okres Rimavská Sobota, Großsteffelsdorf, Rimaszombat, okres Hnúšťa, Feledi járás

map

This map shows the position or outline of the object. Have you found an error? Then we would be happy about a message.

GOV id http://gov.genealogy.net/object_395584
name
  • okres Rimavská Sobota (slo)
  • Großsteffelsdorf (deu)
  • Rimaszombat (hun) Source page 121
  • okres Hnúšťa (slo) (1918 - 1922)
  • Feledi járás (hun) (1940 - 1945-04-06)
type
  • Bezirk
population
Article about this place in the genealogy.net wiki
Geographic Position
  • 48.4291°N 20.0557°E calculated center position of the place
  • Number of the German 1:25,000 map sheet: 7586

Superordinate objects

Caption

 political administration
 ecclesiastical
 judical
 settlement
 geographic
 transportation

Superordinate objects

Superordinate objects

name Timespan type Source
Banskobystrický kraj (1949-01-01 - 1960-06-30) Landesbezirk
Gemer und Kleinhont, Gömör és Kis-Hont, Gemersko-malohontská župa, Gömör (- 1922) comitatus
Župa XVIII. (Zvolen) (1923-01-01 - 1930-06-30) comitatus
Gömör és Kishont (1938-11-03 - 1945-03-05) comitatus
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj (1996-07-24 -) Landesbezirk
Stredoslovenský kraj (1960-07-01 - 1990-12-18) Landesbezirk
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1945-04-07 - 1948) state country republic state union republic republic
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1930-07-01 - 1938-11-02) state country republic state union republic republic
Slovakia, slovaquie, Slowakei, Slovensko, Slowakije, Slovenská krajina, Slovenský štát, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika, Slovenská republika (1990-12-19 - 1996-07-23) state country republic state union republic republic
Gömör comitatus Source S.121

Subordinate objects

name type GOV-Id Timespan
Lom nad Rimavicou, Forgácsfalva place LOMCOUJN98TP (- 1938-11-01)
Španie Pole, Ispánmező, Gömörispánmező place PANOLEKN08BM (1951-01-01 -)
Večeklov, Vecseklő, Večelkov place VEEKOVJN98XD (1960-07-01 -)
Čamovce, Csomatelke place AMOVCEJN98WG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Lénártfalva, Linhartovce, Sajólénártfalva, Lenartovce place LENVCEKN08DH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Lénártfalva, Linhartovce, Sajólénártfalva, Lenartovce place LENVCEKN08DH (1960-07-01 -)
Kaloša municipality object_1267129 (1964 -)
Repištia, Répás, Gömörrépás place REPTIAKN08BO (1960-07-01 - 1963)
Kružno place KRUUNOJN98XJ (1937 - 1938-11-01)
Kružno place KRUUNOJN98XJ (1945-03-06 -)
Ivanice, Iványi, Balogiványi place IVAICEKN08CH (1960-07-01 -)
Ivanice, Iványi, Balogiványi place IVAICEKN08CH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Behynce, Beje place BEHNCEKN08DK (1960-07-01 - 1971)
Držkovce, Deresk place DRKVCEKN08CN (1960-07-01 - 1996-07-23)
Ďubákovo, Vágó place UBKOVOJN98UN (- 1938-11-01)
Ďubákovo, Vágó place UBKOVOJN98UN (1945-03-06 - 1948)
Orávka municipality object_1267133 (1938-11-02 - 1939)
