Bischofstal, Archipresbyterat Ujest, Ujazd Śląski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1163993
name
  • Bischofstal (deu) (- 1945) Source page 17 3. a
  • Archipresbyterat Ujest (deu) (1887) Source S. [9] VIII. 3. u. S. 177 Nr. 73
  • Ujazd Śląski (pol) (1945 -) Source
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3907°N 18.2853°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5675

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego (1992 -) Apostolische Administratur diocese Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 3.
Groß Strehlitz (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 3.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Jaryszów (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Jarischau (Assumptio B.M.V.), Jarischau (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197753 (1887)
Leśnica (Trójcy Świętej), Leschnitz (SS. Trinitas), Leschnitz (Hl. Dreifaltigkeit) parish object_1197767 (1887)
Stare Koźle (św. Jana Nepomucena), Alt Cosel (Hl. Joannes Nep.), Alt Cosel (S. Joannes Nep.) parish object_1197730 (1887)
Raszowa (pw. Wszystkich Świętych), Rokitsch (Omnes Sancti), Rokitsch (Allerheiligen), Mittenbrück parish object_1197780 (1887)
Rudno (sw. Mikołaja), Groß Rudno (Hl. Nikolaus), Groß Rudno (S. Nicolaus Ep.), Rudnau (Groß Rudno) (S. Nicolai), Braunbach parish object_1197738 (1887)
Ujazd (św. Andrzeja Apostoła), Ujest (Hl. Andreas), Ujest (S. Andreas), Bischofstal parish object_1197785 (1887)
Kandrzin parish object_279744 (1907)
Sławięcice (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Slawentzitz (S. Catharina M.), Slawentzitz (Hl. Catharina), Ehrenforst parish object_1197783 (1887)
Poniszowice (Narodzenia św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej), Ponischowitz (S. Joannes Bapt.), Ponischowitz (Hl. Johannes Täuf.), Muldenau O.S. parish object_1197779 (1887)
Zalesie Śląskie (św. Jadwigi Śląskiej), Salesche, Salesche (S. Hedwigis), Salesche (Hl. Hedwig), Groß Walden parish object_1197781 (1887)
Klucz (św. Elżbiety Węgierskiej), Kluczau, Klutschau (S. Elisabeth Viduae), Klutschau (Hl. Elisabeth), Schlüsselgrund parish object_1197756 (1887)
Chechło (św. Walentego), Chechlau (Hl. Valentin), Chechlau (S. Valentinus Presb. Mart.) parish object_1197735 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1163993
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1887 zu object_287754 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört ab 1992 zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Ujazd_Śląski,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Ujest says source_1162661 (S. [9] VIII. 3. u. S. 177 Nr. 73),
	heißt ab 1945  (auf pol) Ujazd Śląski says source_1164631,
	heißt bis 1945  (auf deu) Bischofstal says source_1162636 (S. 17) (3. a),
	ist 1887 (auf deu) Dekanat says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_1164631;
RDF
Quick Search