Losoncz, okres Lučenec

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_1263527
name
  • Losoncz (hun) Source page 65
  • okres Lučenec (slo)
type
  • Bezirk
population
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.3558°N 19.6155°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7683

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Nógrád, Neograd, Novohradská župa (1938-11-02 - 1945-03-05) comitatus comitatus
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1990-12-19 - 1996-07-23) state country republic state union republic republic
Banskobystrický kraj (1949-01-01 - 1960-06-30) Landesbezirk
Stredoslovenský kraj (1960-07-01 - 1990-12-18) Landesbezirk
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj (1996-07-24 -) Landesbezirk
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1939-07-31) state country republic state union republic republic
Novohradská župa (1918-10-28 - 1922) comitatus
Nógrád, Neograd, Novohradská župa (- 1918-10-27) comitatus comitatus Source S.65
Župa XVIII. (Zvolen) (1923 - 1930-06-30) comitatus
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-03-06 - 1948) state country republic state union republic republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Veľký Krtíš municipality object_1266883 (1960-07-01 - 1968-03-19)
Kalonda, Kalonda place KALNDAJN98TG
Večeklov, Vecseklő, Večelkov place VEEKOVJN98XD (1918-10-28 - 1922)
Vidiná, Videfalva place VIDDINJN98TI (- 1938-11-01)
Vidiná, Videfalva place VIDDINJN98TI (1945-03-06 -)
Pleš, Fülekpilis municipality object_1266690
Závada, Érújfalu place ZVAADAJN98RG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Čamovce, Csomatelke place AMOVCEJN98WG (1960-07-01 -)
Slovenské Ďarmoty, Tótgyarmat place SLOOTYJN98PC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Horné Príbelce, Felsőfehérkút place HORLCEJN98PE (1960-07-01 - 1966)
Bušince, Bussa place BUINCEJN98SE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Mikušovce, Miksi place MIKVCEJN98UH (1992 -)
Mikušovce, Miksi place MIKVCEJN98UH (- 1966)
Horná Strehová, Felsősztregova place HORHOVJN98RG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Veľká Ves, Losoncznagyfalu place VEKVESJN98UJ (1945-03-06 - 1996-07-23)
Veľká Ves, Losoncznagyfalu place VEKVESJN98UJ (- 1938-11-01)
Nekyje, Ipolynyék, Vinica place VINICAJN98NC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Ďubákovo, Vágó place UBKOVOJN98UN (1960-06-30 - 1996-07-23)
Ábelová municipality object_1266683 (1945-03-06 -)
Ábelová municipality object_1266683 (1923 - 1938-11-01)
Poltár municipality object_1266622 (- 1922)
Poltár municipality object_1266622 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Poltár municipality object_1266622 (1933 - 1938-11-01)
Poltár municipality object_1266622 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Mašková, Maskófalva place MAKKOVJN98SI (1945-03-06 -)
Mašková, Maskófalva place MAKKOVJN98SI (1923 - 1938-11-01)
Príboj, Perényes place PRBBOJJN98QH (1960-07-01 - 1968-03-19)
Malá Čalomija, Kiscsalomja place MALIJAJN98OC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Belina, Béna place BELINAJN98WF (1960-07-01 -)
Belina, Béna place BELINAJN98WF (1923 - 1951-12-31)
Lesenice, Leszenye place LESICEJN98OC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Mýtna, Vámosfalva place MTNTNAJN98SL (1945-03-06 -)
Mýtna, Vámosfalva place MTNTNAJN98SL (1923 - 1938-11-01)
Mýtna, Vámosfalva place MTNTNAJN98SL (- 1913-06-30)
Veľká Ves nad Ipľom, Ipolynagyfalu place VEKPOMJN98NB (1960-07-01 - 1968-03-19)
Slaná Lehota, Sósliget place SLAOTAJN98VK (1960-07-01 - 1964)
Slaná Lehota, Sósliget place SLAOTAJN98VK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Slaná Lehota, Sósliget place SLAOTAJN98VK (- 1922)