Orávka municipality object_1267133 (1960-07-01 -)
Drábsko, Darabos place DRBSKOJN98TP (- 1938-11-01)
Vyšná Kaloša, Felső-Kálosa, Felsőkálosa place VYNLOAKN08CK (1960-07-01 - 1964)
Poltár municipality object_1266622 (1922 - 1933)
Lukovištia, Lukovistye, Kőhegy place LUKTIAKN08AL (- 1938-11-01)
Lukovištia, Lukovistye, Kőhegy place LUKTIAKN08AL (1945-03-06 - 1951-12-31)
Lukovištia, Lukovistye, Kőhegy place LUKTIAKN08AL (1960-07-01 -)
Striežovce, Sztrizs, Eszterézs place STRVCEKN08AM (- 1909-03-31)
Striežovce, Sztrizs, Eszterézs place STRVCEKN08AM (1923 - 1938-11-01)
Striežovce, Sztrizs, Eszterézs place STRVCEKN08AM (1945-03-06 - 1948)
Gemerské Dechtáre, Détér place GEMAREKN08AF (1938-11-02 - 1945-03-05)
Gemerské Dechtáre, Détér place GEMAREKN08AF (1952-01-01 -)
Rimavica, Rimócza place RIMICAJN98WM (1945-03-06 - 1948)
Rimavica, Rimócza place RIMICAJN98WM (- 1938-11-01)
Otročok, Otrokocs place OTROOKKN08DK (1960-07-01 - 1996-07-23)
Hostišovce, Gesztes place HOSVCEKN08BL (1945-03-06 -)
Valice municipality object_1267141 (1971 -)
Rokytník, Rakottyás, Rakytník place ROKTNKKN08CJ (1938-11-02 - 1945-03-05)
Rokytník, Rakottyás, Rakytník place ROKTNKKN08CJ (1990 -)
Rokytník, Rakottyás, Rakytník place ROKTNKKN08CJ (1949 - 1964)
Žiar, Zsór place IARIARKN08DK (1960-07-01 - 1996-07-23)
Tachty, Tajti place TACHTYJN98XD (1960-07-01 -)
Slaná Lehota, Sósliget place SLAOTAJN98VK (1922 - 1933)
Šurice, Sőreg place URIICEJN98WF (1938-11-02 - 1945-03-05)
Mehy, Méhi, Včelínce, Včelince place VELNCEKN08DJ (1960-07-01 -)
Bátka, Alsó-Bátka és Felső-Bátka, Bátka place BTKTKAKN08CJ (1949 -)
Bátka, Alsó-Bátka és Felső-Bátka, Bátka place BTKTKAKN08CJ (1938-11-02 - 1945-03-05)
Stránska, Oldalfala place STRSKAKN08DJ (1960-07-01 -)
Vámos-Balog, hießt auf (hun) Vámosbalog, Veľký Blh municipality VEKBLHKN08BK (1949 -)
Vámos-Balog, hießt auf (hun) Vámosbalog, Veľký Blh municipality VEKBLHKN08BK (1943 - 1945-03-05)
Ratkovská Lehota, Ratkó-Lehota, Ratkószabadi municipality object_1267134 (1960-07-01 -)
Veľká Suchá, Nagyszuha place VEKUCHJN98WK (1960-07-01 - 1964)
Veľká Suchá, Nagyszuha place VEKUCHJN98WK (- 1938-11-01)
Ostrany, Esztrény, Eszterény place OSTANYKN08AL (1945-03-06 - 1948)
Ostrany, Esztrény, Eszterény place OSTANYKN08AL (- 1938-11-01)
Gemer, Sajó-Gömör, Sajógömör place GEMMERKN08DK (1960-07-01 - 1996-07-23)
Tornaľa, Šafárikovo, Tornaľa Stadt object_1264517 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Slizké, Szilistye, Szeleste place SLIIZKKN08BM (1945-03-06 -)
Slizké, Szilistye, Szeleste place SLIIZKKN08BM (1923 - 1938-11-01)
Slizké, Szilistye, Szeleste place SLIIZKKN08BM (- 1909-03-31)
Jestice, Jeszte place JESICEKN08AF (1952-01-01 -)
Jestice, Jeszte place JESICEKN08AF (1938-11-02 - 1945-03-05)
Pápča, Pápocs, Papča place PAPAPAKN08AL (- 1938-11-01)
Pápča, Pápocs, Papča place PAPAPAKN08AL (1945-03-06 - 1964)
Hostice, Gesztete place HOSICEKN08AF (1938-11-02 - 1945-03-05)
Hostice, Gesztete place HOSICEKN08AF (1952-01-01 -)
