Patschkau, Paczków, Archipresbyterat Patschkau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293483
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.47°N 17.0163°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5568

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Neiße, Neisse (1926) Kommissariat Source Nr. 49 Seite 80-81
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 49 Seite 80-81
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 7.
Neiße, Neisse (1887) Kommissariat Source S. [10] 7.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lubnów (św. Andrzeja Apostoła), Liebenau (S. Andreas), Liebenau (Hl. Andreas) parish object_1195356 (1887)
Gościce (św. Mikołaja), Gostitz (S. Nicolaus), Gostitz (Hl. Nikolaus) parish object_1195306 (1887)
Lasowice (Wniebowzięcia NMP), Laßwitz (Mariä Himmelfahrt), Laßwitz (Assumptio B.M.V.) parish object_1195348 (1887)
Złoty Stok (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Reichenstein (Mariä unbefleckte Empfängnis), Reichenstein (Immac. Concept. B.M.V.) parish object_1195395 (1887)
Dziewiętlice (św. Marii Magdaleny), Heinersdorf (Hl. Maria Magdalena), Heinersdorf (S. M. Magdalena) parish object_1195309 (1887)
Lipniki (św. Marcina Biskupa), Lindenau (Hl. Martin), Lindenau (S. Martinus Ep. C.) parish object_1195373 (1887)
Wilamowa, Alt Wilmsdorf (B.M.V. de Monte Carmelo), Alt Wilmsdorf (Hl. Maria von Monte Carmelo) parish object_1195302 (1887)
Trzeboszowice (św. Jadwigi), Schwammelwitz (Hl. Hedwig), Schwammelwitz (S. Hedwigis) parish object_1195403 (1887)
Doboszowice (św. Mikołaja), Hertwigswalde (S. Nicolaus), Hertwigswalde (Hl. Nikolaus) parish object_1195314 (1887)
Paczków (św. Jana Ewangelisty), Patschkau (Hl. Johannes Evang.), Patschkau (S. Joannes Evang.) parish object_1195380 (1887)
Kamienica (św. Jerzego), Kamitz (Hl. Georg), Kamitz (S. Georgius) parish object_1195315 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293483
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1887 zu object_287758 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 49 Seite 80-81),
	gehört 1926 zu object_287758 says source_1136396 (Nr. 49 Seite 80-81),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Paczków,
	heißt  (auf deu) Patschkau says source_1136396 (Nr. 49 Seite 80-81) says source_1162661 (S. [10] 7.),
	heißt  (auf pol) Paczków says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Patschkau says source_1162661 (S. 127 Nr. 51),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 49 Seite 80-81) says source_1162661 (S. [10] 7.) says source_1164631;
RDF
Quick Search