Grodków, Grottkau, Archipresbyterat Grottkau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293485
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.6869°N 17.3839°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5370

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Neiße, Neisse (1926) Kommissariat Source Nr. 20 Seite 49-50
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 7.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 20 Seite 49-50
Neiße, Neisse (1887) Kommissariat Source S. [10] 7.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lipowa (św. Marcina Biskupa), Deutsch-Leipe (S. Martinus) parish object_1189351 (1887)
Gałązczyce (Matki Bożej Królowej Świata i św. Marcina), Hohen-Giersdorf (S. Martinus) parish object_1189393 (1887)
Lubcz (św. Marcina), Leuppusch (S. Martinus) parish object_1189428 (1887)
Stary Grodków (Trójcy Świętej), Alt Grottkau (SS. Trinitatis) parish object_1189275 (1887)
Kobiela (św. Jerzego), Ober-Kühschmalz (S. Georg.) parish object_1189434 (1887)
Kolnica (św. Wawrzyńca), Lichtenberg (S. Laurentius) parish object_1189431 (1887)
Wojsław (Wszystkich Świętych), Woisselsdorf (OO. SS.) parish object_1189441 (1887)
Kopice (Podwyższenia Krzyża Świętego), Koppitz (Exaltatio S. Crucis) parish object_1189422 (1887)
Wierzbnik (św. Michała Archanioła), Herzogswalde (S. Michael) parish object_1189386 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293485
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1887 zu object_287758 says source_1162661 (S. [10] 7.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 20 Seite 49-50),
	gehört 1926 zu object_287758 says source_1136396 (Nr. 20 Seite 49-50),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Grodków,
	heißt  (auf deu) Grottkau says source_1136396 (Nr. 20 Seite 49-50) says source_1162661 (S. [10] 7.),
	heißt  (auf pol) Grodków says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Grottkau says source_1162661 (S. 45 Nr. 18),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 20 Seite 49-50) says source_1162661 (S. [10] 7.) says source_1164631;
RDF
Quick Search