Janice, Jéne place JANICEKN08CG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Janice, Jéne place JANICEKN08CG (1960-07-01 -)
Gortva, Gortva-Kisfalud, Gortvakisfalud place GORTVAJN98XF (1938-11-02 - 1945-03-05)
Gortva, Gortva-Kisfalud, Gortvakisfalud place GORTVAJN98XF (1952-01-01 -)
Skerešovo, Szkáros place SKEOVOKN08CM (1960-07-01 - 1996-07-23)
Vaľkovo, Válykó place VAKOVOJN98VL (- 1938-11-01)
Vaľkovo, Válykó place VAKOVOJN98VL (1945-03-06 - 1951-12-31)
Šimonovce, Simonyi, Rimasimonyi place IMOVCEKN08BG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Šimonovce, Simonyi, Rimasimonyi place IMOVCEKN08BG (1952-01-01 -)
Vyšný Skálnik, Felső-Szkálnok, Felsősziklás place VYNNIKJN98XL (- 1938-11-01)
Vyšný Skálnik, Felső-Szkálnok, Felsősziklás place VYNNIKJN98XL (1945-03-06 -)
Malé Teriakovce, Orlaj-Törél, Orlajtörék place MALVCEJN98XK (- 1938-11-01)
Malé Teriakovce, Orlaj-Törél, Orlajtörék place MALVCEJN98XK (1945-03-06 - 1963)
Radnovce, Radnót, Nemesradnót place RADVCEKN08CI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Radnovce, Radnót, Nemesradnót place RADVCEKN08CI (1960-07-01 -)
Dulovo, Dúlháza place DULOVOKN08CI (1949 -)
Dulovo, Dúlháza place DULOVOKN08CI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Ratkovské Bystré, Ratkó-Bisztró, Ratkósebes municipality object_1267180 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Rimavská Lehota, Rima-Lehota, Rimaszabadi place RIMOTAJN98WM (1945-03-06 - 1948)
Rimavská Lehota, Rima-Lehota, Rimaszabadi place RIMOTAJN98WM (- 1938-11-01)
Hodejov, Várgede municipality object_1267127 (1938-11-02 - 1945-03-05)
Hodejov, Várgede municipality object_1267127 (1952-01-01 -)
Nižné Valice, Alsóvály place NINICEKN08CK (1960-07-01 - 1971)
Veľké Teriakovce, Bakos-Törék, Bakostörék municipality object_1267142 (- 1938-11-01)
Veľké Teriakovce, Bakos-Törék, Bakostörék municipality object_1267142 (1945-03-06 -)
Pondelok, Cserepes place PONLOKJN98WK (1960-07-01 - 1964)
Pondelok, Cserepes place PONLOKJN98WK (- 1938-11-01)
Fűrész, Píla, Rimafűrész, Rimavská Píla place RIMPLAJN98XP (1945-03-06 - 1948)
Fűrész, Píla, Rimafűrész, Rimavská Píla place RIMPLAJN98XP (- 1938-11-01)
Fűrész, Píla, Rimafűrész, Rimavská Píla place RIMPLAJN98XP (1960-07-01 - 1979)
Gemerské Michalovce, Mihályfalva, Gömörmihályfalva place GEMVCEKN08CK (1990 -)
Gemerské Michalovce, Mihályfalva, Gömörmihályfalva place GEMVCEKN08CK (1960-07-01 - 1971)
Figa, Füge, Gömörfüge place FIGIGAKN08DJ (1960-07-01 -)
Dubovec, Dobócza municipality object_1267125 (1938-11-02 - 1945-03-05)
Dubovec, Dobócza municipality object_1267125 (1952-01-01 -)
Štrkovec, Kövecses place TRKVECKN08DI (1960-07-01 -)
Martinová, Martonfala, Nemesmartonfala place MARNOVKN08CH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Martinová, Martonfala, Nemesmartonfala place MARNOVKN08CH (1952-01-01 -)
Riečka, Recske, Sajórecske place RIEEKAKN08DI (1990 -)
Riečka, Recske, Sajórecske place RIEEKAKN08DI (1960-07-01 - 1975)
Zacharovce, Zeherje place ZACVCEKN08AJ (- 1976)
Zacharovce, Zeherje place ZACVCEKN08AJ (1990 -)
