Katscher, Kietrz, Ketř

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1164689
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.0927°N 17.9094°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5973

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Kietrz, Ketř, Katscher, Archypresbyterat Katscher (- 1945) Kommissariat Source S. 208 I.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Wojnowice (św. Józefa Robotnika), Vojnovice, Wanowitz (hl. Apostel Simon und Judas) parish object_1264496 (1863)
Bavorov, Bauerwitz (Mariä Geburt), Baborów (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1264509 (1863)
Piltsch (Mariä Himmelfahrt), Pilšč, Pilszcz (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1264536 (1863)
Kněží Pole, Knispel (hl. Apostel BArtholomäus), Księże Pole (św. Bartłomieja) Pfarrkuratie parish object_1264603
Nasidlo, Nassiedel (hl.. Apostel Jakob), Nasiedle (św. Jakuba Starszego) parish object_1264530 (1863)
Katscher (hl. Apostel Thomas), Ketř, Kietrz (św. Tomasza Apostoła) parish object_1264506 (1863)
Posucice (św. Wawrzyńca), Posnice, Poßnitz (hl. Levit u. Martyr. Laurenz.) parish object_1264576 (1863)
Suchá Pščina, Zauchwitz (hl. Bekenner Jodok), Sucha Psina (św. Jodoka) parish object_1264589
Dirschel (hl. Apostel Bartholomäus), Dršlav, Dzierżysław (św. Bartłomieja) parish object_1264521 (1863)
Babitz (hl. Jungfrau und Martyr. Katharina), Babice, Babice (św. Katarzyny Aleksandryjskiej) parish object_1266087
Bladen (hl. Dreifaltigkeit), Vladěnín, Włodzienin (Trójcy Świętej) parish object_1264512 (1863)
Lubotyń (pw. Narodzenia NMP), Liptina, Liptin (Mariä Geburt) parish object_1264524 (1863)
Německá Cerekve, Deutsch Neukirch (zu den hl. Fürstenaposteln Peter und Paul), Nowa Cerekwia (św. Piotra i Pawła) parish object_1264533 (1863)
Levice, Löwitz (hl. Maria Magdalena), Lewice (św. Marii Magdaleny) parish object_1264527 (1863)
Branice (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Branitz (Mariä Himmelfahrt), Bránice parish object_1264518 (1863)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1164689
	gehört bis 1945 zu object_1176866 says source_1176871 (S. 208 I.),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Kietrz,
	heißt  (auf deu) Katscher says source_1176871 (S. 208 I.),
	heißt  (auf pol) Kietrz says source_1164631,
	heißt 1863  (auf cze) Ketř says source_1176871 (S. 209 Nr. 1.),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1164631 says source_1176871 (S. 208 I.);
RDF
Quick Search