Groß Strehlitz, Groß-Strehlitz, Archipresbyterat Groß-Strehlitz, Strzelce Opolskie

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293459
name
 • Groß Strehlitz (deu)
 • Groß-Strehlitz (deu) Source S. [9] VIII. 3. Source Nr. 18 Seite 48-49
 • Archipresbyterat Groß-Strehlitz (deu) (1887) Source S. 42 Nr. 17
 • Strzelce Opolskie (pol) (1945 -) Source
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
 • 50.5184°N 18.1238°E calculated center position of the place
 • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5474

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1926) diocese archbishopric Source Nr. 18 Seite 48-49
Groß-Strehlitz (1887) Kommissariat Source S. [9] VIII. 3.
Breslau, Archidiecezja wrocławska (1887) diocese archbishopric Source S. [9] VIII. 3.
Groß-Strehlitz (1926) Kommissariat Source Nr. 18 Seite 48-49
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Chróścina (św. Michała Archanioła), Falkenau (S. Michael) parish object_1189364 (1887)
Szymiszów (Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Schimischow (SS. Simon et Judas Apost.) parish object_1189214
Szymiszów (Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Schimischow (SS. Simon et Judas Apost.) parish object_1189214 (1887)
Jemielnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Himmelwitz (Ässumptio B. M. V.), Himmelwitz (Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria) parish object_1189149 (1926)
Jemielnica (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Himmelwitz (Ässumptio B. M. V.), Himmelwitz (Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria) parish object_1189149 (1887)
Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth parish object_1189208 (1887)
Otmęt (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ottmuth (B. M. V.), Ottmuth (selige Jungfrau Maria), Ottmuth parish object_1189208 (1926)
Kamień Śląski (św. Jacka), Groß-Stein, Kamien, Groß Stein (S. Hyacinthus) parish object_1189101 (1926)
Kamień Śląski (św. Jacka), Groß-Stein, Kamien, Groß Stein (S. Hyacinthus) parish object_1189101 (1887)
Strzelce Opolskie (św. Wawrzyńca), Groß-Strehlitz (S. Laurentius Martyr), Groß Strehlitz parish object_1189111 (1926)
Strzelce Opolskie (św. Wawrzyńca), Groß-Strehlitz (S. Laurentius Martyr), Groß Strehlitz parish object_1189111 (1887)
Rozmierz (Św. Michała), Rosmiers (S. Michael) parish object_1189209 (1887)
Grodków (św. Michała Archanioła), Grottkau (S. Michael) parish object_1189372 (1887)
Izbicko (Św. Jana Chrzciciela), Stubendorf, Stubendorf (S. Joannes Bapt.), Stubendorf (St. Johannes d. Täufer) parish object_1189216
Izbicko (Św. Jana Chrzciciela), Stubendorf, Stubendorf (S. Joannes Bapt.), Stubendorf (St. Johannes d. Täufer) parish object_1189216 (1887)
Izbicko (Św. Jana Chrzciciela), Stubendorf, Stubendorf (S. Joannes Bapt.), Stubendorf (St. Johannes d. Täufer) parish object_1189216 (1926)
Jasiona (Św. Marii Magdaleny), Jeschona (S. Maria Magdalena) parish object_1189167 (1887)
Jasiona (Św. Marii Magdaleny), Jeschona (S. Maria Magdalena) parish object_1189167 (1926)
Dolna (Św. Piotra i Pawła), Dollna (SS. Petrus et Paulus) parish object_1189099 (1887)
Gogolin parish object_277702 (1926)
Wysoka (św. Floriana), Wyssoka (St. Florian), Wyssoka (S. Florianus) parish object_1189217 (1887)
Wysoka (św. Floriana), Wyssoka (St. Florian), Wyssoka (S. Florianus) parish object_1189217 (1926)

Sources for this object

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293459
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1887 zu object_287754 says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49),
	gehört 1926 zu object_287754 says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Strzelce_Opolskie,
	heißt (auf deu) Groß Strehlitz,
	heißt (auf deu) Groß-Strehlitz says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.),
	heißt 1887 (auf deu) Archipresbyterat Groß-Strehlitz says source_1162661 (S. 42 Nr. 17),
	heißt ab 1945 (auf pol) Strzelce Opolskie says source_1164631,
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 18 Seite 48-49) says source_1162661 (S. [9] VIII. 3.) says source_1164631;
RDF
Quick Search