Szabolcs-Szatmár-Bereg

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_269236
name
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg (hun)
type
  • comitatus
external id
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 47.9928°N 22.0697°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 8098

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Hungary, Hongarije, Венгрия, Maďarsko, Magyarország, Hongrie, Ungarn, Magyar Köztársaság, Magyar Köztársaság republic kingdom republic

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Borbánya part of place BORNYAKN07VW
Kiskovácstanya place KISNYAKN17HU
Gyügye place GYUGYEKN17GW
Policerlegelő place POLGELKN17GV
Egyháztag place EGYTAGKN18GB
Hodály place HODDLYKN08XC
Hodász place HODDSZKN17CW
Ludastó part of place LUDASTKN07VU
Kisetanya place KISNYAKN17GV
Kápolnatanya part of place KPONYAKN08VC
Kápolnatanya part of place KPONYAKN17AV
Némethykert part of place NMEERTKN07UT
Hermánszeg place HERZEGKN17HV
Újfalussytag part of place JFATAGKN17DX
Ibrány place IBRRNYKN08UC
Gottliebtag place GOTTAGKN07WS
Csizmadiatanya place CSINYAKN17DX
Istvánbokor part of place ISTKORKN07TW
Szamosbecs place SZAECSKN17IU
Szamosszeg place SZAZEGKN18EB
Tölgyfástanya part of place TOLNYAKN17AT
Tiszaadony place TISONYKN18DF
Alsósima place ALSIMAKN07TV
Ferencbokor part of place FERKORKN07TX
Németitanya part of place NMENYAKN17DV
Németitanya part of place NMENYAKN07XU
Borzoktanya place BORNYAKN18JA
Fényeslitke Vasútállomás train station FNYOMSKN18BG
Istvántanya part of place ISTNYAKN17AS
Gergelyffinagytanya part of place GERNY1KN17AV
Istvántelep place ISTLEPKN07QX
Aranyosapáti Vasútállomás train station ARAOMSKN18DF
Schmidttanya part of place SCHNYAKN08UF
Tiszakóród place TISKRDKN18IC
Dudástanya place DUDNYAKN18DH
Tiszatanya part of place TISNYAKN17HT
Tiszaszőlő part of place TISSZLKN07WS
Tiszatelek place TISLEKKN08VE
Botpalád place BOTALDKN18JA
Ferenctanya part of place FERNYAKN08TA
Ferenctanya place FERNYAKN08PA
Ferenctanya place FERNYAKN07PW
Kauzsaytanya part of place KAUNYAKN07XW
Király I.-né tanya place KIRNYAKN18AB
Harmadik Mándi Bokor place HARKORKN07UW
Izgéti Legelőtársulat place IZGLATKN17IT
Micskepuszta place MICZTAKN07VR
Toronyitanya place TORNYAKN07VR
Gergelyffytanya place GERNYAKN08WB
Nyírbátor Vasútállomás train station NYROMSKN17BU
Fényeslitke place FNYTKEKN18BG
Fülesd place FULESDKN18IA
Kecces part of place KECCESKN08VF
Fényestanya part of place FNYNYAKN07XX
Fényestanya place FNYNYAKN18CB
Rétalja part of place RTALJAKN18BD
Rétiház part of place RTIIHZKN17BW
Rétpart place RTPARTKN08PA
Kisgéc place KISSGCKN17JU
Kistag part of place KISTAGKN18CB
Kistag part of place KISTAGKN07WS
Kistag place KISTAGKN17JX
Kistag place KISTAGKN17DW
Kistag place KISTAGKN17IU
Gégény place GGNGNYKN08XD
Kocoba part of place KOCOBAKN08VE
Komoró place KOMMORKN18BH
Túrhidja place TRHDJAKN17JW
Laskod place LASKODKN18AB
Kazárbokor part of place KAZKORKN07TX
Lovastanya place LOVNYAKN07VS
Túrricse place TRRCSEKN17JX
Serflektanya part of place SERNYAKN08RC
Kisigrice place KISICEKN07UW
Kazártanya part of place KAZNYAKN18AB
Szamostatárfalva place SZALVAKN17HV
Igricetanya place IGRNYAKN07VX
Meisznertanya part of place MEINYAKN18HB
Endespuszta part of place ENDZTAKN18CG
Nyírtelek Vasútállomás train station NYROMSKN08TA
Herczeghtanya part of place HERNYAKN17CU
Milota place MILOTAKN18JC
Császárszállás Vasútállomás train station CSSOMSKN07UV
Szamosangyalos place SZALOSKN17HU
Ürgéskert place URGERTKN17AT
Őrhegytanya place RHENYAKN08RC
Zsédértanya place ZSDNYAKN17GV
Jókaitelep place JKALEPKN08UA
Kódertanya place KDENYAKN08RC
Kódertanya place KDENYAKN07WU
Jánkmajtis Vasútállomás train station JNKOMSKN17HU
Csajkostag place CSATAGKN07TU
Nagyar place NAGYARKN18GB
Napkor place NAPKORKN07WW
Feketeháztanya place FEKNYAKN17AX
Tündérhalom part of place TUNLOMKN08TB
Jármytanya part of place JRMNYAKN07VR
Jármytanya place JRMNYAKN18CH
Jármytanya place JRMNYAKN18AC
Jármytanya place JRMNYAKN08UA
Jármytanya place JRMNYAKN07UV
Károlytanya place KRONYAKN18HA
Netóla part of place NETTLAKN08WF
Libabokor part of place LIBKORKN08VA
Baloghtanya place BALNYAKN18CE
Baloghtanya place BALNYAKN18JB
Baloghtanya place BALNYAKN17EV
Baloghtanya place BALNYAKN07WR
Szögyénitag place SZOTAGKN07UT
Csónatanya place CSNNYAKN17IX
Péterdűlő place PTERDLKN07VR
Világostanya part of place VILNYAKN07VW
Olcsva place OLCSVAKN18EC
Kékcse place KKCCSEKN18AF
Butyka Sor place BUTSORKN07UU
Ezredestanya place EZRNYAKN18DD
Nagymezőtanya part of place NAGNYAKN18BA
Nagymezőtanya part of place NAGNYAKN17HW
Csipkésszegtanya place CSINYAKN18FE
Kölcse place KOLCSEKN18IB
Kömörő place KOMMORKN18HA
Penyige Vasútállomás train station PENOMSKN18GA
Kubinyitag place KUBTAGKN18DD
Farkastanya place FARNYAKN18DA
Farkastanya place FARNYAKN07WU
Paptag part of place PAPTAGKN07WX
Paptag place PAPTAGKN18CB
Paptag place PAPTAGKN17AV
Paszab place PASZABKN08UD
Túróczitanya place TRCNYAKN18FG
Szabolcs place SZALCSKN08SE
Kleintanya part of place KLENYAKN17FX
Bagolyvártanya place BAGNYAKN17GV
Szabótag place SZATAGKN17CO
Petőtanya part of place PETNYAKN07VW
Zábonszkytanya place ZBONYAKN08PA
Vidovicstanya part of place VIDNYAKN08VA
Liptaytag place LIPTAGKN07UT
Mitrótanya part of place MITNYAKN08WB
Mándok place MNDDOKKN18CH
Mátyus place MTYYUSKN18DG
Kisnamény place KISMNYKN17IW
Balkány Vasútállomás train station BALOMSKN07WS
Rozsnyáros part of place ROZROSKN17BT
Biharytanya place BIHNYAKN17GX
Marci-tanya place MARNYAKN08VF
Fehértóiszőllő place FEHZLLKN18AE
Dózsatelep place DZSLEPKN08TE
Dózsatelep place DZSLEPKN07QX
Mintatelep place MINLEPKN07UV
Jegestanya part of place JEGNYAKN08SA
Nábrád place NBRBRDKN18FA
Sütőtanya place SUTNYAKN08VA
Nyírmihálydi place NYRYDIKN07XR
Nyírmeggyes place NYRYESKN17DW
Csekmihálytanya place CSENYAKN17CW
Peresföld part of place PEROLDKN17BT
Kollertanya part of place KOLNYAKN17BP
Domonicstanya place DOMNYAKN08TC
Rostástanya part of place ROSNYAKN18EE
Steibertanya place STENYAKN08RC
Bodótanya place BODNYAKN08XC
Tiszadob place TISDOBKN08OA
Tiszabűd part of place TISABDKN07QX
Tiszahát part of place TISAHTKN08VF
Tiszahíd place TISAHDKN18DD
Tiszalök place TISLOKKN08QA
Tiszarád place TISARDKN08VD
Tiszavid place TISVIDKN18DE
Nagyecsed Vasútállomás train station NAGOMSKN17EV
Kállaytanya place KLLNYAKN18FA
Becsketanya place BECNYAKN18BD
Sonkád place SONNKDKN18IB
Gyalaptanya place GYANYAKN08WD
Széchenyiliget place SZCGETKN18DC
Sulyok place SULYOKKN07WS
Ecseditanya place ECSNYAKN17IT
Tiszaeszlár Vasútállomás train station TISOMSKN08SA
Sziget place SZIGETKN17GW
Szirtó place SZIIRTKN08VD
Szitás part of place SZIITSKN07WR
Széchenyitelep part of place SZCLEPKN08TE
Pátyod place PTYYODKN17HU
Nyíregyháza Külső Vasútállomás train station NYROM1KN07UW
Dombrád Vasútállomás train station DOMOMSKN08XF
Tuzsér place TUZZSRKN18BI
Kisbaromlaktanya place KISNYAKN07XT
Tyukod place TYUKODKN17GU
Előtelek part of place ELTLEKKN17EU
Félegyházatanya part of place FLENYAKN18AA
Homarkaitanya place HOMNYAKN08RC
Vajdabokor part of place VAJKORKN07TX
Virágosdűlő part of place VIRSDLKN07WS
Kormánytanya place KORNYAKN17GX
Gólyaszállás part of place GLYLLSKN17DU
Antalbokor place ANTKORKN07TX
Kuliktanya place KULNYAKN17GV
Kótaj Vasútállomás train station KTAOMSKN08UB