Selce, Telep place SELLCEJN98WK (1960-06-30 - 1996-07-23)
Selce, Telep place SELLCEJN98WK (- 1938-11-01)
Kyjatice, Kiette, Kiéte place KYJICEKN08AM (1960-07-01 -)
Kyjatice, Kiette, Kiéte place KYJICEKN08AM (1945-03-06 - 1948)
Kyjatice, Kiette, Kiéte place KYJICEKN08AM (- 1938-11-01)
Hrlica, Gerlicze place HRLICAKN08AP (1960-07-01 - 1996-07-23)
Barca, Baracza place BARRCAKN08CI (1960-07-01 -)
Príboj, Priboj, Pribó place PRBBOJJN98XL (- 1926)
Nižný Skálnik, Alsó-Szkálnok, Alsósziklás place NINNIKJN98XK (1945-03-06 - 1963)
Nižný Skálnik, Alsó-Szkálnok, Alsósziklás place NINNIKJN98XK (- 1938-11-01)
Nižný Skálnik, Alsó-Szkálnok, Alsósziklás place NINNIKJN98XK (1990 -)
Ratkovská Suchá, Ratkó-Szuha, Ratkószuha place RATUCHKN08AN (1923 - 1938-11-01)
Ratkovská Suchá, Ratkó-Szuha, Ratkószuha place RATUCHKN08AN (1945-03-06 - 1948)
Ratkovská Suchá, Ratkó-Szuha, Ratkószuha place RATUCHKN08AN (1960-07-01 -)
Dubno, Dobfenek place DUBBNOKN08AE (1938-11-02 - 1945-03-05)
Dubno, Dobfenek place DUBBNOKN08AE (1960-07-01 -)
Kraskovo, Kraszkó, Karaszkó place KRAOVOJN98XM (- 1938-11-01)
Kraskovo, Kraszkó, Karaszkó place KRAOVOJN98XM (1960-07-01 -)
Kraskovo, Kraszkó, Karaszkó place KRAOVOJN98XM (1945-03-06 - 1951-12-31)
Harmac, Harmacz, Chrámec place CHRMECKN08CG (1960-07-01 -)
Harmac, Harmacz, Chrámec place CHRMECKN08CG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Tomášová, Tamásfalva, Rimatamásfalva place TOMMOVKN08AJ (- 1948)
Gemerský Jablonec, Almágy place GEMNECJN98XE (1938-11-02 - 1945-03-05)
Gemerský Jablonec, Almágy place GEMNECJN98XE (1960-07-01 -)
Cakov, Czakó place CAKKOVKN08CI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Cakov, Czakó place CAKKOVKN08CI (1960-07-01 -)
Vyšné Valice, Felső-Vály-Bikszög, Felsővály municipality municipality object_1267143 (1960-07-01 - 1971)
Vyšné Valice, Felső-Vály-Bikszög, Felsővály municipality municipality object_1267143 (1990 -)
Vyšný Blh, Felső-Balog, Felsőbalog place VYNBLHKN08BK (1938-11-02 - 1943)
Gemerské Leváre, Levárt, Lévárt, Strelnice, Leváre place LEVVREKN08DM (1960-07-01 - 1996-07-23)
Mojín, Majom, Mezőtelkes place MOJOJNJN98XI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Mojín, Majom, Mezőtelkes place MOJOJNJN98XI (1949 - 1975)
Brádno, Baradna place BRDDNOKN08AN (1923 - 1938-11-01)
Brádno, Baradna place BRDDNOKN08AN (1960-07-01 - 1971)
Brádno, Baradna place BRDDNOKN08AN (- 1909-03-31)
Brádno, Baradna place BRDDNOKN08AN (1945-03-06 - 1948)
Tisovec, Tisolcz municipality object_1267139 (- 1938-11-01)
Tisovec, Tisolcz municipality object_1267139 (1945-03-06 - 1948)
Tisovec, Tisolcz municipality object_1267139 (1960-07-01 -)
Studená, Hidegkút, Medveshidegkút place STUDENJN98XD (1960-07-01 -)
České Brezovo municipality object_1266616 (1922 - 1933)
Nižná Kaloša, Alsó-Kálosa, Alsókálosa place NINLOAKN08CK (1960-07-01 - 1964)
Abovce, Abafalva place ABOVCEKN08EH (1960-07-01 - 1975)
Abovce, Abafalva place ABOVCEKN08EH (1990 -)
Egyházas-Bást, Nová Bašta, Egyházasbást, Gemerská Bašta place KOSATAJN98XE (1960-07-01 -)
