Paczków, Patschkau, Archipresbyterat Patschkau, Dekanat paczkowski

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293483
name
  • Paczków (pol) Source Dekanat Paczków
  • Patschkau (deu) (- 1945) Source page [10] Nr. 7. Source page 80 Nr. 59 Source page 80 Nr. 49
  • Archipresbyterat Patschkau (deu) (1887) Source page 127 Nr. 51
  • Dekanat paczkowski (pol) (1945 -) Source page 179 Nr. XXIV
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.47°N 17.0163°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5568

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Neiße, Neisse (- 1945) Kommissariat Source page [10] Nr. 7. Source page 80 Nr. 59 Source page 80 Nr. 49
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page [10] Nr. 7. Source page 80 Nr. 59 Source page 80 Nr. 49
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source page 312 Nr. 24 Source Dekanat Paczków

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lubnów (św. Andrzeja Apostoła), Liebenau (S. Andreas), Liebenau (Hl. Andreas) parish object_1195356 (1887)
Gościce (św. Mikołaja), Gostitz (S. Nicolaus), Gostitz (Hl. Nikolaus) parish object_1195306 (1887)
Lasowice (Wniebowzięcia NMP), Laßwitz (Mariä Himmelfahrt), Laßwitz (Assumptio B.M.V.) parish object_1195348 (1887)
Złoty Stok (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny), Reichenstein (Mariä unbefleckte Empfängnis), Reichenstein (Immac. Concept. B.M.V.) parish object_1195395 (1887)
Dziewiętlice (św. Marii Magdaleny), Heinersdorf (Hl. Maria Magdalena), Heinersdorf (S. M. Magdalena) parish object_1195309 (1887)
Lipniki (św. Marcina Biskupa), Lindenau (Hl. Martin), Lindenau (S. Martinus Ep. C.) parish object_1195373 (1887)
Wilamowa, Alt Wilmsdorf (B.M.V. de Monte Carmelo), Alt Wilmsdorf (Hl. Maria von Monte Carmelo) parish object_1195302 (1887)
Trzeboszowice (św. Jadwigi), Schwammelwitz (Hl. Hedwig), Schwammelwitz (S. Hedwigis) parish object_1195403 (1887)
Doboszowice (św. Mikołaja), Hertwigswalde (S. Nicolaus), Hertwigswalde (Hl. Nikolaus) parish object_1195314 (1887)
Paczków (św. Jana Ewangelisty), Patschkau (Hl. Johannes Evang.), Patschkau (S. Joannes Evang.) parish object_1195380 (1887)
Kamienica (św. Jerzego), Kamitz (Hl. Georg), Kamitz (S. Georgius) parish object_1195315 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293483
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Patschkau says source_1162661 (p. 127) (Nr. 51),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Paczków,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Paczków),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat paczkowski says source_1284463 (p. 179) (Nr. XXIV),
	has name (in pol) Paczków says source_299844 (Dekanat Paczków),
	has until 1945 name (in deu) Patschkau says source_1136396 (p. 80) (Nr. 49) says source_1162641 (p. 80) (Nr. 59) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 7.),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 80) (Nr. 49) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 7.) says source_299844 (Dekanat Paczków),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 312) (Nr. 24) says source_299844 (Dekanat Paczków),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 80) (Nr. 49) says source_1162641 (p. 80) (Nr. 59) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 7.),
	is until 1945 part of object_287758 says source_1136396 (p. 80) (Nr. 49) says source_1162641 (p. 80) (Nr. 59) says source_1162661 (p. [10]) (Nr. 7.);
RDF
Quick Search