Gościęcin, Archipresbyterat Kostenthal, Kostenthal

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293495
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.3148°N 18.0093°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5674

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 28 Seite 57-58
Ratibor, Racibórz (1887) Kommissariat Source S. [10] 10.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Ratibor, Racibórz (1926) Kommissariat Source Nr. 28 Seite 57-58
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 10.

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Naczęsławice (Św. Stanisława Biskupa i Męczennika), Groß-Nimsdorf (S. Sanislaus Ep. M.) parish object_1190823 (1887)
Gościęcin (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Kostenthal (Assumptio B.M.V) parish object_1190831 (1887)
Grudynia Wielka (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Groß-Grauden (Visitatio B.M.V.) parish object_1190744 (1887)
Twardawa (Św. Małgorzaty), Twardawa (S. Margarita V. M.) parish object_1190852 (1887)
Mechnica (Św. Jakuba), Mechnitz (S. Jacobus maj.) parish object_1190844 (1887)
Dziećmarów (św. Michała Archanioła), Dittmerau (S. Michael Arch.) parish object_1190740 (1887)
Łężce (Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny), Lenschütz (Visitatio B.M.V.) parish object_1190843 (1887)
Ucieszków (Opatrzności Bożej), Autischkau (Providentia divina) parish object_1190697 (1887)
Pawłowiczki (Świętych Apostołów Andrzeja i Jakuba), Rzeczyce (Świętych Apostołów Andrzeja i Jakuba), Rzetzitz (S. Andreas Ap.) parish object_1190848 (1887)
Brożec (Wszystkich Świętych), Broschütz (OO. SS.) parish object_1190739 (1887)
Walce (Św. Walentego), Walzen (S. Valentinus) parish object_1190890 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293495
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1887 zu object_287760 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58),
	gehört 1926 zu object_287760 says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Gościęcin,
	heißt  (auf pol) Gościęcin says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Kostenthal says source_1162661 (S. [10] 10.),
	heißt 1926  (auf deu) Kostenthal says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58) says source_1162661 (S. [10] 10.),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 28 Seite 57-58) says source_1162661 (S. [10] 10.) says source_1164631;
RDF
Quick Search