Dorog Úti Tanyák place DORNYKKN07QX
Dzsunyáktanya place DZSNYAKN17AV
Trombitás part of place TROITSKN07VQ
Donkatanya place DONNYAKN17HT
Vaytag place VAYTAGKN17DW
Bagitanya place BAGNYAKN18BD
Vecser part of place VECSERKN07WR
Schwartztanya place SCHNYAKN17CW
Rápolt place RPOOLTKN17GW
Nyírcsaholy place NYROLYKN17EV
Bírótanya place BRTNYAKN17GU
Jelestanya place JELNYAKN17HT
Komlódtótfalu place KOMALUKN17IU
Hepptanya part of place HEPNYAKN17AV
Proppertanya part of place PRONYAKN08VE
Kisstanya place KISNYAKN18AC
Kisstanya place KISNYAKN18EB
Kisstanya place KISNYAKN17GU
Ágerdőmajor Vasútállomás train station GEROMSKN17FS
Kisszakál place KISAKLKN17GV
Bundásbokor part of place BUNKORKN07SX
Nagykállói Úti Tanyák part of place NAGNYKKN07RW
Bárányház place BRNYHZKN08WF
Györgyliget part of place GYOGETKN17BU
Katztanya place KATNYAKN17IT
Papptanya part of place PAPNYAKN17GU
Papptanya place PAPNYAKN17GX
Papptanya place PAPNYAKN17BW
Papptanya place PAPNYAKN17HT
Babicztanya place BABNYAKN08VB
Levelestanya part of place LEVNYAKN18BC
Kóborlótanya part of place KBONYAKN08TB
Bajnaynétanya place BAJNYAKN17GV
Túristvándi place TRINDIKN18HB
Hegedűstag place HEGTAGKN07TT
Rakamaz place RAKMAZKN08RC
Bashalom part of place BASLOMKN08SA
Halványház place HALYHZKN17GW
Porcsalma place PORLMAKN17GV
Kónyatelep part of place KNYLEPKN08VC
Zsarolyán place ZSALYNKN17HW
Huberttanya place HUBNYAKN08RC
Csalános place CSANOSKN08XC
Kántorjánosi place KNTOSIKN17BW
Vállaj place VLLLAJKN17ES
Trokártanya place TRONYAKN17GW
Penészlek place PENLEKKN17BP
Madarassyszőllő place MADZLLKN17DW
Petróleumgyártelep place PETLEPKN08WB
Vaskapuszőllő place VASZLLKN08RC
Hanztanya place HANNYAKN17DU
Géberjén place GBERJNKN17FW
Csaholc place CSAOLCKN17IX
Csaroda place CSAODAKN18FD
Micitag place MICTAGKN07TS
Csenger place CSEGERKN17IU
Kisszegegyháza part of place KISHZAKN07UT
Weinbergertanya place WEINYAKN18DE
Árokalja place ROKLJAKN17IU
Sárgaháza part of place SRGHZAKN17DT
Marjántanya place MARNYAKN07WU
Frédtanya place FRDNYAKN18AC
Szőkenyírestanya part of place SZKNYAKN17BR
Sulymostanya part of place SULNYAKN18CC
Petőfitanya part of place PETNYAKN18DC
Petőfitelep place PETLEPKN07VS
Vadászszállás place VADLLSKN08SC
Győrtelek place GYRLEKKN17FW
Hosztán part of place HOSZTNKN08VD
Keresztesitanya part of place KERNYAKN17GV
Keresztesitanya place KERNYAKN18FE
Dózsatag place DZSTAGKN07WU
Kláramajor place KLRJORKN17GT
Nagyerdőtanya part of place NAGNYAKN17BR
Nagyerdőtanya place NAGNY1KN18AB
Telekszeg part of place TELZEGKN17GW
Nagydobos place NAGBOSKN18DB
Nagyecsed place NAGSEDKN17EU
Nagyfenék part of place NAGENKKN17DT
Záhony place ZHOONYKN18CJ
Cserepes place CSEPESKN07UT
Cserhágó part of place CSERHGKN17AR
Nagyhomok place NAGMOKKN18EE
Baktalórántháza place BAKHZAKN18AA
Nagylapos part of place NAGPOSKN07SV
Nagyliget place NAGGETKN08OA
Nagyhódos place NAGDOSKN17KX
Nagykálló place NAGKLLKN07WU
Erőstanya place ERSNYAKN18BG
Erőstanya place ERSNYAKN08WB
Forgácstanya part of place FORNYAKN07VW
Vadritkatanya part of place VADNYAKN07VW
Nagytanya part of place NAGNYAKN18BF
Nagytanya part of place NAGNYAKN08UB
Nagytanya part of place NAGNYAKN17GW
Nagytanya place NAGNYAKN08RC
Nagytanya place NAGNYAKN18BC
Nagytanya place NAGNYAKN18JC
Nagytanya place NAGNYAKN18DA
Nagytanya place NAGNYAKN17IX
Nagyszőlő part of place NAGSZLKN07XX
Nagyszőlő part of place NAGSZLKN17DW
Bajnoktanya place BAJNYAKN18JB
Ilonamajor place ILOJORKN17HU
Ekerestanya place EKENYAKN08XF
Sáritanya place SRINYAKN08PA
Ilonatanya place ILONYAKN08VD
Ilonatanya place ILONYAKN07WW
Fehérgyarmat Vasútállomás train station FEHOMSKN17GX
Laposhad part of place LAPHADKN18EE
Pusztaújfalu part of place PUSALUKN18CG
Jánoskert part of place JNOERTKN07WV
Bosbánya Szőllő place BOSZLLKN17AV
Vadasbokor part of place VADKORKN07SW
Sőrekúttanya place SRENYAKN17EV
Ábránytanya place BRNNYAKN18JB
Aranyosi Szőllőtelep place ARALEPKN07WW
Kismezőtanya part of place KISNYAKN08XA
Kismezőtanya part of place KISNYAKN07VX
Baytanya place BAYNYAKN18CB
Baytanya place BAYNYAKN07WQ
Bulgártanya place BULNYAKN17GW
Ürgetanya place URGNYAKN17CW
Pálcitanya part of place PLCNYAKN18CG
Pankotaitanya place PANNYAKN17DW
Császló place CSSSZLKN17IV
Harsteinszőlő part of place HARSZLKN07WW
Bacskaitanya place BACNYAKN08TE
Mátészalka Vasútállomás train station MTSOMSKN07EW
Tiszaberki Tanya place TISNYAKN18JA
Vaskótanya place VASNYAKN17HT
Szentlászlóhegy part of place SZEEGYKN18AF
Állami Erdőtanya place LLANYAKN18BF
Markóbokor part of place MARKORKN07SX
Csenger Vasútállomás train station CSEOMSKN17IT
Kistelekibokor part of place KISKORKN07UW
Záhony Vasútállomás train station ZHOOMSKN18CJ
Hakliktanya place HAKNYAKN07WU
Hermanntanya place HERNYAKN07UW
Hármashatár place HRMATRKN07UW
Baktalórántháza Vasútállomás train station BAKOMSKN18AA
Ramocsaháza place RAMHZAKN08XB
Győröcske place GYRSKEKN18BJ
Szelesbokor part of place SZEKORKN07TX
Szállásföld place SZLOLDKN07VQ
Dobostanya place DOBNYAKN08VB
Szirmaitanya part of place SZINYAKN18AC
Székelyitag place SZKTAGKN08WA
Csenkitanya place CSENYAKN17IT
Szelestanya place SZENYAKN18BD
Fintortag part of place FINTAGKN07WU
Cigánybokor place CIGKORKN07SW
Kétháztanya part of place KTHNYAKN18CB
Mandabokor I. part of place MANORIKN07UW
Hidegtanya place HIDNYAKN18BI
Kovács Ödön-tanya place KOVNYAKN18AE
Kundlerszőllő place KUNZLLKN18BG
Vasmegyer place VASYERKN08VC
Jékeytanya part of place JKENYAKN17HX
Jékeytanya part of place JKENYAKN17CV
Jékeytanya place JKENYAKN17FW
Jékeytanya place JKENYAKN17AW
Felsősima part of place FELIMAKN07TW
Rienestanya place RIENYAKN18EB
Pátroha Vasútállomás train station PTROMSKN18AE
Szoboszlaitanya part of place SZONYAKN17JU
Szoboszlaitanya place SZONYAKN17GX
Sterntanya place STENYAKN07UT
Bajzattanya place BAJNYAKN08UB
Újlakitanya part of place JLANYAKN18CG
Tiszavasvári Vasútállomás train station TISOMSKN07QX
Mohosbokor part of place MOHKORKN07TW
Mártatanya place MRTNYAKN08OA
Mártatanya place MRTNYAKN17CW
Kecskésdűlő part of place KECSDLKN07VW
Micsurintanya place MICNYAKN08VC
Újfehértó Vasútállomás train station JFEOMSKN07UT
Százkúttanya part of place SZZNYAKN07VW
Zsenyuktanya place ZSENYAKN17GU
Kis Szeszgyár part of place KISGYRKN18AC
Birtatanya place BIRNYAKN18GA
Mohostanya part of place MOHNYAKN07XV
Kisrekesztanya place KISNYAKN18IB
Sulyoktag part of place SULTAGKN18EE
Kisszőllős place KISLLSKN08WB
Sényői Úti Szőlő part of place SNYSZLKN07WX
Kisgyenetanya place KISNYAKN17HV
Zseramajor place ZSEJORKN17CS
Muszájtag part of place MUSTAGKN17CW
Nagyszekeres place NAGRESKN17HX
Kistelekiújkert place KISERTKN07UW
Újdombrád place JDOBRDKN08WE
Komoró Vasútállomás train station KOMOMSKN18BH
Csáktanya place CSKNYAKN17DU
Oncsatelep part of place ONCLEPKN08UC
Szatmárcseke place SZAEKEKN18HC
Kállósemjén place KLLMJNKN07XU
Lőrincitanya part of place LRINYAKN17DW
Ludashát place LUDSHTKN07OX
Hatfatanya part of place HATNYAKN08WB
Szőgyényitanya place SZGNYAKN18AD
Forgonytanya place FORNYAKN08WB
Bacskótanya place BACNYAKN18EB
Pálfalvi Tanya place PLFNYAKN07XX
Geszteréd place GESERDKN07VS
Kispataytag place KISTA1KN18CB
Szántóhalomtanya part of place SZNNYAKN08TC
Rozsály place ROZSLYKN17JW
Rókalyukhegy part of place RKAEGYKN08VA
Feketehalom place FEKLOMKN08UB
Községi Szőlők part of place KOZZLKKN18CB
Csomatag place CSOTAGKN08SB