Slaná Lehota, Sósliget place SLAOTAJN98VK (1933 - 1938-11-01)
Šurice, Sőreg place URIICEJN98WF (1960-07-01 -)
Príbelce municipality object_1266881 (1966 - 1968-03-19)
Malé Zlievce, Alsózellő place MALVCEJN98RE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Cinobaňa municipality object_1266617 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Cinobaňa municipality object_1266617 (- 1938-11-01)
Cinobaňa municipality object_1266617 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Ratka, Rátkapuszta place KOZSTAJN98VF (1960-07-01 -)
Kamenné Kosihy, Kőkeszi place KAMIHYJN98OD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Biskupice, Fülekpüspöki place BISICEJN98VG (1990 -)
Biskupice, Fülekpüspöki place BISICEJN98VG (1923 - 1951-12-31)
Biskupice, Fülekpüspöki place BISICEJN98VG (1960-07-01 - 1976)
Biskupice, Fülekpüspöki place BISICEJN98VG (1915-07-01 - 1922)
Veľká Suchá, Nagyszuha place VEKUCHJN98WK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Praha, Gácsprága place PRAAHAJN98SI (1945-03-06 -)
Praha, Gácsprága place PRAAHAJN98SI (1923 - 1938-11-01)
Kováčovce, Szécsénykovácsi place KOVVCEJN98RC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Hidvég, Ipolyhídvég, Ipeľské Predmostie place IPETIEJN98MB (1960-07-01 - 1968-03-19)
Gregorova Vieska, Gergelyfalva place GRESKAJN98SJ (1923 - 1938-11-01)
Gregorova Vieska, Gergelyfalva place GRESKAJN98SJ (1945-03-06 - 1973)
Gregorova Vieska, Gergelyfalva place GRESKAJN98SJ (1990 -)
Nová Ves, Kürtösújfalu place NOVVESJN98QE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Tuhár, Tugár place TUHUHRJN98SK (1945-03-06 -)
Tuhár, Tugár place TUHUHRJN98SK (1923 - 1938-11-01)
Bulhary, Bolgárom place BULARYJN98WH (1992 -)
Bulhary, Bolgárom place BULARYJN98WH (1923 - 1951-12-31)
Bulhary, Bolgárom place BULARYJN98WH (1960-07-01 - 1976)
Bulhary, Bolgárom place BULARYJN98WH (1915-07-01 - 1922)
Obeckov, Ebeczk place OBEKOVJN98PE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Kleňany, Kelenye place KLEANYJN98MC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Ľuboreč, Nagylibercse place UBOOREJN98SH (1945-03-06 -)
Ľuboreč, Nagylibercse place UBOOREJN98SH (1935 - 1938-11-01)
Žihľava, Csalányos place HAVAVAJN98RF (1960-07-01 - 1966)
Holiša, Ipolygalsa place HOLLIAJN98VH
Kiarov, Ipolykér place KIAROVJN98QC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Veľký Lom, Nagylám place VEKLOMJN98QI (1960-07-01 - 1968-03-19)
Podkriváň municipality object_1266627 (1945-03-06 - 1960-06-30)
Podkriváň municipality object_1266627 (1923 - 1938-11-01)
Tomášovce municipality object_1266682 (1923 - 1938-11-01)
Tomášovce municipality object_1266682 (1945-03-06 -)
Záhorce, Erdőszelestény municipality object_1266884 (1960-07-01 - 1968-03-19)
Hrabovo, Kálnógaráb place HRAOVOJN98UJ (1945-03-06 - 1960)
Hrabovo, Kálnógaráb place HRAOVOJN98UJ (- 1938-11-01)
Vaľkovo, Válykó place VAKOVOJN98VL (1960-07-01 - 1973)
Dolné Plachtince, Alsópalojta place DOLNCEJN98PE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Muľka, Kismúlyad place MUKUKAJN98UG (- 1973)
Točnica, Tósár place TONICAJN98TJ (1945-03-06 -)
Točnica, Tósár place TONICAJN98TJ (1923 - 1938-11-01)
Nenince municipality object_1266879 (1960-07-01 - 1968-03-19)
Pinciná, Pincz place PINCINJN98VI
Fiľakovské Kováče municipality object_1266686 (1960-07-01 -)
Fiľakovské Kováče municipality object_1266686 (1915-07-01 - 1951-12-31)
Suché Brezovo, Száraznyírjes place SUCOVOJN98QH (1960-07-01 - 1968-03-19)
Podrečany, Patakalja place PODANYJN98TJ (1945-03-06 -)
Podrečany, Patakalja place PODANYJN98TJ (1923 - 1938-11-01)
Brusník, Borosznok place BRUSNKJN98QH (1960-07-01 - 1968-03-19)
Modrý Kameň, Kékkő place MODAMEJN98QF (1960-07-01 - 1968-03-19)
