Olesno, Rosenberg, Archipresbyterat Rosenberg

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293490
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.8855°N 18.438°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5176

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 8.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 54 Seite 86-87
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Oppeln (1887) Kommissariat Source S. [10] 8.
Oppeln (1926) Kommissariat Source Nr. 54 Seite 86-87

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Olesno (Bożego Ciała), Rosenberg (Oberschlesien) (Hl. Michael), Rosenberg (Oberschlesien) (S. Michael) parish object_1196792 (1887)
Bodzanowice (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Botzanowitz (Mariä Geburt), Botzanowitz (Nativitas B.M.V.) parish object_1196764 (1887)
Zdziechowice (Najświętszego Serca Pana Jezusa), Seichwitz (Hl. Laurentius), Seichwitz (S. Laurentius Lev. Mart.) parish object_1196823 (1887)
Sternalice (św. Mateusza), Sternalitz (Hl. Matthäus), Sternalitz (S. Matthaeus) parish object_1196829 (1887)
Kościeliska (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Kostellitz (Nativitas B.M.V.), Kostellitz (Mariä Geburt) parish object_1196768 (1887)
Gorzów Śląski (Trójcy Świętej), Landsberg (Oberschlesien) (Hl. Dreifaltigkeit), Landsberg (Oberschlesien) (SS. Trinitas) parish object_1196779 (1887)
Zębowice (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Zembowitz (Mariä Himmelfahrt), Zembowitz (Assumptio B.M.V.) parish object_1196841 (1887)
Wysoka (św. Mikołaja i św. Małgorzaty), Wysoka (Hl. Nikolaus), Wysoka (S. Nicolaus), Wyssoka (S. Nicolaus et S. Margarita) parish object_1196832 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293490
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 8.),
	gehört 1887 zu object_287759 says source_1162661 (S. [10] 8.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 54 Seite 86-87),
	gehört 1926 zu object_287759 says source_1136396 (Nr. 54 Seite 86-87),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Olesno,
	heißt  (auf deu) Rosenberg says source_1136396 (Nr. 54 Seite 86-87) says source_1162661 (S. [10] 8.),
	heißt  (auf pol) Olesno says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Rosenberg says source_1162661 (S. 150 Nr. 62),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 54 Seite 86-87) says source_1162661 (S. [10] 8.) says source_1164631;
RDF
Quick Search