Feketetanya part of place FEKNYAKN08XE
Feketetanya part of place FEKNYAKN07XX
Feketetanya place FEKNYAKN08XB
Feketetanya place FEKNYAKN17DU
Feketetanya place FEKNYAKN07XS
Gergelyiugornya part of place GERNYAKN18ED
Harsányitanya place HARNYAKN18BE
Göringyestanya place GORNYAKN18AB
Szőllőkert place SZLERTKN07WT
Nyírbogdány Vasútállomás train station NYROMSKN08WB
Gaáltanya part of place GALNYAKN17IW
Gaáltanya place GALNYAKN18JB
Központitanya place KOZNYAKN07PX
Mátyásgaz place MTYGAZKN18CJ
Pikatanya place PIKNYAKN18HB
Weisztanya place WEINYAKN08RC
Pinkóczytanya place PINNYAKN18JA
Szabolcsveresmart place SZAARTKN18AG
Borsostanya place BORNYAKN08TE
Réthtanya place RTHNYAKN17JX
Kocsordos part of place KOCDOSKN07NX
Bánfibokor place BNFKORKN07SX
Baranyitanya place BARNYAKN08VB
Rakottyás part of place RAKTYSKN08TB
Ludastószőllő place LUDZLLKN07WW
Ligetitanya place LIGNYAKN18KB
Vastanya part of place VASNYAKN08VC
Sóstóhegy Vasútállomás train station SSTOMSKN08VA
Bárcitanya place BRCNYAKN18DG
Nagyvarsány place NAGSNYKN18DD
Gyulaházitanya part of place GYUNYAKN07XW
Felsőpázsit part of place FELSITKN07UX
Pelsőcitanya place PELNYAKN07WU
Balázsitanyák place BALNYKKN08XC
Károlyitanya part of place KRONYAKN18DC
Károlyitanya part of place KRONYAKN17FX
Károlyitanya place KRONYAKN18DA
Nagyecsedi Tanya part of place NAGNYAKN17DW
Újfehértói Úti Tanyák part of place JFENYKKN07RW
Nánássytanya place NNSNYAKN08VA
Gárdonhegy part of place GRDEGYKN18AF
Oszlányitanya place OSZNYAKN18IB
Nagyszigeti Lakóház part of place NAGKHZKN17HX
Kálmánháza place KLMHZAKN07SV
Radványitanya place RADNYAKN17DX
Márokpapi Tanya place MRONYAKN18GD
Pillertanya place PILNYAKN08VF
Vitketanya place VITNYAKN17AT
Lángtanya place LNGNYAKN17FV
Daruszigettanya place DARNYAKN18AE
Bélatanya place BLANYAKN18HB
Bélatanya place BLANYAKN08UB
Bélatanya place BLANYAKN17CS
Jásztelep place JSZLEPKN08UE
Nagycserkesz place NAGESZKN07SX
Második Mándi Bokor place MSOKORKN07UV
Svitztagitanya place SVINYAKN17IT
Kárpátitanya place KRPNYAKN17EX
Tömpekert place TOMERTKN17DV
Friedländertanya place FRINYAKN17DU
Előháttanyák part of place ELHNYKKN07QW
Kőlapos part of place KLAPOSKN07VX
Gyermekerdődűlő Őrház part of place GYERHZKN18CA
Nyerjesszőllő place NYEZLLKN18AA
Gulyásház place GULSHZKN17EW
Kenyerestanya place KENNYAKN18DB
Vaytanya place VAYNYAKN18CA
Apagyúti Házak place APAZAKKN07WW
Bálintbokor place BLIKORKN07UV
Lápitanyák place LPINYKKN17HT
Jungtanya place JUNNYAKN08SE
Újkenéz place JKEENZKN18CG
Bálinttanya place BLINYAKN17GT
Cseretanya part of place CSENYAKN18BB
Cseretelep part of place CSELEPKN17AU
Siskástanya part of place SISNYAKN17AQ
Újtanya part of place JTANYAKN18EE
Újtanya part of place JTANYAKN18BC
Újtanya part of place JTANYAKN17DV
Újtanya place JTANYAKN17AX
Újtanya place JTANYAKN17HW
Újszőlő part of place JSZSZLKN08VE
Újszőlő part of place JSZSZLKN08XC
Újszőlő part of place JSZSZLKN08UB
Újtelep part of place JTELEPKN18IA
Újtelep part of place JTELEPKN08QA
Újtelep place JTELEPKN18BG
Újtelep place JTELEPKN08TD
Újsályi part of place JSLLYIKN17HV
Lakatosbokor part of place LAKKORKN07SX
Pusztasándor part of place PUSDORKN17EX
Tiszamogyorós place TISORSKN18CH
Péchytanya part of place PCHNYAKN17DW
Borbélytanya place BORNYAKN08VB
Borbélytanya place BORNYAKN18AA
Borbélytanya place BORNYAKN08QA
Lakatostanya part of place LAKNYAKN07XS
Eszenyőtelep part of place ESZLEPKN18HB
Róthtanya place RTHNYAKN17DU
Rontótanya part of place RONNYAKN08XA
Mátyusi Homok part of place MTYMOKKN18DG
Nagytag place NAGTAGKN17DW
Dugótanya place DUGNYAKN07WT
Erzsébettanya place ERZNYAKN08SE
Goronditanya place GORNYAKN18JA
Oláhtanya place OLHNYAKN08UD
Oláhtanya place OLHNYAKN08VB
Máriapócs Vasútállomás train station MRIOMSKN17AU
Szoboszlaytanya place SZONYAKN17KW
Bogdántanya place BOGNYAKN07WU
Andaháza place ANDHZAKN17BW
Fertőtanya place FERNYAKN18BE
Alsósóskútbokor place ALSKORKN08TA
Cserháttanya place CSENYAKN18GA
Tisztaberek place TISREKKN17JW
Ligettanya part of place LIGNYAKN18AF
Ligettanya part of place LIGNYAKN17AW
Ligettanya place LIGNYAKN08NA
Mátészalka place MTSLKAKN17DW
Nánássy M.-tanya place NNSNYAKN07UT
Fülpösdaróc place FULARCKN17FW
Téglássytanya place TGLNYAKN18AE
Véntanya part of place VNTNYAKN08VB
Nagyfástanya place NAGNYAKN07SX
Újsortanya part of place JSONYAKN07WU
Nyírvasvári Tanya place NYRNYAKN17CT
Bárányszeg place BRNZEGKN08OA
Katonatanya part of place KATNYAKN17GV
Katonatanya place KATNYAKN17EX
Beszterec place BESRECKN08VE
Beszterec place BESRECKN08WD
Királyteleki Úti Tanyák part of place KIRNYKKN07RX
Baranyere place BAREREKN08VE
Szelescsárda place SZERDAKN07VX
Hódy Károly-tanya place HDYNYAKN08WC
Dombrád place DOMBRDKN08XF
Szabolcsbáka place SZABKAKN18BD
Chevratanya place CHENYAKN18FE
Szállástanya place SZLNYAKN08XF
Szilágyiszőllő place SZIZLLKN17DV
Csiffytanya place CSINYAKN07VR
Sulyánbokor part of place SULKORKN07TW
Mónustanya part of place MNUNYAKN17DW
Józseftanya part of place JZSNYAKN17BS
Csengersima place CSEIMAKN17IU
Újtelekbokor part of place JTEKORKN07UW
Jármy Elemér-tanya place JRMNYAKN08XA
Juhásztanya place JUHNYAKN18CD
Juhásztanya place JUHNYAKN18AB
Juhásztanya place JUHNYAKN08VA
Juhásztanya place JUHNYAKN17IX
Fácánkert place FCNERTKN18DD
Baáltanya place BALNYAKN07US
Kántorlapos part of place KNTPOSKN17DU
Herminatanya place HERNYAKN08TD
Szamossályi place SZALYIKN17HV
Örökösföld part of place OROOLDKN07UX
Rittersporntanya part of place RITNYAKN07WU
Fenékdűlő place FENKDLKN17HV
Bagaméritanya place BAGNYAKN07XS
Hódy Gusztáv-tanya place HDYNY1KN08WC
Nádasibokor part of place NDAKORKN07SW
Tőgyesszög place TGYZOGKN18AG
Lauertanya place LAUNYAKN07VW
Horváthbokor part of place HORKORKN08SA
Szipazsilip place SZILIPKN18DD
Görögkatolikus Egyház-tanya place GORNYAKN07WU
Görögkatolikus Egyház-tanya place GORNYAKN07UT
Völgyitanya place VOLNYAKN17EX
Horváthtanya part of place HORNYAKN08XA
Horváthtanya part of place HORNYAKN18DA
Horváthtanya part of place HORNYAKN17DX
Horváthtanya place HORNYAKN18IB
Hatvanorr part of place HATORRKN08UC
Heflingtanya place HEFNYAKN17AV
Cinetanya place CINNYAKN17GW
Sebőktanya part of place SEBNYAKN07XS
Barnáktanya place BARNYAKN08TE
Rozsályi Szőlőskert part of place ROZERTKN17JW
Lankakert place LANERTKN17GW
Kécziházhelyek part of place KCZYEKKN08VF
Torgyántag place TORTAGKN17CU
Jenőmajor part of place JENJORKN08RA
Szűcstanya place SZCNYAKN18AB
Szűcstanya place SZCNYAKN17DX
Szűcstanya place SZCNYAKN17FV
Bónistanya place BNINYAKN08VC
Bekénytanya place BEKNYAKN08SB
Gávavencsellő place GVAELLKN08SE
Szőllősitanya place SZLNYAKN18KA
Pallagpuszta part of place PALZTAKN08TA
Posgaytag place POSTAGKN07US
Batonhátitanya place BATNYAKN18FF
Tarnaitanya part of place TARNYAKN17CV
Tamásbokor part of place TAMKORKN07SX
Bérestanya place BRENYAKN07VX
Csibaréttanya place CSINYAKN08VF
Beregsurány place BERRNYKN18GD
Állami Erdőgazdaság part of place LLAASGKN06XC
Kiskecskés part of place KISSKSKN07WR
Márton Lajos-tanya place MRTNYAKN08XF
Darvastanya place DARNYAKN18HA
Tiszabecs place TISECSKN18JC
Tiszadada place TISADAKN08PA
Gönczitanya place GONNYAKN08XF
Leichttanya place LEINYAKN08XC
Szőllőskertek place SZLTEKKN18AE
Mezőladány place MEZDNYKN18CG
Szegeditanya place SZENYAKN18AB
Szamosújlak place SZALAKKN17HV
Spisáktanya part of place SPINYAKN07XV
Marócsatanya place MARNYAKN18EF
