Łany, Lohnau, Archipresbyterat Lohnau

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293499
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.2463°N 18.1463°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5774

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 35 Seite 64-65
Ratibor, Racibórz (1887) Kommissariat Source S. [10] 10.
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 10.
Ratibor, Racibórz (1926) Kommissariat Source Nr. 35 Seite 64-65

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Ostrożnica (Ducha Świętego), Ostrosnitz (S. Spiritus), Ostrosnitz (hl. Geist) parish object_1191904 (1887)
Gierałtowice (św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Gieraltowitz (S. Georg), Gieraltowitz (St. Georg) parish object_1191855 (1887)
Maciowakrze (św. Floriana), Matzkirch (S. Florianus), Matzkirch (St. Florian) parish object_1191891 (1887)
Łany (św. Bartłomieja), Lohnau (St. Bartholomäus), Lohnau (S. Bartholomaeus) parish object_1191881 (1887)
Polska Cerekiew (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Poln.-Neukirch (Assumptio B.M.V.), Poln.-Neukirch (Mariä Himmelfahrt) parish object_1191901 (1887)
Długomiłowice (św. Marii Magdaleny), Krzanowitz (S. M. Magdalena), Krzanowitz (St. M. Magdalena) parish object_1191861 (1887)
Sławików (św. Jerzego), Slawikau (S. Georgius), Slawikau (St. Georg), Slawikau parish object_1176709 (1887)
Sławików (św. Jerzego), Slawikau (S. Georgius), Slawikau (St. Georg), Slawikau parish object_1176709 (1926)
Gamów (św. Anny), Gammau (S. Anna), Gammau (St. Anna) parish object_1191849 (1887)
Modzurów (Trójcy Świętej), Mosurau (hl. Dreifaltigkeit), Mosurau (SS. Trinitatis) parish object_1191896 (1887)
Zakrzów (św. Mikołaja), Sacrau (S. Nicolaus), Sacrau (St. Nikolaus) parish object_1191919 (1887)
Koźle (św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej), Cosel (St. Sigismund und St. Maria von Monte Carmelo), Cosel (S. Sigismund et B.M.V. de Monte Carmelo) parish object_1191788 (1887)
Grzędzin (św. Piotra i Pawła), Grzendzin (St. Peter und Paul), Grzendzin (SS. Petrus et Paulus Ap.) parish object_1191856 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293499
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1887 zu object_287760 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65),
	gehört 1926 zu object_287760 says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Łany,
	heißt  (auf deu) Lohnau says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65) says source_1162661 (S. [10] 10.),
	heißt  (auf pol) Łany says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Lohnau says source_1162661 (S. 80 Nr. 32),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 35 Seite 64-65) says source_1162661 (S. [10] 10.) says source_1164631 says source_299844 (Dekanat Łany);
RDF
Quick Search