Prószków, Proskau, Archipresbyterat Proskau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293488
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.5982°N 17.8671°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5473

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Oppeln (1926) Kommissariat Source Nr. 51 Seite 82
Oppeln (1887) Kommissariat Source S. [10] 8.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 8.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 51 Seite 82

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Chróścina (Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Chroscina (Hl. Apost. Peter u. Paul), Chroscina (SS. Petrus et Paulus Apost.) parish object_1195759 (1887)
Komprachcice (św. Franciszka z Asyżu), Comprachczütz (S. Martinus E. C.), Comprachczütz (Hl. Martin) parish object_1195763 (1887)
Groß-Schimnitz (Hl. Johannes Täuf.), Groß-Schimnitz (S. Joannes Bapt.), Zimnice Wielkie (św. Jana Chrzciciela) parish object_1195791 (1887)
Boguszyce (Trójcy Świętej), Boguschütz (SS. Trinitas), Boguschütz (Hl. Dreifaltigkeit) parish object_1195756 (1887)
Chrząszczyce (Matki Boskiej Szkaplerznej), Chrzumczütz (S. Stanislaus Ep. M.), Chrzumczütz (Hl. Stanislaus) parish object_1195760 (1887)
Żelazna (św. Mikołaja), Zelasno (S. Nicolaus E. C.), Zelazna (Hl. Nikolaus), Zelasno (Hl. Nikolaus), Zelazna (S. Nicolaus E. C.) parish object_1195795 (1887)
Prószków (św. Jerzego), Proskau (Hl. Georg), Proskau (S. Georgius M.) parish object_1195787 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293488
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 8.),
	gehört 1887 zu object_287759 says source_1162661 (S. [10] 8.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 51 Seite 82),
	gehört 1926 zu object_287759 says source_1136396 (Nr. 51 Seite 82),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Prószków,
	heißt  (auf deu) Proskau says source_1136396 (Nr. 51 Seite 82) says source_1162661 (S. [10] 8.),
	heißt  (auf pol) Prószków says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Proskau says source_1162661 (S. 142 Nr. 58),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 51 Seite 82) says source_1162661 (S. [10] 8.) says source_1164631;
RDF
Quick Search