Annakert place ANNERTKN07WU
Kristontanyák place KRINYKKN08VB
Győritanya place GYRNYAKN07SV
Birketanya part of place BIRNYAKN07VW
Kerítettgaz part of place KERGAZKN07VS
Gecsei Tanya place GECNYAKN18GB
Buczuj-irtás place BUCRTSKN07XT
Vigváritanya part of place VIGNYAKN08TE
Mocsolya place MOCLYAKN17AV
Szúnyogház part of place SZNGHZKN17IU
Szlobodatanya place SZLNYAKN08RC
Gödény Lajos Tanya part of place GODNY1KN18AB
Szövetentanya part of place SZONYAKN18AE
Szithatanyák place SZINYKKN08VB
Drótostanya place DRTNYAKN08TE
Nagykállói Vadaspuszta place NAGZTAKN07WU
Bánkytanya place BNKNYAKN18HB
Besenyőtanya place BESNYAKN17DW
Gyengetanya part of place GYENYAKN18GA
Gyengetanya place GYENYAKN17GX
Villástanya part of place VILNYAKN07XS
Rókabokor part of place RKAKORKN07TW
Erdőstanya place ERDNYAKN18IB
Gulyástanya part of place GULNYAKN18HB
Somogyitanya place SOMNYAKN18AD
Somogyitanya place SOMNYAKN07WU
Kis Elek-tanya place KISNYAKN08VD
Vitézitelek place VITLEKKN17BV
Tiszabercel place TISCELKN08TD
Tiszabezdéd place TISZDDKN18BI
Nádaspuszta part of place NDAZTAKN07VQ
Kemecse Vasútállomás train station KEMOMSKN08NB
Ereszvény part of place EREVNYKN07UT
Staudingertanya place STANYAKN18IA
Porcsalma-Tyukod Vasútállomás train station POROMSKN17GU
Téglatelep part of place TGLLEPKN17IT
Turbucztanya part of place TURNYAKN17GV
Ekkertanya place EKKNYAKN08RC
Simonditanya place SIMNYAKN18EE
Tiszacsécse place TISCSEKN18IC
Községi Erdő part of place KOZERDKN08VA
Községi Erdő place KOZERDKN07XX
Szalmatelep place SZALEPKN17GT
Görögszállás part of place GORLLSKN08SA
Jékey Felsőtanya place JKENYAKN17FX
Székelytanya place SZKNYAKN08WB
Zajácztanya place ZAJNYAKN08WB
Lebótanya part of place LEBNYAKN17AT
Haastanya part of place HAANYAKN08VB
Vilmatanya place VILNYAKN17CX
Blautanya part of place BLANYAKN07WW
Blautanya place BLANYAKN17DW
Homoktanya part of place HOMNYAKN08VB
Rákositelep place RKOLEPKN18AC
Garnicstanya place GARNYAKN08VE
Tücsöktanya part of place TUCNYAKN08WB
Szentimretanya place SZENYAKN07TT
Rétközberencs place RTKNCSKN18AF
Csikgödör place CSIDORKN18JA
Tiszaeszlár place TISZLRKN08RB
Homoktag place HOMTAGKN07XR
Godolyatanya place GODNYAKN18AB
Mezőssytag place MEZTAGKN07UT
Vágotterdő place VGOERDKN18AE
Füzesbokor place FUZKORKN07UX
Nagyhegydűlő place NAGYDLKN18DB
Szarkatanya part of place SZANYAKN18FC
Szarkatanya part of place SZANYAKN18FB
Szarkatanya place SZANYAKN17GU
Perkedtanya part of place PERNYAKN08TC
Kispiricse part of place KISCSEKN17BT
Jákótanya place JKTNYAKN08XA
Tartanya part of place TARNYAKN08TE
Tartanya place TARNYAKN18KA
Tartanya place TARNYAKN17HT
Mezőssytanya place MEZNYAKN17AS
Füzestanya place FUZNYAKN18DF
Füzestanya place FUZNYAKN17JX
Lászlótag place LSZTAGKN07US
Kiscsere part of place KISEREKN07WU
Paszabcsúcs part of place PASSCSKN08SB
Kishódos place KISDOSKN17KX
Regálétanya part of place REGNYAKN17BQ
Mándytanya place MNDNYAKN17GU
Kispalád place KISALDKN18KA
Kistanya part of place KISNYAKN08XC
Kistanya part of place KISNYAKN18HB
Kistanya part of place KISNYAKN18DA
Kistanya part of place KISNYAKN07XX
Kistanya place KISNYAKN08XG
Kistanya place KISNYAKN08WC
Kistanya place KISNYAKN17GW
Kistanya place KISNYAKN07WV
Kistanya place KISNYAKN07UV
Kisvárda place KISRDAKN18AF
Nyírbogát Vasútállomás train station NYROM1KN17AS
Pusztadobos place PUSBOSKN18CB
Gotstanya place GOTNYAKN17KW
Beregdaróci Tanya place BERNYAKN18GE
Magyarbokor part of place MAGKORKN07SW
Pusztaterem part of place PUSREMKN17DT
Gizellamajor place GIZJORKN08SE
Máthétanya place MTHNYAKN18DC
Kerekestag place KERTAGKN17HU
Hágótanya part of place HGTNYAKN17BP
Kerekhalom place KERLOMKN17BV
Jódikert place JDIERTKN17HV
Gizellatanya part of place GIZNYAKN18DB
Vályitanya place VLYNYAKN18IA
Nagydobosdűlő place NAGSDLKN18DB
Kerekmágatanya place KERNYAKN08VB
Táncsicstelep part of place TNCLEPKN07WU
Kiss-Erőstanya place KISNYAKN08WB
Kerektanya place KERNYAKN17CW
Zafirtanya place ZAFNYAKN17DU
Vitéztanya place VITNYAKN18EB
Vitéztelek part of place VITLEKKN17AQ
Vitéztelek place VITLEKKN08SE
Jakabtanya place JAKNYAKN17EW
Felsősóskútbokor place FELKORKN08UA
Nyíregyháza town object_269251
Nyíregyháza place NYRHZAKN07UW
Lencséstanya part of place LENNYAKN08XE
Lencséstanya place LENNYAKN18DC
Nagymátétanya part of place NAGNYAKN18AB
Újszőlőskert part of place JSZERTKN07XV
Takácstanya place TAKNYAKN18AE
Liszkaitanya part of place LISNYAKN07VX
Tiszakanyár place TISNYRKN08XG
Gégény Vasúti Megállóhely train station GGNELYKN08XD
Simontanya place SIMNYAKN18ED
Simontanya place SIMNYAKN18FA
Csikóslapos place CSIPOSKN07WV
Nyírbéltek place NYRTEKKN17BQ
Szabolcsitanya place SZANY1KN08RC
Szabolcsitanya place SZANYAKN18AB
Micsurintag place MICTAGKN07WU
Nagy I.-tanya place NAGNYAKN18JB
Nagy I.-tanya place NAGNY1KN17GX
Tóthtanya part of place TTHNYAKN08VE
Tóthtanya place TTHNYAKN08SE
Tóthtanya place TTHNYAKN08TE
Tóthtanya place TTHNYAKN07VU
Halmosbokor part of place HALKORKN07TX
Lábadozótanya part of place LBANYAKN07XX
Németitag part of place NMETAGKN17DV
Németháza part of place NMEHZAKN07XT
Derzsicsere place DEREREKN17BT
Maczkótanya place MACNYAKN08XD
Vízállótanya place VZLNYAKN08WB
Ferencitanya place FERNYAKN17IW
Halmostanya part of place HALNYAKN17FT
Marovszkytanya part of place MARNYAKN08VB
Kisfástanya Vasútállomás train station KISOMSKN07RX
Forrástag place FORTAGKN07UT
Fiedlertanya place FIENYAKN17CW
Nyírgyulaj place NYRLAJKN17BV
Ruzsatanya place RUZNYAKN18CA
Zöldbokor part of place ZOLKORKN07SW
Mikecz Pál-tanya place MIKNYAKN08VB
Madarassytanya place MADNYAKN17HW
Madarassytanya place MADNYAKN17JW
Kincsestanya part of place KINNYAKN07QX
Kincsestanya place KINNYAKN17GV
Idamajor part of place IDAJORKN18HC
Idatanya part of place IDANYAKN08XD
Imre I.-tanya place IMRNYAKN07WU
Halmitanya place HALNYAKN08QA
Szőllőház place SZLLHZKN18CC
Nyíribrony place NYRONYKN08XA
Gergelyffykistanya place GERNYAKN17AV
Garaitanya place GARNYAKN08VC
Garaitanya place GARNYAKN07UT
Bálintcsemegés place BLIEGSKN17CX
Szilágyitanya part of place SZINYAKN07XS
Veresstanya place VERNYAKN08XF
Veresstanya place VERNYAKN08SD
Tiszadob Vasútállomás train station TISOMSKN08OA
Baráthtanya place BARNYAKN18BD
Szántóföldtanya place SZNNYAKN08XC
Kakascsárda part of place KAKRDAKN08RA
Vitézitag place VITTAGKN17BP
Ruzsahegy place RUZEGYKN18CE
Háromsarok place HROROKKN17CX
Csépánytanya place CSPNYAKN08VB
Csépánytanya place CSPNYAKN07XX
Szigettanya place SZINYAKN17IV
Egritag place EGRTAGKN17DU
Nyírkarász place NYRRSZKN18BC
Ballatanya place BALNYAKN08XF
Nagyböszörményi Szilas place NAGLASKN07UT
Nyírjes part of place NYRJESKN07VW
Nyírtét place NYRRTTKN08XA
Debrőbokor part of place DEBKORKN07TX
Szesztaitanya part of place SZENYAKN08VB
Ficzfástanya place FICNYAKN07XR
Lászlótanya part of place LSZNYAKN18CF
Lászlótanya part of place LSZNYAKN07VU
Lászlótanya place LSZNYAKN08XC
Báránytanya place BRNNYAKN08TE
Csicsásdűlő place CSISDLKN18AE
Szigetitanya part of place SZINYAKN18AB
Vasvári Pál-telep place VASLEPKN07QX
Szorgalmatos place SZOTOSKN07QX
Veresháztanya part of place VERNY1KN17CR
Veresháztanya place VERNYAKN17DW
Farányitanya place FARNYAKN18JB
Kistiszahát part of place KISAHTKN08WF
Tétketanya place TTKNYAKN08VD
Grósztanya place GRSNYAKN17GW
Paulatanya place PAUNYAKN18CA
Gurbántanya place GURNYAKN17HT
Szakoly place SZAOLYKN07XS