Stredné Plachtince, Középpalojta place STRNCEJN98PF (1960-07-01 - 1968-03-19)
Breznička, Ipolyberzence place BREIKAJN98UK (- 1938-11-01)
Breznička, Ipolyberzence place BREIKAJN98UK (1960-06-30 - 1996-07-23)
Breznička, Ipolyberzence place BREIKAJN98UK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Olováry, Óvár place OLOVRYJN98QD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Pondelok, Cserepes place PONLOKJN98WK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Veľké Zlievce, Felsőzellő place VEKVCEJN98RE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Budiná, Budaszállás place BUDDINJN98RK (1945-03-06 -)
Budiná, Budaszállás place BUDDINJN98RK (1923 - 1938-11-01)
Bystrička, Ipolybesztercze place BYSIKAJN98UL (1945-03-06 - 1951-12-31)
Bystrička, Ipolybesztercze place BYSIKAJN98UL (1960-06-30 - 1973)
Bystrička, Ipolybesztercze place BYSIKAJN98UL (- 1938-11-01)
Panické Dravce, Panyidarócz place PANVCEJN98TG
Trebušovce, Terbegecz place TREVCEJN98OC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Veľká Čalomija, Nagycsalomja place VEKIJAJN98OB (1960-07-01 - 1968-03-19)
Kotmanová, Kotmány, Dobročská Lehota, Kotmanová place KOTNOVJN98SL (1945-03-06 -)
Kotmanová, Kotmány, Dobročská Lehota, Kotmanová place KOTNOVJN98SL (1923 - 1938-11-01)
Kotmanová, Kotmány, Dobročská Lehota, Kotmanová place KOTNOVJN98SL (- 1913-06-30)
Ružiná, Rózsaszállás place RUIUINJN98SK (1923 - 1938-11-01)
Ružiná, Rózsaszállás place RUIUINJN98SK (1945-03-06 -)
Opatovská Nová Ves, Apátújfalu place OPAVESJN98PC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Čeláry, Csalár, Čeláre place ELRLRYJN98RD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Selce, Telep place SELLCEJN98WK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Divín, Divény place DIVIVNJN98SK (1923 - 1938-11-01)
Divín, Divény place DIVIVNJN98SK (1945-03-06 -)
Hradište, Várkút place HRAITEJN98UL (1960-06-30 - 1996-07-23)
Hradište, Várkút place HRAITEJN98UL (- 1938-11-01)
Hradište, Várkút place HRAITEJN98UL (1945-03-06 - 1951-12-31)
Nitra nad Ipľom, Ipolynyitra place NITPOMJN98VH (1915-07-01 - 1951-12-31)
Nitra nad Ipľom, Ipolynyitra place NITPOMJN98VH (1960-07-01 -)
Zombor, Zobor place ZOMBORJN98RD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Vieska, Tótkisfalu place VIESKAJN98RG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Krná, Kiskorna place KRNKRNJN98UM (1945-03-06 - 1951-12-31)
Krná, Kiskorna place KRNKRNJN98UM (- 1938-11-01)
Krná, Kiskorna place KRNKRNJN98UM (1960-06-30 - 1996-07-23)
Pravica, Parócza place PRAICAJN98RH (1960-07-01 - 1968-03-19)
Opatová, Losonczapátfalva place OPATOVJN98UI (- 1966)
Prša municipality object_1266691 (1915-07-01 -)
Dolné Príbelce, Alsófehérkút place DOLLCEJN98PE (1960-07-01 - 1966)
Radzovce municipality object_1266692 (1915-07-01 - 1951-12-31)
Radzovce municipality object_1266692 (1960-07-01 -)
Ozdín municipality object_1266621 (- 1938-11-01)
Ozdín municipality object_1266621 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Ozdín municipality object_1266621 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Senné municipality object_1266882 (1960-07-01 - 1968-03-19)
Pôtor municipality object_1266880 (1960-07-01 - 1968-03-19)
Mučín, Mucsény place MUNMUNJN98UF
Lentvora, Lentő place LENORAJN98RI (1945-03-06 -)
Lentvora, Lentő place LENORAJN98RI (1923 - 1938-11-01)
Uhorské, Ipolymagyari place UHORSKJN98UL (1960-06-30 - 1996-07-23)
Uhorské, Ipolymagyari place UHORSKJN98UL (- 1938-11-01)
Uhorské, Ipolymagyari place UHORSKJN98UL (1945-03-06 - 1951-12-31)
Horné Plachtince, Felsőpalojta place HORNCEJN98PF (1960-07-01 - 1968-03-19)
Rapovce, Rapp place RAPVCEJN98UG
Studená, Hidegkút, Medveshidegkút place STUDENJN98XD (1918-10-28 - 1922)