Višňové, Visnyó, Kisvisnyó place VIOIOVKN08CM (1960-07-01 - 1996-07-23)
Babaluska, Babínec, Babarét, Babinec place BABNECKN08AM (- 1938-11-01)
Babaluska, Babínec, Babarét, Babinec place BABNECKN08AM (1945-03-06 -)
Rimavská Sobota, Rimaszombat Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263842 (1922 - 1939-07-14)
Rimavská Sobota, Rimaszombat Stadt mit geordnetem Magistrate Stadt object_1263842 (1945-03-06 -)
Melecheď, Meleghegy, Teplý Vrch place TEPRCHKN08BL (1945-03-06 -)
Tomášovce, Tamási, Balogtamási place TOMVCEKN08BJ (1949 -)
Tomášovce, Tamási, Balogtamási place TOMVCEKN08BJ (1938-11-02 - 1945-03-05)
Hrušovo, Hrussó, Balogrussó municipality object_1267128 (1945-03-06 - 1948)
Hrušovo, Hrussó, Balogrussó municipality object_1267128 (- 1909-03-31)
Hrušovo, Hrussó, Balogrussó municipality object_1267128 (1923 - 1938-11-01)
Hrušovo, Hrussó, Balogrussó municipality object_1267128 (1960-07-01 -)
Petrovce, Péterfala, Gömörpéterfala municipality object_1267184 (1938-11-02 - 1945-03-05)
Petrovce, Péterfala, Gömörpéterfala municipality object_1267184 (1960-07-01 -)
Rimavské Janovce, Jánosi place RIMVCEKN08AI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Rimavské Janovce, Jánosi place RIMVCEKN08AI (1952-01-01 -)
Darňa, Darnya, Drňa place DRADRAKN08BG (1952-01-01 -)
Darňa, Darnya, Drňa place DRADRAKN08BG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Drienčany, Derencsény municipality object_1267124 (1945-03-06 -)
Vlkyňa, Velkenye place VLKKYAKN08DG (1960-07-01 -)
Vlkyňa, Velkenye place VLKKYAKN08DG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Rimavská Seč municipality object_1267136 (1960-07-01 -)
Rimavská Seč municipality object_1267136 (1938-11-02 - 1945-03-05)
Hubovo, Hubó place HUBOVOKN08EJ (1960-07-01 -)
Šoltýska, Újantalfalva place OLTSKAJN98UN (- 1938-11-01)
Šoltýska, Újantalfalva place OLTSKAJN98UN (1945-03-06 - 1948)
Rimavské Brezovo, Rima-Brezó, Rimabrézó place RIMOVOJN98XM (1945-03-06 - 1948)
Rimavské Brezovo, Rima-Brezó, Rimabrézó place RIMOVOJN98XM (- 1938-11-01)
Rimavské Brezovo, Rima-Brezó, Rimabrézó place RIMOVOJN98XM (1960-07-01 -)
Poproč, Poprocs, Gömörhegyvég place POPPROKN08AO (1960-07-01 -)
Poproč, Poprocs, Gömörhegyvég place POPPROKN08AO (1945-03-06 - 1948)
Poproč, Poprocs, Gömörhegyvég place POPPROKN08AO (1923 - 1938-11-01)
Rimavské Zalužany, Rima-Zsaluzsány, Rimazsaluzsány municipality object_1267137 (- 1938-11-01)
Rimavské Zalužany, Rima-Zsaluzsány, Rimazsaluzsány municipality object_1267137 (1945-03-06 - 1948)
Rimavské Zalužany, Rima-Zsaluzsány, Rimazsaluzsány municipality object_1267137 (1960-07-01 - 1975)
Rimavské Zalužany, Rima-Zsaluzsány, Rimazsaluzsány municipality object_1267137 (1990 -)
Rybník, Ujvásár, Újvásár municipality object_1267181 (1960-07-01 - 1996-07-23)
Gemerská Ves municipality object_1267175 (1960 - 1996-07-23)
Šíd, Gömörsid place DDDDDDJN98WG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Klenovec, Klenócz municipality object_1267130 (1945-03-06 - 1948)