Koczoghtanya place KOCNYAKN07VR
Ökörkút place OKORKTKN07TT
Szirond part of place SZIONDKN07VT
Sándortanya part of place SNDNYAKN18AC
Sándortanya part of place SNDNYAKN08PA
Gólyatanya place GLYNYAKN18DB
Csillagostanya place CSINYAKN07VS
Szincsetanya place SZINYAKN08TC
Szatmáritag part of place SZATAGKN17CS
Győrtelek Alsó Vasútállomás train station GYROMSKN17FW
Hajnalos part of place HAJLOSKN08RA
Hajnaltó part of place HAJALTKN08VF
Büglertanya place BUGNYAKN07SV
Hajzertanya part of place HAJNYAKN08WC
Márkytanya part of place MRKNYAKN18BC
Alsóbadurbokor part of place ALSKORKN07UW
Friedtanya place FRINYAKN08WB
Friedtanya place FRINYAKN18EA
Piroskatanya place PIRNYAKN18AF
Kisszekeres place KISRESKN17HX
Petneházitanya part of place PETNYAKN18CB
Tarnamajor place TARJORKN18DG
Kubinyitanya place KUBNYAKN07TT
Gacsály Vasútállomás train station GACOMSKN17JW
Horváttanya place HORNYAKN18FC
Mogyoróstanya part of place MOGNYAKN18CA
Legyestanya part of place LEGNYAKN18CB
Ricsikatanya part of place RICNYAKN18CG
Tiszaszalka place TISLKAKN18DE
Őr place RRRRRRKN17CX
Pestyánszkytanya place PESNYAKN08PA
Bag place BAGBAGKN18EE
Buj place BUJBUJKN08TC
Ilk place ILKILKKN18CC
Kék place KKKKKKKN08WC
Pap place PAPPAPKN18BF
Ura place URAURAKN17HT
Markscheidtanya place MARNYAKN17JW
Ajak place AJAJAKKN18AE
Benk place BENENKKN18CH
Biri place BIRIRIKN07WT
Döge place DOGOGEKN18AG
Csajkostanya place CSANYAKN18AC
Magy place MAGAGYKN07XW
Jánd place JNDJNDKN18EC
Jánk part of place JNKJNKKN17IW
Jéke place JKEJKEKN18BF
Mága place MGAMGAKN08VB
Mánd place MNDMNDKN17HX
Mérk place MRKMRKKN17ES
Vaja place VAJAJAKN18CA
Simkótanya part of place SIMNYAKN08TE
Nagy S.-tanya place NAGNYAKN17GX
Fogarasytanya place FOGNYAKN17JW
Flasztertanya place FLANYAKN08RC
Szakaszhát place SZAZHTKN08RA
Szonditanya part of place SZONYAKN17CW
Református Újtelep place REFLEPKN08TE
Nyírpazony place NYRONYKN07VX
Balsa Vasútállomás train station BALOMSKN08SE
Maulusztanya place MAUNYAKN07WU
Vágóháztanya part of place VGHNYAKN17DW
Telegdiszőlő part of place TELSZLKN08VA
Békestanya place BKENYAKN07TU
Nagymogyorós part of place NAGORSKN07VQ
Hunyaditanya place HUNNYAKN18DC
Péterhalom part of place PTELOMKN07XU
Cserepestanya place CSENYAKN18BF
Cserepestanya place CSENYAKN18CB
Cserepestanya place CSENYAKN17AV
Cserepestanya place CSENYAKN17DT
Szállás place SZLLLSKN08XA
Mátéfalvitanya place MTFNYAKN18FF
Nyírestanya part of place NYRNYAKN17BT
Fuchstanya place FUCNYAKN18DB
Szilashát place SZISHTKN07UT
Apagy place APAAGYKN07XX
Balsa place BALLSAKN08SE
Székely place SZKELYKN08XB
Cibak place CIBBAKKN07WR
Dakos place DAKKOSKN08XF
Darnó place DARARNKN17HX
Bodzástanya place BODNYAKN08UC
Fertő part of place FERERTKN08VD
Lichtmanntanya place LICNYAKN17HU
Gyüre place GYUUREKN18DE
Kisar place KISSARKN18GB
Major part of place MAJJORKN17DW
Jármi place JRMRMIKN17DX
Farkashegy part of place FAREGYKN18BE
Kótaj place KTATAJKN08UB
Palaj place PALLAJKN17IU
Papos place PAPPOSKN17DX
Lónya place LNYNYAKN18DH
Beketanya place BEKNYAKN08PA
Hordóskút part of place HORSKTKN07XS
Romántanya place ROMNYAKN18JB
Rohod place ROHHODKN18BA
Szúró place SZRSZRKN07WU
Tarpa place TARRPAKN18GC
Telek place TELLEKKN07UT
Terem place TERREMKN17DT
Timár place TIMIMRKN08RE
Uszka place USZZKAKN18KB
Vitka part of place VITTKAKN18DC
Sényő place SNYSNYKN08WA
Tákos place TKOKOSKN18FD
Zajta place ZAJJTAKN17JV
Zsurk place ZSUURKKN18CJ
Tölgyes place TOLYESKN17FX
Demetertanya place DEMNYAKN07VT
Kányára place KNYYRAKN18DB
Zajta Vasútállomás train station ZAJOMSKN17JV
Tyukodi Újtelep place TYULEPKN17GU
Várdiszőlő part of place VRDSZLKN07WW
Homokdűlő part of place HOMKDLKN08UD
Tarpétertelep place TARLEPKN08VA
Nyírbogát place NYROGTKN17AT
Nyírderzs place NYRRZSKN17BV
Nyírbátor place NYRTORKN17BT
Nyírgelse place NYRLSEKN07XS
Miskolczitanya place MISNYAKN07VX
Egyháztagok place EGYGOKKN07VW
Nyírlugos place NYRGOSKN17AQ
Kanyótanya place KANNYAKN18JB
Nyírkércs place NYRRCSKN18AA
Kanyótonya part of place KANNYAKN17GV
Nyírpilis place NYRLISKN17CS
Nyírtelek place NYRLEKKN08TA
Mikecz Miklós Tanya part of place MIKNY1KN08VB
Hercegtanya part of place HERNYAKN18CG
Hofmanntanya place HOFNYAKN17GW
Dessewffytanya place DESNYAKN08SE
Dessewffytanya place DESNYAKN18FB
Verebestanya part of place VERNYAKN08OA
Malomsűrű place MALMSRKN18FE
Zsindelyestanya part of place ZSINYAKN07VT
Zsindelyestanya part of place ZSINYAKN17AS
Zsindelyestanya place ZSINYAKN18CE
Irtástanya place IRTNYAKN18CA
Harangod part of place HARGODKN07WV
Nyulaskaszőlő part of place NYUSZLKN07VX
Erdeitanya place ERDNYAKN18GE
Petneháza place PETHZAKN18AB
Érhát part of place RHTRHTKN08VE
Csonkahegy place CSOEGYKN08UB
Újfehértó place JFEHRTKN07UT
Újsor place JSOSORKN18DB
Vereskert part of place VERERTKN17HU
Gáltanya place GLTNYAKN17GU
Szikszaitanya part of place SZINY1KN08TC
Domokostanya place DOMNYAKN07WU
Orosztanya part of place ORONYAKN08VC
Orosztanya place ORONYAKN17GU
Mátyásbokor part of place MTYKORKN08UA
Nyíregyházi Úti Tanyák part of place NYRNYKKN07RX
Kálongatanya part of place KLONYAKN18BH
Szaniszlótelep part of place SZALEPKN18DH
Pátroha place PTROHAKN18AE
Princztanya place PRINYAKN08VE
Pázmány part of place PZMMNYKN07US
Csehtanya place CSENYAKN17DU
Kenderes part of place KENRESKN07WR
Olcsvaapáti place OLCPTIKN18EC
Erzsébettag place ERZTAGKN07UT
Rókalyuktanya place RKANYAKN07VW
Tiszatelek Vasútállomás train station TISOMSKN08VE
Kendetanya place KENNYAKN18IB
Vécseytanya place VCSNYAKN08RA
Vécseytanya place VCSNYAKN17IV
Vásárosnamény place VSRMNYKN18DD
Schwarckopftanya place SCHNYAKN17JW
Nagyaszostanya part of place NAGNYAKN17CQ
Szomjúháttanya place SZONYAKN07WV
Eperjeske place EPESKEKN18CI
Kuruczmajor place KURJORKN18CA
Herekúttanya place HERNYAKN17AV
Kőhídtanyák part of place KHDNYKKN17GT
Demecser Vasútállomás train station DEMOMSKN08XC
Medgyesiszőllő place MEDZLLKN17DV
Kurucztanya place KURNYAKN07UW
Veress Becskei-tanya place VERNYAKN08SE
Salamonbokor part of place SALKORKN07UW
Szánthótanya place SZNNYAKN08VF
Nyírpazonyi Legelő place NYRGELKN08VA
Lizáktanya place LIZNYAKN17IX
Fövényes place FOVYESKN07UU
Tölgyestanya part of place TOLNYAKN08XE
Szőkéskúttanya part of place SZKNYAKN07XX
Rejetanya part of place REJNYAKN07OX
Gyetkótanya part of place GYENYAKN18AB
Csobaháza place CSOHZAKN17DT
Kosztatag part of place KOSTAGKN18DF
Diner Béla-tanya place DINNYAKN18BE
Szabó J.-tanya place SZANYAKN17DW
Grabecztag part of place GRATAGKN18AF
Tivadar place TIVDARKN18GB
Csárdakert place CSRERTKN08XA
Bátorliget place BTOGETKN17DS
Kalapostanya place KALNYAKN07WU
Görömbeytag place GORTAGKN18AE
Kereknád part of place KERKNDKN17CT
Rácztanya part of place RCZNYAKN08WB
Rácztanya part of place RCZNYAKN17DW
Rácztanya part of place RCZNYAKN07VT
Rácztanya place RCZNYAKN18AC
Rácztanya place RCZNYAKN17AS
Kertalja part of place KERLJAKN18BD
Felfölditanya place FELNYAKN17IT
Karkhalom place KARLOMKN08WE
Nádastótanya part of place NDANYAKN08TC
Almástanya place ALMNYAKN17AX
Ibrány Vasútállomás train station IBROMSKN08UC
Vajastanya part of place VAJNYAKN08WB
Vajastanya part of place VAJNYAKN18DA
Déssytanya place DSSNYAKN07VQ
Hibjántanya place HIBNYAKN08VB
Koitanya place KOINYAKN18HA
Tiszaszentmárton place TISTONKN18CJ
Kisfástanya part of place KISNYAKN07RX
Báthoritanya place BTHNYAKN17BU
Báthoritanya place BTHNYAKN17AT