Šiatorská Bukovinka municipality object_1266693 (1960 -)
České Brezovo municipality object_1266616 (1945-03-06 - 1951-12-31)
České Brezovo municipality object_1266616 (1933 - 1938-11-01)
České Brezovo municipality object_1266616 (- 1922)
České Brezovo municipality object_1266616 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Veľké Straciny, Nagyhalom place VEKINYJN98QE (1960-07-01 - 1988)
Turíčky, Etrefalva place TURRKYJN98UK (1960-07-01 - 1973)
Turíčky, Etrefalva place TURRKYJN98UK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Turíčky, Etrefalva place TURRKYJN98UK (- 1938-11-01)
Fiľakovské Kľačany, Fülekkelecsény place FIAANYJN98VG (1915-07-01 - 1941)
Glabušovce, Galábocs place GLAVCEJN98RD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Chrťany, Hartyán place CHRANYJN98RH (1960-07-01 - 1968-03-19)
Losoncz, Lučenec Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263822 (1923 -)
Trenč, Tőrincs place TRERENJN98SF (- 1973)
Nedelište, Nederes place NEDITEJN98QJ (1945-03-06 - 1990)
Nedelište, Nederes place NEDITEJN98QJ (1923 - 1938-11-01)
Šoltýska, Újantalfalva place OLTSKAJN98UN (1960-06-30 - 1996-07-23)
Ďurkovce, Gyürki place URKVCEJN98OD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Lovinobaňa municipality object_1266689 (1923 - 1938-11-01)
Lovinobaňa municipality object_1266689 (1945-03-06 -)
Lovinobaňa municipality object_1266689 (- 1913-06-30)
Lupoč, Gácslápos place LUPUPOJN98SI (1923 - 1938-11-01)
Lupoč, Gácslápos place LUPUPOJN98SI (1945-03-06 -)
Veľká nad Ipľom municipality object_1266695
Trebeľovce municipality object_1266694
Vrbovka, Ipolyvarbó place VRBVKAJN98QC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Kosihovce, Dacsókeszi place KOSVCEJN98OE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Dolinka, Inám place DOLNKAJN98NC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Šíd, Gömörsid place DDDDDDJN98WG (1960-07-01 -)
Bátorová, Bátorfalu place BTOROVJN98PD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Stará Halič, Gácsfalu place STAALIJN98SI (1945-03-06 -)
Stará Halič, Gácsfalu place STAALIJN98SI (1923 - 1938-11-01)
Malé Straciny, Kishalom place MALINYJN98QF (1960-07-01 - 1988)
Lehôtka, Gácsliget place LEHTKAJN98SI (1923 - 1938-11-01)
Lehôtka, Gácsliget place LEHTKAJN98SI (1945-03-06 -)
Kalinovo municipality object_1266619 (- 1938-11-01)
Kalinovo municipality object_1266619 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Kalinovo municipality object_1266619 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Horné Strháre, Felsőesztergály place HORHREJN98QG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Dobroč, Dabar place DOBBROJN98SL (1945-03-06 -)
Dobroč, Dabar place DOBBROJN98SL (1923 - 1938-11-01)
Dobroč, Dabar place DOBBROJN98SL (- 1913-06-30)
Malý Krtíš, Kiskürtös place MALKRTJN98QE (1960-07-01 - 1973)
Fiľakovo municipality object_1266687 (1915-07-01 - 1951-12-31)
Fiľakovo municipality object_1266687 (1960-07-01 -)
Kosihy nad Ipľom, Ipolykeszi place KOSPOMJN98OB (1960-07-01 - 1968-03-19)
Selany, Szelény, Seľany place SELANYJN98OD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Širákov, Sirak place IRKKOVJN98OD (1960-07-01 - 1968-03-19)
Šávoľ, Füleksávoly place VOLVOLJN98VH (1960-07-01 -)
Šávoľ, Füleksávoly place VOLVOLJN98VH (1915-07-01 - 1951-12-31)
Stará Bašta, Ó-Bást, Óbást place STAATAJN98XE (1918-10-28 - 1922)
Rovňany, Ipolyróna place ROVANYJN98UK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Rovňany, Ipolyróna place ROVANYJN98UK (1960-06-30 - 1996-07-23)
Rovňany, Ipolyróna place ROVANYJN98UK (- 1938-11-01)
Balog, Ipolybalog, Blh nad Ipľom, Balog nad Ipľom place BLHPOMJN98NB (1960-07-01 - 1968-03-19)
Korlát, Korlát, Korláti, Konrádovce place KONVCEJN98WH (1913-07-01 - 1922)