Klenovec, Klenócz municipality object_1267130 (1960-07-01 -)
Klenovec, Klenócz municipality object_1267130 (- 1938-11-01)
Belín, Bellény place BELELNKN08BI (1952-01-01 -)
Belín, Bellény place BELELNKN08BI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Čerenčany, Cserencsény place EREANYJN98XJ (- 1938-11-01)
Čerenčany, Cserencsény place EREANYJN98XJ (1945-03-06 -)
Kesovce, Sajó-Keszi, Sajókeszi municipality object_1267183 (1960-07-01 -)
Feledince, Feled, Veladín, Jesenské place JESNSKKN08AH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Feledince, Feled, Veladín, Jesenské place JESNSKKN08AH (1952-01-01 -)
Hajnáčka, Ajnácskő place HAJNKAJN98XF (1938-11-02 - 1945-03-05)
Hajnáčka, Ajnácskő place HAJNKAJN98XF (1960-07-01 -)
Padarovce, Pádár, Balogpádár place PADVCEKN08AK (1938-11-02 - 1945-03-05)
Padarovce, Pádár, Balogpádár place PADVCEKN08AK (1952-01-01 -)
Brusník, Borosznok, Kisborosznok place part of place BRUSNKKN08BM (1960-07-01 - 1964)
Dražice, Perjése place DRAICEKN08AK (1938-11-02 - 1945-03-05)
Dražice, Perjése place DRAICEKN08AK (1949 -)
Ožďany, Osgyán municipality object_1267155
Napraď, Naprágy, Neporadza place NEPDZAKN08EI (1960-07-01 -)
Sirk, Szirk place SIRIRKKN08BO (1960-07-01 - 1996-07-23)
Levkuška, Lökösháza, Lőkös place LEVUKAKN08DK (1960-07-01 - 1996-07-23)
Vyšná Pokoradz, Felső-Pokorágy, Felsőpokorágy place VYNADZKN08AK (1945-03-06 - 1975)
Vyšná Pokoradz, Felső-Pokorágy, Felsőpokorágy place VYNADZKN08AK (- 1938-11-01)
Nižný Blh, Alsó-Balog, Alsóbalog place NINBLHKN08BK (1938-11-02 - 1943)
Krokava, Krokava, Kopárhegy place KROAVAKN08AP (1945-03-06 - 1948)
Krokava, Krokava, Kopárhegy place KROAVAKN08AP (1923 - 1938-11-01)
Krokava, Krokava, Kopárhegy place KROAVAKN08AP (1960-07-01 -)
Sihla, Szikla place SIHHLAJN98TP (1923 - 1938-11-01)
Ratkovská Zdychava, Ratkó-Zdichava, Balogér place RATAVAKN08AO (1923 - 1938-11-01)
Ratkovská Zdychava, Ratkó-Zdichava, Balogér place RATAVAKN08AO (1945-03-06 - 1948)
Žíp, Zsip place PPPPPPKN08CI (1949 -)
Žíp, Zsip place PPPPPPKN08CI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Hodejovec, Kerekgede place HODVECKN08AG (1952-01-01 -)
Hodejovec, Kerekgede place HODVECKN08AG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Stará Bašta, Ó-Bást, Óbást place STAATAJN98XE (1938-11-02 - 1945-03-05)
Stará Bašta, Ó-Bást, Óbást place STAATAJN98XE (1960-07-01 -)
Lenka, Sajó-Lenke, Sajólenke place LENNKAKN08EJ (1960-07-01 -)
Rimavská Baňa, Rimabánya municipality object_1267135 (- 1938-11-01)
Rimavská Baňa, Rimabánya municipality object_1267135 (1945-03-06 - 1948)
Rimavská Baňa, Rimabánya municipality object_1267135 (1960-07-01 -)
Korlát, Korlát, Korláti, Konrádovce place KONVCEJN98WH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Korlát, Korlát, Korláti, Konrádovce place KONVCEJN98WH (1960-07-01 -)
Hrachovo, Ráhó, Rimaráhó place HRAOVOJN98XL (- 1938-11-01)
Hrachovo, Ráhó, Rimaráhó place HRAOVOJN98XL (1945-03-06 -)
Gemerček, Kis-Gömöri, Kisgömöri place GEMREKJN98XH (1952-01-01 -)