Csengőrét place CSEGRTKN07XW
Varjúlapos part of place VARPOSKN08TA
Fábiánháza place FBIHZAKN17EU
Butykatelep place BUTLEPKN07WU
Gőgőháttanya part of place GGHNYAKN17HW
Függőtanya part of place FUGNYAKN07RW
Sőreföld part of place SREOLDKN17AR
Belfibokor place BELKORKN07SW
Kisvarsány place KISSNYKN18DD
Visnyeitag place VISTAGKN08TB
Nagy B.-tanya place NAGNY1KN17GW
Gáttanya place GTTNYAKN07WU
Nagyhalász Vasútállomás train station NAGOMSKN08VD
Fischertanya place FISNYAKN18DA
Rozsrétbokor I. part of place ROZORIKN07UW
Körmenditanya part of place KORNYAKN08VA
Körmenditanya place KORNYAKN17DV
Borbánya László-csere place BOREREKN07UW
Ocsenástanya part of place OCSNYAKN08TE
Méhtelek place MHTLEKKN17KW
Kokastanya part of place KOKNYAKN07XS
Filótanya place FILNYAKN08XA
Szondytanya place SZONYAKN07VV
Kisvadastanya place KISNYAKN07UT
Tuzsér Vasútállomás train station TUZOMSKN18BI
Hetefejércse place HETCSEKN18FC
Kertésztanya place KERNYAKN18IB
Ördöghát part of place ORDGHTKN07XW
Ördögház place ORDGHZKN17DV
Nagymeződűlő part of place NAGZDLKN18AF
Ligettanya Vasútállomás train station LIGOMSKN17AW
Fellegvártanya place FELNYAKN08WD
Thúritanya place THRNYAKN18KB
Szabótanya place SZANYAKN08TE
Szabótanya place SZANYAKN18GD
Szabótanya place SZANYAKN08RC
Szabótanya place SZANYAKN07WU
Szabótanya place SZANYAKN17HS
Cégénydányád place CGNNYDKN17GW
Lévaitanya part of place LVANYAKN07VW
Tiszakerecseny place TISENYKN18DG
Svábbokor place SVBKORKN07UX
Harkályhegy part of place HAREGYKN08TC
Borsytanya place BORNYAKN07WU
Szentmiklóssytanya place SZENYAKN07XR
Terhestanya place TERNYAKN08VB
Nagyhalász place NAGLSZKN08VD
Vitka Vasútállomás train station VITOMSKN18DC
Csertanya part of place CSENYAKN18AG
Szélestanya part of place SZLNYAKN17HW
Cseresziget place CSEGETKN18AE
Nyíregyháza Vasútállomás train station NYROMSKN07UW
Csuhatagi Tanya place CSUNYAKN18BD
Cserepeshegy part of place CSEEGYKN17DX
Kálmánczhelyitanya part of place KLMNYAKN07VS
Figetanya place FIGNYAKN08PA
Nyárosdűlő place NYRSDLKN18DB
Szalánczynagytanya place SZANYAKN08WC
Lehótanya place LEHNYAKN08XA
Csiszértanya place CSINYAKN17DW
Szikszótanya place SZINYAKN18JA
Gyulaháza place GYUHZAKN18BD
Sördeföld place SOROLDKN07UT
Zoltántanya place ZOLNYAKN18HB
Zoltántanya place ZOLNYAKN08SA
Nyáráditanya part of place NYRNYAKN08WD
Bedőbokor place BEDKORKN07TX
Bokorhegy place BOKEGYKN07TS
Csürpartitanya place CSUNYAKN08TE
Cinegérestanya place CINNYAKN18JA
Kisbesenyődtanya part of place KISNYAKN17AX
Aranyosapáti Tanya place ARANYAKN18DE
Nyárfacsere part of place NYREREKN17CV
Kerektói Szőllő place KERZLLKN08WA
Felsőbadur place FELDURKN07UW
Gencsytanya place GENNYAKN17AT
Kajditanya place KAJNYAKN17GU
Tiszabercel Vasútállomás train station TISOMSKN08TE
Solymostanya part of place SOLNYAKN18DG
Bájibokor place BJIKORKN07SW
Kállósemjén Vasútállomás train station KLLOMSKN07XU
Hartsteinmajor place HARJORKN07WW
Weinstocktanya part of place WEINYAKN18CB
Kaufmanntanya place KAUNYAKN17GU
Nyirántanya place NYINYAKN17IT
Erdődytag place ERDTAGKN07VS
Nádasbokor part of place NDAKORKN07TW
Várnaitanya place VRNNYAKN17DW
Birkóerdő place BIRERDKN18GA
Pongosér place PONOSRKN07UT
Szikszaytanya place SZINY1KN18AC
Erdőtanya place ERDNYAKN17BR
Szabadságtelep part of place SZALEPKN08SE
Bánomszőllő place BNOZLLKN18DB
Vásárosnamény Vasútállomás train station VSROMSKN18DD
Bárólak place BRLLAKKN18FD
Cziberetanya place CZINYAKN17GV
Nagyszállástanya part of place NAGNYAKN17DV
Kabalás part of place KABALSKN07VX
Noétanya place NOTNYAKN17JW
Gelmantag place GELTAGKN08XA
Tiszadada Vasútállomás train station TISOMSKN08PA
Molnártanya part of place MOLNYAKN18AB
Molnártanya part of place MOLNYAKN18DA
Molnártanya part of place MOLNYAKN17AS
Molnártanya place MOLNYAKN17IX
Molnártanya place MOLNYAKN17CW
Gramertag place GRATAGKN17DW
Nyírgelse Vasútállomás train station NYROMSKN17AS
Ritlitanya place RITNYAKN17AV
Barkótanya place BARNYAKN17DW
Közöstanya place KOZNYAKN08VA
Nagy György-tanya place NAGNYAKN18GA
Máriapócs place MRIPCSKN17AV
Kapitánytanya place KAPNYAKN07TU
Csorbatanya place CSONYAKN08VB
Csorbatanya place CSONYAKN07VR
Vártanya place VRTNYAKN08WD
Zoltángyümölcsös place ZOLSOSKN07XX
Jakusbokor part of place JAKKORKN08UA
Magosliget place MAGGETKN18KB
Kotántanya place KOTNYAKN08WC
Szabolcsbákai Tanya place SZANYAKN18BD
Flóratanya part of place FLRNYAKN17BX
Csernyustanya place CSENYAKN07TT
Bűdszentmihály part of place BDSHLYKN07QX
Miklóssytanya part of place MIKNYAKN07XS
Dimatanya place DIMNYAKN17DX
Pócspetri place PCSTRIKN07XV
Petritanya part of place PETNYAKN07VQ
Gerhátbokor part of place GERKORKN07TW
Stimatanya part of place STINYAKN08WB
Borzitagtanya place BORNYAKN07UT
Második Rozsréti Bokor place MSOKORKN07UW
Görömbeytanya place GORNYAKN08TE
Sipostanya place SIPNYAKN17HS
Kecskés part of place KECSKSKN08VB
Izsótanya place IZSNYAKN07UT
Tiborszállás Vasútállomás train station TIBOMSKN17FT
Kemecse place KEMCSEKN08VB
Lubiczkitanya part of place LUBNYAKN08RA
Szőlőskert part of place SZLERTKN08TB
Szőlőskert part of place SZLERTKN18AA
Szemszúró place SZESZRKN07UT
Porcsalmaitanya place PORNYAKN17HT
Mikitatanya place MIKNYAKN08TE
Panyola place PANOLAKN18EB
Veres Sándor-tanya place VERNY1KN08XF
Forrásoldal place FORDALKN07WU
Báthorytanya place BTHNYAKN17DW
Forrástanya part of place FORNYAKN07XV
Nagyszőllő place NAGZLLKN18AE
Tihanyikert part of place TIHERTKN08WB
Vásártér place VSRRTRKN07UW
Némeditanya place NMENYAKN17FV
Mogyoróstag place MOGTAGKN08XA
Grüntanya part of place GRUNYAKN18DA
Liptaytanya place LIPNYAKN18CF
Déritanya place DRINYAKN08TE
Demecser place DEMSERKN08XC
Piroscserepestanya place PIRNYAKN17IU
Szenditanya place SZENYAKN08PA
Sorhegyi Dűlő place SORIDLKN07UT
Márokpapi place MROAPIKN18GD
Haraszttanya place HARNYAKN07WX
Reichardtag place REITAGKN17CW
Sóstófürdő part of place SSTURDKN08UA
Fenyvesi Szőllő place FENZLLKN18BD
Bóditanya place BDINYAKN18DH
Cigánysor place CIGSORKN17KW
Cigánysor place CIGSORKN17BQ
Bótiföldek place BTIDEKKN07UT
Kalyditanya part of place KALNYAKN17FX
Kalyditanya place KALNYAKN18HA
Kisaszó place KISASZKN08TE
Kiserdő place KISERDKN07VR
Kisléta place KISLTAKN17AU
Kisstag place KISTAGKN17CW
Bersénytanya place BERNYAKN08XE
Mártonfitanya place MRTNYAKN18HA
Lévaytanya part of place LVANYAKN07WS
Csendestanya place CSENYAKN07WU
Törikszakadcsárda part of place TORRDAKN08TC
Penyige place PENIGEKN17GX
Abapuszta part of place ABAZTAKN07WQ
Poklondos part of place POKDOSKN08VB
Rakamaz Vasútállomás train station RAKOMSKN08RC
Ruszkatanya part of place RUSNYAKN17CW
Kiscseretanya place KISNYAKN08VA
Kálmándyszőllő place KLMZLLKN17CX
Csonkástanya place CSONYAKN17CT
Apagy Vasútállomás train station APAOMSKN07XW
Szobonya Telep place SZOLEPKN17DX
Tulipánház place TULNHZKN18DA
Messzelátó place MESELTKN07TV
Macsugatanya part of place MACNYAKN08VB
Macsugatanya place MACNYAKN17HT
Kisgörénytanya part of place KISNYAKN07VT
Bergertanya place BERNYAKN17IT
Perényitanya part of place PERNYAKN18DA
Györkehegytanya part of place GYONYAKN07XX
Nyárádytanya place NYRNYAKN08WB
Hunyadi-és Zöldtanya part of place HUNNYAKN18CC
Eszenyőitanya place ESZNYAKN18HB
Gacsályitanya place GACNYAKN17GW
Alsópázsit place ALSSITKN07UW
Rozsrétszőlő part of place ROZSZLKN07UV
Hetey László-tanya place HETNYAKN17CW
Őzetanya part of place ZETNYAKN08WB
