Toszek, Tost, Archipresbyterat Tost, Dekanat toszecki

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293470
name
  • Toszek (pol) Source Dekanat Toszek
  • Tost (deu) (- 1945) Source page 96 Nr. 65 Source page [9] VIII. 3. Source page 95 Nr. 75
  • Archipresbyterat Tost (deu) (1887) Source page [9] VIII. 3.
  • Dekanat toszecki (pol) (1945 -) Source page 185 Nr. XXXIV
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.5257°N 18.5769°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5477

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Groß Strehlitz (- 1945) Kommissariat Source Nr. 65 Seite 96-97 Source page [9] VIII. 3. Source page 95 Nr. 75
Gleiwitz, Dioecesis Glivicensis, Diecezja Gliwickiej (1992-03-25 -) diocese Source Dekanat Toszek
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source Nr. 65 Seite 96-97 Source page [9] VIII. 3. Source page 95 Nr. 75
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 - 1992-03-24) Apostolische Administratur diocese Source page 402 Nr. 33 Source page 214 Nr. XXXV Source Dekanat Toszek

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Tarnowskie Góry-Boruszowice (Matki Boskiej Bolesnej) parish object_1295825 (2019-03-26 -)
Wielowieś (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Langendorf (Assumptio B.M.V.), Langendorf (Mariä Himmelfahrt) parish object_1197610 (1887)
Kotulin (św. Michała Archanioła), Groß Kottulin (S. Michael), Groß Kottulin (Hl. Michael), Rodenau parish object_1197600 (1887)
Wischnitz (SS. Trinitatis), Wischnitz (Hl. Dreifaltigkeit), Kirschen, Wiśnicze (Trójcy Przenajświętszej) parish object_1197617 (1887)
Toszek (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Tost (S. Catharina V.M.), Tost (Hl. Catharina) parish object_1197613 (1887)
Tworog (S. Antonius de Padua), Tworog (Hl. Antonius v. Padua), Horneck, Tworóg (św. Antoniego Padewskiego) parish object_1195445
Centawa (pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Centawa (Nativitas B.M.V.), Centawa (Mariä Geburt), Haldenau parish object_1176644 (1887)
Płużnica Wielka (św. Stanisława Biskupa i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Groß Pluschnitz (Hl. Stanislaus), Groß Pluschnitz (S. Stanislaus), Marklinden parish object_1197602 (1887)
Sandowitz (Hl. Maria Schmerzensmutter), Żędowice (Matki Boskiej Bolesnej) parish object_1286313 (1919 - 1926)
Sieroty (Wszystkich Świętych), Schieroth (Allerheiligen), Schieroth (Omnes Sancti), Schönrode parish object_1197611 (1887)
Kottenlust (Hl. Apost. Peter u. Paul), Koty (św. Apostołów Piotra i Pawła) parish object_1286316
Zawadzki (Hl. Familie), Zawadzkie (Świętej Rodziny) Pfarrkuratie parish object_1286306 (1917-10-01 - 1926)
Keltsch (Hl. Bartholomäus), Keltsch (S. Bartholomaeus), Keilerswalde, Kielcza (św. Bartłomieja Apostoła) parish object_1197604 (- 1926)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293470
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Tost says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Toszek,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Toszek),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat toszecki says source_1284463 (p. 185) (Nr. XXXIV),
	has name (in pol) Toszek says source_299844 (Dekanat Toszek),
	has until 1945 name (in deu) Tost says source_1136396 (p. 96) (Nr. 65) says source_1162641 (p. 95) (Nr. 75) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 65 Seite 96-97) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.) says source_299844 (Dekanat Toszek),
	is from 1945-10-01 until 1992-03-24 part of object_1164630 says source_1284463 (p. 214) (Nr. XXXV) says source_1284482 (p. 402) (Nr. 33) says source_299844 (Dekanat Toszek),
	is from 1992-03-25 part of object_1164628 says source_299844 (Dekanat Toszek),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (Nr. 65 Seite 96-97) says source_1162641 (p. 95) (Nr. 75) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.),
	is until 1945 part of object_287754 says source_1136396 (Nr. 65 Seite 96-97) says source_1162641 (p. 95) (Nr. 75) says source_1162661 (p. [9]) (VIII. 3.);
RDF
Quick Search