Groß Strehlitz, Groß-Strehlitz, Archipresbyterat Groß-Strehlitz, Strzelce Opolskie

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293459
name
 • Groß Strehlitz (deu)
 • Groß-Strehlitz (deu) Source S. [9] VIII. 3. Source Nr. 18 Seite 48-49
 • Archipresbyterat Groß-Strehlitz (deu) (1887) Source S. 42 Nr. 17
 • Strzelce Opolskie (pol) (1945 -) Source
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 50.5104°N 18.1438°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5474

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 18 Seite 48-49
Groß-Strehlitz (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 3.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 3.
Groß-Strehlitz (1926) Kommissariat Source Nr. 18 Seite 48-49
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Chróścina (św. Michała Archanioła), Falkenau (S. Michael) parish object_1189364 (1887)
Szymiszów (Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Schimischow (SS. Simon et Judas Apost.) parish object_1189214
Szymiszów (Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Schimischow (SS. Simon et Judas Apost.) parish object_1189214 (1887)
Jemielnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Himmelwitz (Ässumptio B. M. V.), Himmelwitz (Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria) parish object_1189149 (1926)
Jemielnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Himmelwitz (Ässumptio B. M. V.), Himmelwitz (Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria) parish object_1189149 (1887)
Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth parish object_1189208 (1887)
Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth parish object_1189208 (1926)
Kamień Śląski (św. Jacka), Groß-Stein, Kamien, Groß Stein (S. Hyacinthus) parish object_1189101 (1926)
Kamień Śląski (św. Jacka), Groß-Stein, Kamien, Groß Stein (S. Hyacinthus) parish object_1189101 (1887)
Strzelce Opolskie (św. Wawrzyńca), Groß-Strehlitz (S. Laurentius Martyr), Groß Strehlitz parish object_1189111 (1926)
Strzelce Opolskie (św. Wawrzyńca), Groß-Strehlitz (S. Laurentius Martyr), Groß Strehlitz parish object_1189111 (1887)
Rozmierz (Św. Michała), Rosmiers (S. Michael) parish object_1189209 (1887)
Grodków (św. Michała Archanioła), Grottkau (S. Michael) parish object_1189372 (1887)
Jasiona (Św. Marii Magdaleny), Jeschona (S. Maria Magdalena) parish object_1189167 (1887)
Jasiona (Św. Marii Magdaleny), Jeschona (S. Maria Magdalena) parish object_1189167 (1926)
Stubendorf, Stubendorf (S. Joannes Bapt.), Stubendorf (Hl. Johannes d. Täufer), Izbicko (Św. Jana Chrzciciela) parish object_1189216
Dolna (Św. Piotra i Pawła), Dollna (SS. Petrus et Paulus) parish object_1189099 (1887)
Gogolin parish object_277702 (1926)
Wysoka (św. Floriana), Wyssoka (St. Florian), Wyssoka (S. Florianus) parish object_1189217 (1887)
Wysoka (św. Floriana), Wyssoka (St. Florian), Wyssoka (S. Florianus) parish object_1189217 (1926)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293459
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1887 zu object_287754 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49),
	gehört 1926 zu object_287754 says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Strzelce_Opolskie,
	heißt (auf deu) Groß Strehlitz,
	heißt (auf deu) Groß-Strehlitz says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	heißt 1887 (auf deu) Archipresbyterat Groß-Strehlitz says source_1162661 (S. 42 Nr. 17),
	heißt ab 1945 (auf pol) Strzelce Opolskie says source_1164631,
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_1164631;
RDF
Quick Search