Falkenberg, Niemodlin, Archipresbyterat Falkenberg

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293494
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.5658°N 17.7007°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5472

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 12 Seite 41
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 8.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Oppeln (1926) Kommissariat Source Nr. 12 Seite 41
Oppeln (1887) Kommissariat Source S. [10] 8.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Psychod, Przechód (św. Jana Chrzciciela), Przychod (S. Joannes Bapt.) parish object_1188087 (1887)
Dąbrowa (św. Wawrzyńca), Dambrau (S. Laurentius Martyr.) parish object_1188071 (1887)
Skorogoszcz (św. Jakuba Apostoła), Schurgast (S. Jacobus major.) parish object_1188092 (1887)
Tułowice (św. Rocha), Tillowitz (S. Rochus) parish object_1188099 (1887)
Niemodlin (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Falkenberg (Assumptio B.M.V.) parish object_1188075 (1887)
Korfantów (Trójcy Świętej), Friedland Oberschlesien (SS. Trinitatis) parish object_1188082 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293494
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 8.),
	gehört 1887 zu object_287759 says source_1162661 (S. [10] 8.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 12 Seite 41),
	gehört 1926 zu object_287759 says source_1136396 (Nr. 12 Seite 41),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Niemodlin,
	heißt  (auf deu) Falkenberg says source_1136396 (Nr. 12 Seite 41) says source_1162661 (S. [10] 8.),
	heißt  (auf pol) Niemodlin says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Falkenberg says source_1162661 (S. 26 Nr. 10),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 12 Seite 41) says source_1162661 (S. [10] 8.) says source_1164631;
RDF
Quick Search