Jelšovec, Jelsőcz place JELVECJN98TG
Želovce, Zsély place ELOVCEJN98QC (1960-07-01 - 1968-03-19)
bis (auf slo) Koláry, Kővár, Koláre place BISLRYJN98OB (1960-07-01 - 1968-03-19)
Lipovany municipality object_1266688 (1952 -)
Zelené, Ipolyszele place ZELLENJN98VK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Zelené, Ipolyszele place ZELLENJN98VK (1960-07-01 - 1966)
Zelené, Ipolyszele place ZELLENJN98VK (- 1938-11-01)
Čebovce, Csáb place EBOVCEJN98OE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Šuľa, Süllye place ULAULAJN98HM (1923 - 1934)
Polichno, Parlagos place POLHNOJN98RJ (1923 - 1938-11-01)
Polichno, Parlagos place POLHNOJN98RJ (1945-03-06 -)
Sečianky, Ipolyszécsényke place SEINKYJN98MC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Dolné Strháre municipality object_1266878 (1960-07-01 - 1968-03-19)
Sušany, Susány municipality object_1266960 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Rárošská Muľaď, Rárósmúlyad, Muľa place MUAMUAJN98SE (1960-07-01 - 1968-03-19)
Čakanovce municipality object_1266685 (1960-07-01 -)
Čakanovce municipality object_1266685 (1923 - 1951-12-31)
Čakanovce municipality object_1266685 (1915-07-01 - 1922)
Ľuboriečka, Kislibercse place UBOEKAJN98SG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Dolná Strehová, Alsósztregova place DOLHOVJN98RG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Veľké Dravce municipality object_1266696 (1960-07-01 -)
Veľké Dravce municipality object_1266696 (- 1948)
Chrastince, Ipolyharaszti place CHRNCEJN98PC (1960-07-01 - 1968-03-19)
Boľkovce, Bolyk place BOKVCEJN98VI
Uderiná, Udvarház place UDERINJN98TK (1945-03-06 - 1990)
Uderiná, Udvarház place UDERINJN98TK (1923 - 1938-11-01)
Uderiná, Udvarház place UDERINJN98TK (- 1913-06-30)
Madačka, Madácsi place MADAKAJN98QJ (1945-03-06 - 1973)
Madačka, Madácsi place MADAKAJN98QJ (1923 - 1938-11-01)
Selce, Erdőszele place SELLCEJN98QF (1960-07-01 - 1968-03-19)
Málinec municipality object_1266434 (- 1938-11-01)
Málinec municipality object_1266434 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Málinec municipality object_1266434 (1945-03-06 - 1951-12-31)
Buzitka municipality municipality object_1266684 (1960-07-01 -)
Buzitka municipality municipality object_1266684 (1936 - 1939)
Mládzovo, Nemesfalva place MLDOVOJN98UK (1960-06-30 - 1996-07-23)
Mládzovo, Nemesfalva place MLDOVOJN98UK (- 1938-11-01)
Mládzovo, Nemesfalva place MLDOVOJN98UK (1945-03-06 - 1951-12-31)
Slovenské Kľačany, Tótkelecsény place SLOANYJN98RG (1960-07-01 - 1968-03-19)
Sväté Kríže, Kétkeresztúr, Nové Hony place SVAKREJN98VI (- 1948)
Sväté Kríže, Kétkeresztúr, Nové Hony place SVAKREJN98VI (1952-01-01 -)
Halič, Gács place HALALIJN98SI (1923 - 1933)
Halič, Gács place HALALIJN98SI (1934 -)
Píla, Fűrész place PLAPLAJN98SL (1945-03-06 -)
Píla, Fűrész place PLAPLAJN98SL (1923 - 1938-11-01)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_1263527
	has 1910 population 32052 says source_1263348 (S.65),
	has name (in hun) Losoncz says source_1263348 (p. 65),
	has name (in slo) okres Lučenec,
	is (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1918-10-28 until 1922 part of object_1266399,
	is from 1923 until 1930-06-30 part of object_1262913,
	is from 1930-07-01 until 1939-07-31 part of adm_368372,
	is from 1938-11-02 until 1945-03-05 part of object_316319,
	is from 1945-03-06 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1949-01-01 until 1960-06-30 part of object_1262938,
	is from 1960-07-01 until 1990-12-18 part of object_1262944,
	is from 1990-12-19 until 1996-07-23 part of adm_368372,
	is from 1996-07-24 part of object_395575,
	is until 1918-10-27 part of object_316319 says source_1263348 (S.65);
RDF
Quick Search