Strzelce Opolskie, Groß Strehlitz, Archipresbyterat Groß-Strehlitz, Dekanat strzelecki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293459
name
  • Strzelce Opolskie (pol) Source Dekanat Strzelce Opolskie Source
  • Groß Strehlitz (deu) (- 1945) Source page 48-49 Nr. 18 Source page 40 Nr. 20
  • Archipresbyterat Groß-Strehlitz (deu) (1887) Source S. 42 Nr. 17
  • Dekanat strzelecki (pol) (1945 -) Source page 179 Nr. XXXI
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4948°N 18.1712°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5575

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page [9] VIII. 3. Source page 48-49 Nr. 18
Groß Strehlitz (- 1945) Kommissariat Source page [9] VIII. 3. Source page 48-49 Nr. 18
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 380 Nr. 31 Source Dekanat Strzelce Opolskie

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth, Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1189208 (1887)
Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth, Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) parish object_1189208 (1926)
Szymiszów (Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Schimischow (SS. Simon et Judas Apost.) parish object_1189214
Szymiszów (Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Schimischow (SS. Simon et Judas Apost.) parish object_1189214 (1887)
Leśnica, Bergstadt O.S., Dekanat leśnicki deanery object_1164691 (- 1945)
Jemielnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Himmelwitz (Ässumptio B. M. V.), Himmelwitz (Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria) parish object_1189149 (1926)
Jemielnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Himmelwitz (Ässumptio B. M. V.), Himmelwitz (Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria) parish object_1189149 (1887)
Kamień Śląski (św. Jacka), Groß-Stein, Kamien, Groß Stein (S. Hyacinthus) parish object_1189101 (1926)
Kamień Śląski (św. Jacka), Groß-Stein, Kamien, Groß Stein (S. Hyacinthus) parish object_1189101 (1887)
Strzelce Opolskie (św. Wawrzyńca), Groß-Strehlitz (S. Laurentius Martyr), Groß Strehlitz parish object_1189111 (1926)
Strzelce Opolskie (św. Wawrzyńca), Groß-Strehlitz (S. Laurentius Martyr), Groß Strehlitz parish object_1189111 (1887)
Rozmierz (Św. Michała), Rosmiers (S. Michael) parish object_1189209 (1887)
Jasiona (Św. Marii Magdaleny), Jeschona (S. Maria Magdalena) parish object_1189167 (1887)
Jasiona (Św. Marii Magdaleny), Jeschona (S. Maria Magdalena) parish object_1189167 (1926)
Stubendorf, Stubendorf (S. Joannes Bapt.), Stubendorf (Hl. Johannes d. Täufer), Izbicko (Św. Jana Chrzciciela) parish object_1189216
Dolna (Św. Piotra i Pawła), Dollna (SS. Petrus et Paulus) parish object_1189099 (1887)
Gogolin parish object_277702 (1926)
Wysoka (św. Floriana), Wyssoka (St. Florian), Wyssoka (S. Florianus) parish object_1189217 (1887)
Wysoka (św. Floriana), Wyssoka (St. Florian), Wyssoka (S. Florianus) parish object_1189217 (1926)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293459
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Groß-Strehlitz says source_1162661 (S. 42 Nr. 17),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Strzelce_Opolskie,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Strzelce Opolskie),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat strzelecki says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXXI),
	has name (in pol) Strzelce Opolskie says source_1164631 says source_299844 (Dekanat Strzelce Opolskie),
	has until 1945 name (in deu) Groß Strehlitz says source_1136396 (p. 48-49) (Nr. 18) says source_1162641 (p. 40) (Nr. 20),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 48-49) (Nr. 18) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.) says source_299844 (Dekanat Strzelce Opolskie),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 380) (Nr. 31) says source_299844 (Dekanat Strzelce Opolskie),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 48-49) (Nr. 18) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.),
	is until 1945 part of object_287754 says source_1136396 (p. 48-49) (Nr. 18) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.);
RDF
Quick Search