitz (Hl. Dreifaltigkeit), Bergstadt O.S., Leśnica (Trójcy Świętej) parish object_1197767 (- 1941)
Poniszowice (Narodzenia św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej), Ponischowitz (S. Joannes Bapt.), Ponischowitz (Hl. Johannes Täuf.), Muldenau O.S. parish object_1197779 (1887)
Zalesie Śląskie (św. Jadwigi Śląskiej), Salesche, Salesche (S. Hedwigis), Salesche (Hl. Hedwig), Groß Walden parish object_1197781 (1887)
Klucz (św. Elżbiety Węgierskiej), Kluczau, Klutschau (S. Elisabeth Viduae), Klutschau (Hl. Elisabeth), Schlüsselgrund parish object_1197756 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1163993
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Ujest says source_1162661 (p. 177) (Nr. 73),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Ujazd_Śląski,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Ujazd),
	has from 1936 until 1945 name (in deu) Bischofstal says source_1162636 (p. 17) (3. a) says source_1162641 (p. 26) (Nr. 5),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat ujazdowski says source_1284463 (p. 185) (Nr. XXXVI),
	has name (in pol) Ujazd Śląski says source_299844 (Dekanat Ujazd),
	has until 1936 name (in deu) Ujest says source_1162634 (p. 107) (Nr. 72),
	is (in deu) Dekanat says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.) says source_299844 (Dekanat Ujazd),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284463 (p. 185) (Nr. XXXVI) says source_1284482 (p. 412) (Nr. 35) says source_299844 (Dekanat Ujazd),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1162641 (p. 26) (Nr. 5) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.),
	is until 1945 part of object_287754 says source_1162641 (p. 26) (Nr. 5) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.);
RDF
Quick Search