Malapane, Ozimek

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1164694
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.7032°N 18.1592°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5274

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Szczedrzyk (św. Mikołaja), Szczedrzyk (Hl. Nikolaus), Szczedrzyk (S. Nicolaus), Sczedrzik parish object_1195214
Krasiejów (św. Małgorzaty Męczennicy), Krascheow (S. Margarita V. et Mart.), Krascheow (St. Margareta von Antiochia), Krascheow parish object_1195184
Groß Kottorz, Kotórz Wielki (św. Michała Archanioła), Groß-Chotorz (Hl. Michael), Groß-Chotorz (S. Michael) parish object_1195171
Dębie (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Dembio (Geburt der seligen Jungfrau Maria), Dembio (Nativitas B. M. V.), Dembio parish object_1195169
Raszowa (Opatrzności Bożej), Raschau (Div. Providentia), Raschau (Kirche der göttlichen Vorsehung), Raschau parish object_1195202

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1164694
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Ozimek,
	heißt  (auf deu) Malapane,
	heißt  (auf pol) Ozimek says source_1164631,
	ist (auf deu) Dekanat says source_1164631;
RDF
Quick Search