Łany, Lohnau, Archipresbyterat Lohnau, Dekanat łański

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293499
name
  • Łany (pol) Source Dekanat Łany
  • Lohnau (deu) (- 1945) Source page 80 Nr. 32 Source page 64 Nr. 35
  • Archipresbyterat Lohnau (deu) (1887) Source page 80 Nr. 32
  • Dekanat łański (pol) (1945 -) Source page 178 Nr. XVII
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.2463°N 18.1463°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5774

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Ratibor, Racibórz (- 1945) Kommissariat Source page 80 Nr. 32 Source page 64 Nr. 35
Oppeln, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego, Diecezja opolska (1945-10-01 -) Apostolische Administratur diocese Source Dekanat Łany Source page 227 Nr. 17
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (- 1945) diocese archbishopric Source page 80 Nr. 32 Source page 64 Nr. 35

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Ostrożnica (Ducha Świętego), Ostrosnitz (S. Spiritus), Ostrosnitz (hl. Geist) parish object_1191904 (1887)
Gierałtowice (św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza), Gieraltowitz (S. Georg), Gieraltowitz (St. Georg) parish object_1191855 (1887)
Maciowakrze (św. Floriana), Matzkirch (S. Florianus), Matzkirch (St. Florian) parish object_1191891 (1887)
Łany (św. Bartłomieja), Lohnau (St. Bartholomäus), Lohnau (S. Bartholomaeus) parish object_1191881 (1887)
Polska Cerekiew (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Poln.-Neukirch (Assumptio B.M.V.), Poln.-Neukirch (Mariä Himmelfahrt) parish object_1191901 (1887)
Długomiłowice (św. Marii Magdaleny), Krzanowitz (S. M. Magdalena), Krzanowitz (St. M. Magdalena) parish object_1191861 (1887)
Sławików (św. Jerzego), Slawikau (S. Georgius), Slawikau (St. Georg), Slawikau parish object_1176709 (1887)
Sławików (św. Jerzego), Slawikau (S. Georgius), Slawikau (St. Georg), Slawikau parish object_1176709 (1926)
Gamów (św. Anny), Gammau (S. Anna), Gammau (St. Anna) parish object_1191849 (1887)
Modzurów (Trójcy Świętej), Mosurau (hl. Dreifaltigkeit), Mosurau (SS. Trinitatis) parish object_1191896 (1887)
Zakrzów (św. Mikołaja), Sacrau (S. Nicolaus), Sacrau (St. Nikolaus) parish object_1191919 (1887)
Koźle (św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej), Cosel (St. Sigismund und St. Maria von Monte Carmelo), Cosel (S. Sigismund et B.M.V. de Monte Carmelo) parish object_1191788 (1887)
Grzędzin (św. Piotra i Pawła), Grzendzin (St. Peter und Paul), Grzendzin (SS. Petrus et Paulus Ap.) parish object_1191856 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293499
	has 1887 name (in deu) Archipresbyterat Lohnau says source_1162661 (p. 80) (Nr. 32),
	has URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Łany,
	has denomination rk says source_299844 (Dekanat Łany),
	has from 1945 name (in pol) Dekanat łański says source_1284463 (p. 178) (Nr. XVII),
	has name (in pol) Łany says source_299844 (Dekanat Łany),
	has until 1945 name (in deu) Lohnau says source_1136396 (p. 64) (Nr. 35) says source_1162661 (p. 80) (Nr. 32),
	is (in deu) Dekanat says source_1136396 (p. 64) (Nr. 35) says source_1162661 (p. 80) (Nr. 32) says source_299844 (Dekanat Łany),
	is from 1945-10-01 part of object_1164630 says source_1284482 (p. 227) (Nr. 17) says source_299844 (Dekanat Łany),
	is until 1945 part of object_278495 says source_1136396 (p. 64) (Nr. 35) says source_1162661 (p. 80) (Nr. 32),
	is until 1945 part of object_287760 says source_1136396 (p. 64) (Nr. 35) says source_1162661 (p. 80) (Nr. 32);
RDF
Quick Search