Sútor, Szútor place STOTORKN08BI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Sútor, Szútor place STOTORKN08BI (1952-01-01 -)
Rumince, Runya place RUMNCEKN08DI (1960-07-01 -)
Polina, Alsófalu place POLINAKN08CL (1960-07-01 - 1996-07-23)
Číz, Csíz, Číž place object_1065686 (1938-11-02 - 1945-03-05)
Číz, Csíz, Číž place object_1065686 (1960-07-01 -)
Sása, Szásza place SSASSAKN08BN (1960-07-01 - 1964)
Sása, Szásza place SSASSAKN08BN (1990 - 1996-07-23)
Kráľ, Szent-Király, Sajószentkirály municipality object_1267131 (1960-07-01 -)
Zádor, Zádorháza place ZDODORKN08CH (1960-07-01 -)
Zádor, Zádorháza place ZDODORKN08CH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Sušany, Susány municipality object_1266960 (1960-06-30 - 1996-07-23)
Sušany, Susány municipality object_1266960 (- 1938-11-01)
Kociha, Keczege place KOCIHAJN98XL (- 1938-11-01)
Kociha, Keczege place KOCIHAJN98XL (1945-03-06 -)
Hrnčiarske Zalužany, Fazekaszsaluzsány place HRNANYJN98WJ (- 1938-11-01)
Hrnčiarske Zalužany, Fazekaszsaluzsány place HRNANYJN98WJ (1960-06-30 - 1996-07-23)
Hrnčiarske Zalužany, Fazekaszsaluzsány place HRNANYJN98WJ (1945-03-06 - 1951-12-31)
Bottovo, Gernyőpuszta place BOTOVOKN08BH (1951 -)
Bottovo, Gernyőpuszta place BOTOVOKN08BH (1938-11-02 - 1939)
Bakta, Bakti place BAKKTAKN08BJ (1926 - 1974)
Slovenské Zahorany, Tót-Hegymeg, Tóthegymeg, Horné Zahorany place HORANYKN08AL (- 1938-11-01)
Slovenské Zahorany, Tót-Hegymeg, Tóthegymeg, Horné Zahorany place HORANYKN08AL (1945-03-06 -)
Dúžava, Dúsa place DAVAVAJN98XI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Dúžava, Dúsa place DAVAVAJN98XI (1949 - 1975)
Pavlovce, Pálfala, Rimapálfala place PAVVCEKN08AH (1938-11-02 - 1945-03-05)
Pavlovce, Pálfala, Rimapálfala place PAVVCEKN08AH (1952-01-01 -)
Veľké Dravce municipality object_1266696 (1949 - 1951-12-31)
Vieska nad Blhom, Ujfalu, Balogújfalu place VIEHOMKN08CI (1949 -)
Vieska nad Blhom, Ujfalu, Balogújfalu place VIEHOMKN08CI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Čierny Potok municipality object_1267123 (1960-07-01 -)
Chvalová, Felfalu, Felsőfalu place CHVLOVKN08CM (1960-07-01 - 1996-07-23)
Kokava nad Rimavicou municipality object_1266620 (- 1938-11-01)
Kokava nad Rimavicou municipality object_1266620 (1945-03-06 - 1948)
Uzovská Panica, Uza-Panyit, Uzapanyit municipality object_1267140 (1949 -)
Uzovská Panica, Uza-Panyit, Uzapanyit municipality object_1267140 (1938-11-02 - 1945-03-05)
Uhorské Zahorany, Magyar-Hegymeg, Magyarhegymeg, Dolné Zahorany place DOLANYJN98WI (1949 -)
Uhorské Zahorany, Magyar-Hegymeg, Magyarhegymeg, Dolné Zahorany place DOLANYJN98WI (- 1922)
Uhorské Zahorany, Magyar-Hegymeg, Magyarhegymeg, Dolné Zahorany place DOLANYJN98WI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Budikovany, Bugyikfala place BUDANYKN08BL (1945-03-06 -)
Lipovec, Lipócz, Gömörlipócz place LIPVECKN08AN (1923 - 1938-11-01)
Lipovec, Lipócz, Gömörlipócz place LIPVECKN08AN (1960-07-01 -)
Lipovec, Lipócz, Gömörlipócz place LIPVECKN08AN (- 1909-03-31)