Borzsovatanya place BORNYAKN08XB
Fülöptag part of place FULTAGKN18CB
Supatanyák part of place SUPNYKKN17GS
Gődény Ferenc Tanya part of place GDNNYAKN18AB
Újkerttanya place JKENYAKN08XA
Keskenytanya part of place KESNYAKN17AT
Nyulastanya part of place NYUNYAKN18BC
Gelindtanya place GELNYAKN08RC
Csaholci Állami Gazdaság place CSAASGKN17IX
Bajorhegy place BAJEGYKN08XD
Matolcsitanya part of place MATNYAKN08VC
Borostanya place BORNYAKN08VE
Piricse place PIRCSEKN17BS
Szántótanya place SZNNYAKN17GV
Szekeresbokor part of place SZEKORKN07UX
Válytanya place VLYNYAKN17FW
Nyíritag part of place NYRTAGKN07VS
Nyírmada place NYRADAKN18CB
Nyírjákó place NYRRJKKN18AA
Nyírkáta place NYRKTAKN17DU
Nyírlövő place NYRLOVKN18CE
Nyírtass place NYRASSKN18AC
Nyírtura place NYRURAKN08WA
Kocsord place KOCORDKN17EW
Soóskert place SOSERTKN17HV
Koplaló place KOPLALKN07XS
Kincsedűlő place KINEDLKN08VB
Kincsestag place KINTAGKN17DW
Verbőczibokor place VERKORKN07SW
Őritag place RITTAGKN17CW
Sóstóhegy part of place SSTEGYKN08VA
Ehrenreichtanya place EHRNYAKN08VF
Bogdántag place BOGTAGKN07TU
Kashalma place KASLMAKN07RW
Szeszgyártanya part of place SZENYAKN17AU
Szeszgyártanya place SZENYAKN18BB
Teknőshalom part of place TEKLOMKN08TC
Proktanya part of place PRONYAKN08VB
Kismezőtag place KISTA1KN17DW
Bárczyszőllő place BRCZLLKN07VX
Barzótanya place BARNYAKN07VW
Jónástanya place JNSNYAKN18CC
Jónástanya place JNSNYAKN17CW
Rákóczibokor part of place RKCKORKN08UA
Borziktanya place BORNYAKN07OW
Gyümölcsös place GYUSOSKN18DC
Heszku Ferenc-tanya place HESNYAKN07WU
Friedmanntanya place FRINYAKN18CB
Csetridűlő place CSEIDLKN18JC
Nemesborzova place NEMOVAKN17HX
Némettanya place NMENYAKN17IT
Sástelekdűlő place SSTKDLKN07VX
Baráterdőtanya place BARNYAKN18DH
Rákóczitanya part of place RKCNYAKN18CA
Rákóczitanya place RKCNYAKN18DE
Paptanya place PAPNYAKN17CU
Kisordastanya place KISNYAKN07WR
Mártontanya place MRTNYAKN17IX
Baruchatanya place BARNYAKN07XX
Tiborszállás place TIBLLSKN17ET
Müllertanya place MULNYAKN17CW
Szőllőskert place SZLERTKN08VB
Szőllőskert place SZLERTKN17JW
Szőllőtanya place SZLNYAKN17DX
Szőllőtelep place SZLLEPKN18BE
Szőllőtelep place SZLLEPKN18DC
Szőllőtelep place SZLLEPKN18AA
Hagymásitelep place HAGLEPKN18BG
Perlsteintanya place PERNYAKN18AC
Kolbárttanya place KOLNYAKN08WE
Jánosbokor part of place JNOKORKN07TX
Ököritófülpös place OKOPOSKN17GW
Kriston Endréné-tanya place KRINYAKN08VB
Czukortanya place CZUNYAKN07WW
Szabolcstanya place SZANYAKN08TC
Cikkelytanya place CIKNYAKN17HW
Királytanya place KIRNYAKN18AC
Királytelek place KIRLEKKN08SA
Ilosvaytanya place ILONYAKN18FA
Péchytag place PCHTAGKN18FC
Harmatostanya place HARNYAKN18GD
Józsatanya place JZSNYAKN17JW
Józsatanya place JZSNYAKN07VR
Maleckitanya place MALNYAKN07UW
Tiszanagyfalu place TISALUKN08RC
Gyulahalma place GYULMAKN07UT
Kiscsonkás part of place KISNKSKN17CS
Kaszatanya part of place KASNYAKN08XD
Nyírderzsi Tanyák part of place NYRNYKKN17CV
Erdőföld part of place ERDOLDKN07VX
Gyulatanya part of place GYUNYAKN08TB
Öregszőllő place OREZLLKN18BG
Csuritanya place CSUNYAKN18AC
Hajnalhágó place HAJLHGKN07WX
Patakköz part of place PATKOZKN18IA
Kismogyorós part of place KISORSKN07WQ
Brauntanya place BRANYAKN17GS
Ófehértó Vasútállomás train station FEHOMSKN17AW
Tornyospálca Vasútállomás train station TOROMSKN18CG
Púposhalom part of place PPOLOMKN08SA
Zékánkert part of place ZKNERTKN18CE
Budaházytanya place BUDNYAKN17EW
Nagyszállás part of place NAGLLSKN07WV
Ábránd place BRNRNDKN17BV
Balkány place BALKNYKN07WS
Banktag place BANTAGKN17CX
Ágerdő part of place GERERDKN17FS
Barabás place BARABSKN18FF
Hegedűstanya part of place HEGNYAKN08VB
Hegedűstanya place HEGNYAKN18AC
Hegedűstanya place HEGNYAKN08WB
Hegedűstanya place HEGNYAKN07TT
Mosolygószőllő place MOSZLLKN18DB
Székácstanya place SZKNYAKN17DW
Vadászkerttanya place VADNYAKN07WS
Reviczkitag place REVTAGKN07VS
Beregdaróc place BERARCKN18GE
Neszehíd part of place NESEHDKN08VE
Jónásgyümölcsös place JNSSOSKN18AB
Tamásfájatanya place TAMNYAKN08VA
Fogarassyszőllő place FOGZLLKN17DW
Nagy Ferenc-tanya place NAGNYAKN08XF
Görögszállás Vasútállomás train station GOROMSKN08SB
Földvártanya place FOLNYAKN07WS
Beregtanya place BERNYAKN07XX
Tormástanya place TORNYAKN07VQ
Neviczkytanya place NEVNYAKN18DC
Érpatak place RPATAKKN07VT
Hugyóhegy place HUGEGYKN18DC
Kossuthtelep part of place KOSLEPKN08TE
Gulácsytanya part of place GULNYAKN17DU
Gulácsytanya place GULNYAKN18FC
Perkedpuszta part of place PERZTAKN07WT
Kisrakottyás place KISTYSKN08TB
Farkashegyi Szőlő place FARSZLKN08VB
Góripaptanya place GRINYAKN18AC
Tulipánkert place TULERTKN07WU
Csontostanya place CSONYAKN08WB
Csontostanya place CSONYAKN17JW
Polyákbokor part of place POLKORKN07TW
Cugosrész place CUGRSZKN07UW
Kérsemjén place KRSMJNKN18FA
Christophtanya place CHRNYAKN18IA
Christophtanya place CHRNYAKN17GX
Kiságerdő part of place KISERDKN17FS
Istenhegyi Szőllőtelep place ISTLEPKN08WA
Zoltánszőllő place ZOLZLLKN08WA
Belsőgyács place BELYCSKN07XR
Váraditag part of place VRATAGKN17BT
Zsírostanya part of place ZSRNYAKN17GU
Zsírostanya place ZSRNYAKN18JB
Feketetag part of place FEKTAGKN18AC
Csikóslapostanya place CSINYAKN07XU
Berkesz place BERESZKN08XC
Gyulaházi Szőlő part of place GYUSZLKN18BD
Szőllőssytanya place SZLNYAKN08WC
Tiszalök Vasútállomás train station TISOMSKN08QA
Karpfensteintanya place KARNYAKN07UT
Gacsály place GACSLYKN17JW
Bakótanya place BAKNYAKN17GX
Nagykálló Vasútállomás train station NAGOMSKN07VU
Rozsálypuszta part of place ROZZTAKN18AH
Nagyhalászi Kendergyár Vasútállomás train station NAGOMSKN08UD
Gyüretanya place GYUNYAKN18BD
Gyüreszőlő part of place GYUSZLKN18BG
Garbolc place GAROLCKN17KW
Nagy Gergely-tanya place NAGNYAKN17GU
Lóditag place LDITAGKN17BW
Aranyosapáti place ARAPTIKN18DE
Görénypuszta part of place GORZTAKN07WT
Dahi-rét place DAHIRTKN07QX
Boroskaszőllők place BORLLKKN07VX
Makártanya place MAKNYAKN07WU
Nagydobos Vasútállomás train station NAGOMSKN18DB
Zomboribokor part of place ZOMKORKN07TX
Aranyostanya place ARANYAKN07VR
Kálmánmajor place KLMJORKN17FT
Véghtanya place VGHNYAKN17GV
Szakolyitanya place SZANYAKN08VA
Kerekestanya place KERNY1KN17GV
Kordovánbokor part of place KORKORKN07UV
Gönczitag place GONTAGKN08TC
Keresztcsárda part of place KERRDAKN17DW
Nyírcsászári place NYRZRIKN17CU
Jámbortanya part of place JMBNYAKN18AA
Uraytanya place URANYAKN17BW
Lóczibokor part of place LCZKORKN07UW
Nyírbogdány place NYRDNYKN08WB
Évalak place VALLAKKN08VA
Görbedi Tanya place GORNYAKN08PA
Bakatanya place BAKNYAKN18HA
Baromlaktanya place BARNYAKN07XS
Kuntanya place KUNNYAKN18EB
Kuntanya place KUNNYAKN17DX
Gelénes place GELNESKN18FE
Grancsitanya place GRANYAKN17CW
Szmrecsányitanya part of place SZMNYAKN18FF
Szamoskér place SZASKRKN18FA
Kiskerttanya part of place KISNYAKN18AF
Kisvárda Vasútállomás train station KISOMSKN18BF
Pósatanya part of place PSANYAKN08UD
Külsőgyács place KULYCSKN17AR
Bertatelep place BERLEPKN07VX
Birkógyümölcsös place BIRSOSKN17GX
Feketeszeg place FEKZEGKN17DW
Csaholyitanya place CSANYAKN17GV
Dezsitanya place DEZNYAKN08PA
Gulyásúttanya place GULNYAKN17GV
Radnótitag place RADTAGKN17IX
Nemeserdő part of place NEMERDKN07XT
Hőgyetanya part of place HGYNYAKN17CS
Kovácstag place KOVTAGKN18IB
Pergertanya place PERNYAKN08RC
Fodortanya place FODNYAKN18DB
