Otmuchów, Ottmachau, Archipresbyterat Ottmachau, Dekanat otmuchowski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293482
name
  • Otmuchów (pol) Source Dekanat Otmuchów
  • Ottmachau (deu) (- 1945) Source page 79 Nr. 58 Source page [10] 7. Source page 79 Nr. 48
  • Archipresbyterat Ottmachau (deu) (1887) Source page 124 Nr. 50
  • Dekanat otmuchowski (pol) (1945 -) Source page 179 Nr. XXII
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.4774°N 17.2075°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5569

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Neiße, Neisse (- 1945) Kommissariat Source page 79 Nr. 58 Source page [10] 7. Source page 79 Nr. 48
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 299 Nr. 23 Source Dekanat Otmuchów
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 79 Nr. 58 Source page [10] 7. Source page 79 Nr. 48

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Radzikowice (św. Bartłomieja), Stephansdorf (S. Bartholomaeus), Stephansdorf (Hl. Bartholomäus) parish object_1195287 (1887)
Koperniki (św. Mikołaja), Köppernig (S. Nicolaus E. C.), Köppernig (Hl. Nikolaus) parish object_1195259 (1887)
Karłowice Wielkie (św. Marii Magdaleny), Groß Carlowitz (S. M. Magdalene), Groß Carlowitz (Hl. Maria Magdalena) parish object_1195225 (1887)
Ratnowice (św. Marcina Biskupa), Rathmannsdorf (Hl. Martin), Rathmannsdorf (S. Martinus Ep.) parish object_1195284 (1887)
Kałków (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Kalkau (B.M.V.), Kalkau (Selige Jungfrau Maria) parish object_1195251 (1887)
Kamiennik (św. Andrzeja Apostoła), Kamnig (S. Andreas Apost.), Kamnig (Hl. Apost. Andreas) parish object_1195256 (1887)
Nowaki (św. Andrzeja Apostoła), Nowag (S. Andreas), Nowag (Hl. Andreas) parish object_1195268 (1887)
Łąka (św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Wiesau (S. Catharina), Wiesau (Hl. Katharina) parish object_1195290 (1887)
Otmuchów (św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego), Ottmachau (Hl. Nikolaus u. Franz Xaver), Ottmachau (S. Nicolaus Ep. et S. Franciscus Xav.) parish object_1195272 (1887)
Szklary (św. Michała Archanioła), Gläsendorf (Hl. Erzeng. Michael), Gläsendorf (S. Michael Archang.) parish object_1195220 (1887)
Jasienica Górna (św. Mikołaja), Ober Hermsdorf (S. Nicolaus E. C.), Ober Hermsdorf (Hl. Nikolaus) parish object_1195248 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293482
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Ottmachau says source_1162661 (p. 124) (Nr. 50),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Otmuchów,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Otmuchów),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat otmuchowski says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXII),
	has name (in pol) Otmuchów says source_299844 (Dekanat Otmuchów),
	has until 1945 name (in deu) Ottmachau says source_1136396 (p. 79) (Nr. 48) says source_1162641 (p. 79) (Nr. 58) says source_1162661 (p. [10]) (7.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 79) (Nr. 48) says source_1162661 (p. [10]) (7.) says source_299844 (Dekanat Otmuchów),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 299) (Nr. 23) says source_299844 (Dekanat Otmuchów),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 79) (Nr. 48) says source_1162641 (p. 79) (Nr. 58) says source_1162661 (p. [10]) (7.),
	is until 1945 part of object_287758 says source_1136396 (p. 79) (Nr. 48) says source_1162641 (p. 79) (Nr. 58) says source_1162661 (p. [10]) (7.);
RDF
Quick Search