Lipovec, Lipócz, Gömörlipócz place LIPVECKN08AN (1945-03-06 - 1948)
Širkovce, Serke place IRKVCEKN08BG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Širkovce, Serke place IRKVCEKN08BG (1952-01-01 -)
Husiná, Guszona place HUSSINJN98WI (1938-11-02 - 1945-03-05)
Husiná, Guszona place HUSSINJN98WI (1949 -)
Rovné, Rónapatak place ROVOVNKN08AN (1945-03-06 - 1948)
Rovné, Rónapatak place ROVOVNKN08AN (- 1938-11-01)
Rovné, Rónapatak place ROVOVNKN08AN (1960-07-01 -)
Polom, Polom, Dombosmező place POLLOMJN98XO (1960-07-01 - 1971)
Polom, Polom, Dombosmező place POLLOMJN98XO (1945-03-06 - 1948)
Polom, Polom, Dombosmező place POLLOMJN98XO (1923 - 1938-11-01)
Hačava, Hacsava, Hacsó place HAAAVAJN98XP (1960-07-01 - 1971)
Hačava, Hacsava, Hacsó place HAAAVAJN98XP (- 1938-11-01)
Hačava, Hacsava, Hacsó place HAAAVAJN98XP (1945-03-06 - 1948)
Potok, Dobrapatak place POTTOKKN08AN (- 1909-03-31)
Potok, Dobrapatak place POTTOKKN08AN (1960-07-01 -)
Potok, Dobrapatak place POTTOKKN08AN (1923 - 1938-11-01)
Potok, Dobrapatak place POTTOKKN08AN (1945-03-06 - 1948)
Varbócz, Vrbovce, Rimavarbócz, Vrbovce nad Rimavicou place VRBCOUJN98XK (- 1938-11-01)
Varbócz, Vrbovce, Rimavarbócz, Vrbovce nad Rimavicou place VRBCOUJN98XK (1945-03-06 - 1963)
Sväté Kríže, Kétkeresztúr, Nové Hony place SVAKREJN98VI (1949 - 1951-12-31)
Likier, Likér place LIKIERJN98XN (1945-03-06 - 1948)
Likier, Likér place LIKIERJN98XN (1960-07-01 - 1960)
Likier, Likér place LIKIERJN98XN (- 1938-11-01)
Hnúšťa, Nyustya municipality object_1267126 (- 1938-11-01)
Hnúšťa, Nyustya municipality object_1267126 (1960-07-01 -)
Hnúšťa, Nyustya municipality object_1267126 (1945-03-06 - 1948)
Nižná Pokoradz, Alsó-Pokorágy, Alsópokorágy place NINADZKN08AJ (- 1975)
Rašice, Rás, Felsőrás place RAIICEKN08CL (1960-07-01 - 1996-07-23)
Blhovce, Balogfala place BLHVCEJN98XG (1938-11-02 - 1945-03-05)
Blhovce, Balogfala place BLHVCEJN98XG (1960-07-01 -)
Chanava, Hanva place CHAAVAKN08DI (1960-07-01 -)
Chanava, Hanva place CHAAVAKN08DI (1938-11-02 - 1945-03-05)

Images in the GenWiki


Quicktext

object_395584
	has 1910 population 32038 says source_1263348 (S.121),
	has from 1918 until 1922 name (in slo) okres Hnúšťa,
	has from 1940 until 1945-04-06 name (in hun) Feledi járás,
	has name (in deu) Großsteffelsdorf,
	has name (in hun) Rimaszombat says source_1263348 (p. 121),
	has name (in slo) okres Rimavská Sobota,
	is (in deu) Bezirk (Österreich),
	is from 1923-01-01 until 1930-06-30 part of object_1262913,
	is from 1930-07-01 until 1938-11-02 part of adm_368372,
	is from 1938-11-03 until 1945-03-05 part of object_1264591,
	is from 1945-04-07 until 1948 part of adm_368372,
	is from 1949-01-01 until 1960-06-30 part of object_1262938,
	is from 1960-07-01 until 1990-12-18 part of object_1262944,
	is from 1990-12-19 until 1996-07-23 part of adm_368372,
	is from 1996-07-24 part of object_395575,
	is part of object_1262370 says source_1263348 (S.121),
	is until 1922 part of object_316289;
RDF
Quick Search