Fodortanya place FODNYAKN18AB
Fodortanya place FODNYAKN17DX
Fodorszőlő place FODSZLKN18AF
Balogh Lajos-tanya place BALNYAKN08VB
Kunlegelő place KUNGELKN17GU
Csomhatanya place CSONYAKN08TE
Nagyszekeres Vasútállomás train station NAGOMSKN17HX
Emmamajor part of place EMMJORKN17CW
Emmamajor place EMMJORKN17BS
Mártonffytanya place MRTNYAKN18GA
Tóháttanya part of place THTNYAKN18DH
Emmatanya part of place EMMNYAKN07XW
Réfipaptanya place RFINYAKN18AC
Zsőcetanya place ZSCNYAKN08VE
Nyírparasznya place NYRNYAKN18DA
Majortanya place MAJNYAKN18FE
Cserköztanya place CSENYAKN18JB
Ófehértó place FEHHRTKN17AW
Rázompuszta part of place RZOZTAKN08QA
Vityitag part of place VITTAGKN08XA
Vityitag place VITTAGKN07XS
Belegrád part of place BELGRDKN08SA
Ószőllő place SZLZLLKN08VE
Ószőllő place SZLZLLKN17CX
Kuructag part of place KURTAGKN07VS
Pöhmmajor place POHJORKN08RA
Tunyogmatolcs Vasútállomás train station TUNOMSKN17FX
Gégénytanya place GGNNYAKN08VA
Thomkatanya part of place THONYAKN18AC
Vámosatya place VMOTYAKN18EE
Asztalostanya place ASZNYAKN08TE
Szalmadpuszta place SZAZTAKN17AS
Halomtanya place HALNYAKN07WU
Buj Vasútállomás train station BUJOMSKN08TC
Pilisújtanya part of place PILNYAKN17DS
Szőke-hegy place SZKEGYKN07VS
Gyilkostanya part of place GYINYAKN17BP
Gyilkostanya place GYINYAKN17AW
Finánctag place FINTAGKN07WQ
Virányos part of place VIRYOSKN08SB
Levelek place LEVLEKKN07XX
Kétérköz part of place KTRKOZKN08VE
Tornyospálca place TORLCAKN18CG
Fehérgyarmat place FEHMATKN17GX
Kölcsei Kendergyár place KOLGYRKN18IB
Tiszavasvári place TISVRIKN07QX
Nyírvasvári place NYRVRIKN17CT
Szucsányitanya place SZUNYAKN17CW
Nagyerdő part of place NAGERDKN08UD
Nagyerdő part of place NAGERDKN17HX
Nyírmada Vasútállomás train station NYROMSKN18BB
Pelsőczitanya place PELNYAKN18AB
Encsencs place ENCNCSKN17BR
Hosszúligettanya place HOSNYAKN07QX
Máriamajor part of place MRIJORKN17CT
Máriamajor place MRIJORKN18CI
Csókadomb place CSKOMBKN08VF
Garbolci Tanyák place GARNYKKN17KW
Szőketanya part of place SZKNYAKN18CB
Szőketanya place SZKNYAKN17GV
Máriatanya place MRINYAKN18CG
Máriatelep part of place MRILEPKN18BG
Egrestanya place EGRNYAKN17FU
Irinyitanya part of place IRINYAKN07XV
Irinyitanya place IRINYAKN07VT
Oros Vasútállomás train station OROOMSKN07VW
Mándok Vasútállomás train station MNDOMSKN18CH
Gedőrész part of place GEDRSZKN17BQ
Csóktanya place CSKNYAKN17GV
Nagy Bálint-tanya place NAGNYAKN17JW
Jánkmajtis place JNKTISKN17HW
Bajcstanya place BAJNYAKN08WE
Cinégrelegelő place CINGELKN18IB
Vámosoroszi place VMOSZIKN17IX
Zöldágtanya place ZOLNYAKN08XB
Fehértanya place FEHNYAKN18FE
Fehértanya place FEHNYAKN17GU
Csiritanya place CSINYAKN17BP
Kecskéstanya part of place KECNYAKN17AT
Kecskéstanya place KECNYAKN08XB
Kecskéstanya place KECNYAKN17GU
Ókenéz place KENENZKN18DF
Kovácsbokor part of place KOVKORKN07TX
Ószőlő part of place SZLSZLKN08XC
Ópályi place PLYLYIKN17DX
Nánássy István-tanya place NNSNY1KN07UT
Sinkatanya part of place SINNYAKN18AC
Sikótanya part of place SIKNYAKN18BC
Kovácstanya part of place KOVNYAKN18BE
Kovácstanya part of place KOVNYAKN17DW
Kovácstanya place KOVNYAKN18EB
Kovácstanya place KOVNYAKN18BA
Kovácstanya place KOVNYAKN17HV
Kovácstanya place KOVNYAKN17JU
Görbetanya part of place GORNYAKN07WS
Glückmantanya place GLUNYAKN17DX
Bodóhegy place BODEGYKN08UB
Fenyvestanya place FENNYAKN08UB
Leskótanya part of place LESNYAKN08VB
Ottótanya place OTTNYAKN07WU
Besenyőd place BESNYDKN17AX
Doházitag place DOHTAGKN08TC
Nóétanya place NTANYAKN17HT
Hosztántanya place HOSNYAKN08VD
Vaskapu place VASAPUKN08RC
Lajostanya part of place LAJNYAKN07RX
Lajostanya place LAJNYAKN17IT
Dózsa György-telep place DZSLEPKN17BP
Mátétanya place MTTNYAKN18IA
Jeneytanya part of place JENNYAKN17GW
Jeneytanya place JENNYAKN17JV
Kacsavártanya part of place KACNYAKN08XF
Ömböly place OMBOLYKN17CQ
Vaja-Rohod Vasútállomás train station VAJOMSKN18BA
Kuructanya part of place KURNYAKN17DU
Ráctanya place RCTNYAKN18BD
Olchvárytag place OLCTAGKN07TS
Jóferketanya part of place JFENYAKN17AU
Ószőlőskert part of place SZLERTKN08XC
Ószőlőskert part of place SZLERTKN07XU
Ráczkert place RCZERTKN08WB
Longitanya part of place LONNYAKN18DH
Vargabokor part of place VARKORKN07TX
Dankóbokor place DANKORKN07TX
Becsikert place BECERTKN17IU
Dolhaytag place DOLTAGKN18AD
Németházdűlő part of place NMEZDLKN08WC
Nánásiúti Tanyák place NNSNYKKN07QX
Anarcs place ANARCSKN18BE
Kovácsszőllő place KOVZLLKN18DC
Tibortanya part of place TIBNYAKN18HB
Vargatanya part of place VARNYAKN18AF
Vargatanya place VARNYAKN08UD
Vargatanya place VARNYAKN18HA
Vargatanya place VARNYAKN17DW
Vargatanya place VARNYAKN17JU
Dankótanya place DANNYAKN07PW
Kótaji Szőllők place KTALLKKN08UB
Gyimesbokor place GYIKORKN08UB
Bakacs place BAKACSKN17CW
Bartha place BARTHAKN08XH
Boglyatanya place BOGNYAKN17BX
Töröktanya place TORNYAKN07XS
Lóréttanya part of place LRTNYAKN18AC
Butyka part of place BUTYKAKN07UU
Bomberház place BOMRHZKN18BD
Rácztag part of place RCZTAGKN17AT
Rácztag place RCZTAGKN08TB
Rácztag place RCZTAGKN17CW
Sporttelep place SPOLEPKN18AF
Osztózsilip part of place OSZLIPKN18FE
Napsugár place NAPUGRKN08WB
Gyüre Vasútállomás train station GYUOMSKN18DE
Hirschfeldtanya place HIRNYAKN17HU
Kisömböly part of place KISOLYKN17CQ
Dursttanya place DURNYAKN08SE
Szabolcsbákailiget place SZAGETKN18BE
Hármasárok part of place HRMROKKN08VD
Csengerújfalu place CSEALUKN17HT
Tokatanya place TOKNYAKN07WU
Szennyespuszta place SZEZTAKN17AP
Nagy Pál-tanya place NAGNYAKN08XA
Állomástelep place LLOLEPKN08RA
Lopókerttanya part of place LOPNYAKN08WB
Kósatanya place KSANYAKN18DA
Dombár place DOMMBRKN08XF
Drótár place DRTRTRKN18BG
Káposztástanya place KPONYAKN08VB
Gráftag part of place GRFTAGKN17DW
Köröserdő place KORERDKN18GB
Ajaki Tanya place AJANYAKN18AE
Verestanya part of place VERNYAKN08XB
Verestanya part of place VERNYAKN07XS
Verestanya part of place VERNYAKN17CR
Verestanya place VERNYAKN18JB
Verestanya place VERNYAKN17DX
Verestanya place VERNYAKN17DV
Verestanya place VERNYAKN17IT
Eggert place EGGERTKN08VC
Kovacsicstanya part of place KOVNYAKN17AT
Lászlókert part of place LSZERTKN07WV
Nagylegelői Pásztorház part of place NAGRHZKN17GV
Puskástanya part of place PUSNYAKN08RA
Ónoditanya part of place NODNYAKN07PX
Michalichtag place MICTAGKN07UT
Nagykecskés part of place NAGSKSKN07WR
Kismaszling place KISINGKN07TT
Morvaytanya part of place MORNYAKN18CB
Morvaytanya place MORNYAKN07VS
Benkőbokor place BENKORKN07TW
Angyalossytanya place ANGNYAKN18JA
Állami Csemetekert place LLAERTKN07WU
Teremitanya part of place TERNY1KN08VB
Lövőpetri place LOVTRIKN18CE
Újhelyitanya place JHENYAKN18BE
Böntag place BONTAGKN17DW
Bököny place BOKONYKN07VR
Mestertanya place MESNYAKN17GX
Szélsőbokor part of place SZLKORKN07UW
Latortanya part of place LATNYAKN17CT
Hadházi Földek place HADDEKKN07UT
Gemzse place GEMZSEKN18CD
Ujhelyitanya place UJHNYAKN07VS
Mántanya part of place MNTNYAKN17IW
Hodász Vasútállomás train station HODOMSKN17CV
Vizsoly place VIZOLYKN17IT
Tunyogmatolcs place TUNLCSKN17FX
Gulács place GULLCSKN18FC

Images in the GenWiki


Quicktext

object_269236
	has external reference  geonames:715593,
	has external reference  nima:-866636,
	has name (in hun) Szabolcs-Szatmár-Bereg,
	is (in deu) Komitat,
	is part of object_269219;
RDF
Quick Search