Kluczbork, Kreuzburg, Archipresbyteratus Bodlanensis, Bodland, Archipresbyterat Bodland, Bodland, Dekanat kluczborski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1163996
name
  • Kluczbork (pol) Source Dekanat Kluczbork
  • Kreuzburg (deu) (- 1945) Source page 56 Nr. 29 Source page 57 Nr. 37
  • Archipresbyteratus Bodlanensis (lat) (1828) Source page 50
  • Bodland (deu) (1887) Source S. [10] 8.
  • Archipresbyterat Bodland (deu) (1887) Source S. 5 Nr. 2
  • Bodland (deu) (1923) Source page 10 Nr. 2
  • Dekanat kluczborski (pol) (1945 -) Source page 178 Nr. XIII
type
denomination
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.9838°N 18.1952°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5075

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source Dekanat Kluczbork Source page 184 Nr. 13
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 57 Nr. 37 Source S. 5 Nr. 2
Oppeln (- 1945) Kommissariat Source S. [10] 8. Source page 57 Nr. 37

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Kujakowice Górne, Kunzendorf parish object_1186804 (1887)
Łowkowice, Lowkowitz parish object_1186807 (1887)
Thule (Hl. Maria Schmerzensmutter), Tuły (Matki Boskiej Bolesnej) parish object_1186820 (1887)
Kotschanowitz (Hl. Mariä Geburt), Kiefernrode (Hl. Mariä Geburt), Chocianowice (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1286359 (1905-08-01 -)
Pitschen (Hl. Dreifaltigkeit), Byczyna parish object_1186817 (1887)
Ciecierzyn, Neudorf parish object_1186813 (1887)
Bodland, Bogacica (Świętej Trójcy) parish object_1186747
Grasen (Hl. Hedwig), Krasków (Św. Jadwigi Śląskiej) parish object_1286352 (1940 -)
Konstadt (Hl. Mariä unbefleckte Empfängnis), Konstadt (Immac. Conceptio B.M.V.), Wołczyn (Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) parish object_1186754 (1887)
Konstadt (Hl. Mariä unbefleckte Empfängnis), Konstadt (Immac. Conceptio B.M.V.), Wołczyn (Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) parish object_1186754 (1942)
Groß-Lassowitz (Allerheiligen), Oberwalden (Allerheiligen), Lasowice Wielkie (Wszystkich Świętych) parish object_1186750
Kostau (Hl Augustinus), Kostów (Św. Augustyna) parish object_1286362 (1942)
Kostau (Hl Augustinus), Kostów (Św. Augustyna) parish object_1286362 (1947)
Kuniów, Kuhnau parish object_1186801 (1887)
Kreuzburg (Hl. Peter u. Paul), Creuzburg, Cruciburgensis, Kluczbork (Matki Bożej Wspomożenia Wiernych) parish object_1186758
Zawiść (Hl. Joseph), Winterfeld (Hl. Joseph), Zawiść (Św. Józefa Robotnika) parish object_1286374 (1942)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1163996
	has 1828 name (in lat) Archipresbyteratus Bodlanensis says source_1286364 (p. 50),
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Bodland says source_1162661 (S. 5 Nr. 2),
	has 1887 name (in deu) Bodland says source_1162661 (S. [10] 8.),
	has 1923 name (in deu) Bodland says source_1162624 (p. 10) (Nr. 2),
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Kluczbork),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat kluczborski says source_1284463 (p. 178) (Nr. XIII),
	has name (in pol) Kluczbork says source_299844 (Dekanat Kluczbork),
	has until 1945 name (in deu) Kreuzburg says source_1143767 (p. 56) (Nr. 29) says source_1162641 (p. 57) (Nr. 37),
	is (in deu) Dekanat says source_1162661 (S. [10] 8.) says source_299844 (Dekanat Kluczbork),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 184) (Nr. 13) says source_299844 (Dekanat Kluczbork),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1162641 (p. 57) (Nr. 37) says source_1162661 (S. 5 Nr. 2),
	is until 1945 part of object_287759 says source_1162641 (p. 57) (Nr. 37) says source_1162661 (S. [10] 8.);
RDF
Quick Search