Ratibor, Racibórz, Archipresbyterat Ratibor

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_293502
name
type
denomination
web page
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 50.0751°N 18.2142°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 5975

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1926) diocese archbishopric Source Nr. 52 Seite 83-84
Ratibor, Racibórz (1887) Kommissariat Source S. [10] 10.
Breslau, Archidiecezja wrocławska, Wrocław (1887) diocese archbishopric Source S. [10] 10.
Ratibor, Racibórz (1926) Kommissariat Source Nr. 52 Seite 83-84
Oppeln, Diecezja opolska, Dioecesis Opoliensis, Administrację Apostolską Śląska Opolskiego Apostolische Administratur diocese Source

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Cyprzanów (Trójcy Świętej), Janowitz (SS. Trinitatis), Janowitz (Hl. Dreifaltigkeit) parish object_1176700 (1887)
Bieńkowice (Wszystkich Świętych), Benkowitz (Omnes Sancti), Benkowitz (Allerheiligen) parish object_1195801 (1887)
Rudnik (Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy), Rudnik (Hl. Katharina), Rudnik (S. Catharina) parish object_1195872 (1887)
Krowiarki (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Polnisch Krawarn (Nativitas B.M.V.), Polnisch Krawarn (Mariä Geburt) parish object_1195844 (1887)
Łubowice (Narodzenia Najświętszej Maryi Panny), Lubowitz (Mariä Geburt), Lubowitz (Nativitas B.M.V.) parish object_1195814 (1887)
Racibórz - Ostróg (św. Jana Chrzciciela), Ostrog (Hl. Johannes Täuf.), Ostrog (S. Joannes Bapt.) parish object_1195836 (1887)
Zawada Książęca (św. Józefa Robotnika), Zawada (Hl. Joseph) parish object_1195823
Rudyszwałd (Trójcy Świętej), Ruderswald (S. Georgius Mart.), Ruderswald (Hl. Georg Mert.) parish object_1195868 (1887)
Racibórz (Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), Ratibor (Mariä Himmelfahrt), Ratibor (Assumptio B.M.V.) parish object_1195859 (1887)
Racibórz (św. Mikołaja), Altendorf (S. Nicolaus), Altendorf (Hl. Nikolaus) parish object_1195797 (1887)
Krzyżanowice (św. Anny), Kreuzenort (S. Anna), Krzizanowitz (S. Anna), Kreuzenort (Hl. Anna) parish object_1195808 (1887)
Zabełków (Św. Jadwigi), Zabelkau (Hl. Maria), Zabelkau (B.M.V. ad Angelos) parish object_1195881 (1887)
Pawłów (św. Jana Chrzciciela), Pawlau (S. Michael), Pawlau (Hl. Michael) parish object_1195841 (1887)
Wojnowice (Krzyża Świętego), Woinowitz (Exaltatio S. Crucis), Woinowitz (Erh. d. hl. Kreuzes) parish object_1195878 (1887)
Tworków (św. Piotra i Pawła), Tworkau (SS. Petrus et Paulus Apost.), Tworkau (Hl. Peter u. Paul Apost.) parish object_1176935 (1887)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_293502
	gehört 1887 zu object_278495 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1887 zu object_287760 says source_1162661 (S. [10] 10.),
	gehört 1926 zu object_278495 says source_1136396 (Nr. 52 Seite 83-84),
	gehört 1926 zu object_287760 says source_1136396 (Nr. 52 Seite 83-84),
	gehört zu object_1164630 says source_1164631,
	hat Konfession rk says source_1164631,
	hat URL  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_Racibórz,
	heißt  (auf deu) Ratibor says source_1136396 (Nr. 52 Seite 83-84) says source_1162661 (S. [10] 10.),
	heißt  (auf pol) Racibórz says source_1164631,
	heißt 1887  (auf deu) Archipresbyterat Ratibor says source_1162661 (S. 143 Nr. 59),
	ist (auf deu) Dekanat says source_1136396 (Nr. 52 Seite 83-84) says source_1162661 (S. [10] 10.) says source_1164631;
RDF
Quick Search