Leobschütz, Hlubčice, Leobsitium, Głubczyce

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1164685
name
 • Leobschütz (deu) (1863) Source S. 293 III.
 • Hlubčice (cze) (1863) Source S. 194 Nr. 1
 • Leobsitium (lat) (1863) Source S. 194 Nr. 1
 • Głubczyce (pol) (1945 -) Source
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 50.1769°N 17.7585°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5872

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Kietrz, Katscher, Ketř, Archypresbyterat Katscher (1863) Kommissariat zu überprüfen Source S. 293 III.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Sauerwitz (hl. Fürstenaposteln Peter und Paul), Zabřice, Zubrzyce (św. Apostołów Piotra i Pawła) parish object_1266169
Bratsch (hl. Martyr. Johann v. Nepomuk), Braterství, Braciszów (św. Jana Nepomucena) Pfarrkuratie parish object_1266216
Königsdorf (Hl. Levit. und Martyr. Laurenz), Królowe (św. Wawrzyńca) Pfarrkuratie parish object_1266240
Opavice, Tropplowitz (allerheiligste Dreifaltigleit), Opawica (Trójcy Świętej) parish object_1266175
Badewitz (Erhöhung des hl. Kreuz), Badevice, Bogdanowice (Podwyższenia Krzyża Świętego) parish object_1266119
Sabschütz, Sabschitz (hl. Maria Magdaleua. ), Sabšice, Zawiszyce (św. Marii Magdaleny) parish object_1266157
Chomiąża (św. Jana Chrzciciela), Komeise (Hl. Johann der Täufer) Pfarrkuratie object_1266219 (1863)
Bleischwitz (hl. Jungfrau und Martyr. Katharina), Bliszczyce (św. Katarzyny Panny i Męczennicy) parish object_1266194 (1863)
Leobschütz (Mariä Geburt), Hlubčice, Leobsitium, Głubczyce (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1266082
Pommerswitz (hl. Johann der Täufer), Pommersdorf (hl. Johann der Täufer), Pommeřovice, Pomorzowice (św. Jana Chrzciciela) parish object_1266197
Pilgersdorf, Schlesisch- (Hl. Nährvater Joseph), Schlesisch-Pilgersdorf (Hl. Nährvater Joseph), Pielgrzymów Pfarrkuratie object_1266245 (1863)
Leisnitz, Leißnitz (hl. Kreuz), Lištice, Lisięcice (Podwyższenia Krzyża Świętego) parish object_1266135
Kreuzendorf (hl. Bischof Martin), Křížovice, Gołuszowice (św. Marcina) parish object_1266132 (1863)
Babitz (hl. Jungfrau und Martyr. Katharina), Babice, Babice (św. Katarzyny Aleksandryjskiej) parish object_1266087 (1863)
Hrobník, Gröbnig (Enthauptung des hl. Johann Baptist), Grobniki (Ścięcia św. Jana Chrzciciela) parish object_1266122
Rovna, Roben (heil. Fürstenaposteln Peter und Paul), Równe (św. Piotra i Pawła) parish object_1266141
Sopava, Soppau (hl. Erzengel Michael) parish object_1266172 (1863)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1164685
	gehört 1863 zu object_1176866 says source_1176871 (S. 293 III.),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat 1863 Konfession rk says source_1176871 (S. 293 III.),
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Głubczyce,
	heißt 1863 (auf cze) Hlubčice says source_1176871 (S. 194 Nr. 1),
	heißt 1863 (auf deu) Leobschütz says source_1176871 (S. 293 III.),
	heißt 1863 (auf lat) Leobsitium says source_1176871 (S. 194 Nr. 1),
	heißt ab 1945 (auf pol) Głubczyce says source_1164631,
	ist (auf deu) Dekanat says source_1164631 says source_1176871 (S. 293 III.);
RDF
Quick Search